ประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางทองหล่อ พรหมเศรณีย์) (19-11-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ (19-11-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ (19-11-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 เครื่อง (19-11-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ (19-11-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (19-11-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวขภัณฑ์ฯ จำนวน 3 รายการ (19-11-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน 5 รายการ (19-11-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ฯ จำนวน 2 รายการ (19-11-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (19-11-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน ๑ รายการ (19-11-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ (19-11-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง (19-11-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด_3 จำนวน 1 รายการ (18-11-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด_2 จำนวน 1 รายการ (18-11-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (18-11-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (18-11-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (18-11-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นางปิ่นทอง เบกกี้) (18-11-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นางจับ จันทวี) (18-11-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายวันชัย เรืองศรี) (18-11-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายพยนต์ แก้วทอง) (18-11-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายทศพล วงมามี) (18-11-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางอุดม โทนมี) (18-11-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางใส จันทร์แสง) (18-11-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสงวน ธีระสง่า) (18-11-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางรำพรรณ ขันกสิกรรม) (18-11-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางปุ่น นามสงคราม) (18-11-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายสมจิต แสนบุญศิริ) (18-11-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางมารี ทวีทรัพย์) (18-11-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๘ รายการ ๕MM V๒ RIBBED REGULAR (15-11-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๕ รายการ Small T Plate ๓.๕m (15-11-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ Universa Soft Ureteral (๖.๐Fr. ๒๒-๓๒) (15-11-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ EXTREMITY DRAPE (15-11-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Green GST Reload ๖๐mm (15-11-62)
ประกาศช้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Single Saeed Multi-Band Ligator (15-11-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๘ รายการ Small T Plate ๓.๕mm.๓ holes (15-11-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๘ รายการ Narrow DCP Plate ๔.๕m (15-11-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๘ รายการ EEA ๒๘mm-๔.๘ SGL STAPLER (15-11-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๗ รายการ Balloon Extractor Pro XL ๑๕-๑๘ mm (15-11-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๖ รายการ Gastrostomy Set ๒๐F (15-11-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ S-Curve Dilator Set(๘.๐-๒๐.๐Fr๓๗m) (15-11-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ Open-End Flexi-Tip(๕.๐Fr ๗๐cm) (15-11-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ G-Patch-๒ Small ๘x๑๐cm (15-11-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ Universa Firm Ureteral Stent Set(๕.๐Fr) (15-11-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ Silicone CWV Reservoir ๒๐๐cc (15-11-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Roadrunner Wire Guide (๐.๐๓๕นิ้ว) (15-11-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Punktionsset nephrostomie set ๘ch (15-11-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Parietnen STD PP ๓๐x๓๐CM (15-11-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Medium nine clips (15-11-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ FOLEY CATHETER BALL.C.๕-๑๐ ๑๖(15-11-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ TWINFIX TI ๒.๘ MM (15-11-62)
ประกาศข้อมูลสาระคำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ Roadrunner Wire Guide (๐.๐๓๕นิ้ว๑๔๕m) (15-11-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ (13-11-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์ฯ จำนวน 1 รายการ (08-11-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ (08-11-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 เครื่อง (08-11-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ (08-11-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ (08-11-2562) (2) (08-11-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด_2 จำนวน 1 รายการ (08-11-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด_1 จำนวน 1 รายการ (08-11-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (08-11-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (08-11-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (08-11-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ฯ จำนวน 3 รายการ (08-11-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน 5 รายการ (08-11-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายทศพล วงมามี) (08-11-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางอุดม โทนมี) (08-11-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ฯ จำนวน 2 รายการ (08-11-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (08-11-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับตัดเจาะกะโหลกศีรษะ จำนวน 1 ชุด (08-11-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ (08-11-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 เครื่อง (08-11-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์ฯ จำนวน 1 เครื่อง (08-11-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (08-11-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๔ รายการ (07-11-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง (07-11-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นางจับ จันทวี) (06-11-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายพยนต์ แก้วทอง) (06-11-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสงวน ธีระสง่า) (06-11-2562)
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางรำพรรณ ขันกสิกรรม) (06-11-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ (06-11-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (06-11-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (06-11-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (06-11-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (06-11-2562)
ประกาศผู้ชนะซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ_(05-11-2562)
ประกาศผู้ชนะซื้อหมวกผ่าตัด (สีเขียว)_(05-11-2562)
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ_(05-11-2562)
ประกาศผู้ชนะซื้อBLOOD TUBING LINE_(05-11-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๔ รายการ (05-11-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นางปิ่นทอง เบกกี้) (05-11-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายวันชัย เรืองศรี) (05-11-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางใส จันทร์แสง) (05-11-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางปุ่น นามสงคราม) (05-11-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายสมจิต แสนบุญศิริ) (05-11-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางมารี ทวีทรัพย์) (05-11-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง (05-11-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๓ รายการ (05-11-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ฯ จำนวน ๑ เครื่อง (05-11-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๓ รายการ (04-11-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ฯ จำนวน ๑ เครื่อง (04-11-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๘ รายการ Small T Plate ๓.๕mm.๓ holes (01-11-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๘ รายการ Narrow DCP Plate ๔.๕m (01-11-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๘ รายการ EEA ๒๘mm-๔.๘ SGL STAPLER (01-11-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๗ รายการ Balloon Extractor Pro XL ๑๕-๑๘ mm (01-11-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๖ รายการ Gastrostomy Set ๒๐F (01-11-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ TWINFIX TI ๒.๘ MM (01-11-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ S-Curve Dilator Set(๘.๐-๒๐.๐Fr๓๗m) (01-11-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ Open-End Flexi-Tip(๕.๐Fr ๗๐cm) (01-11-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ G-Patch-๒ Small ๘x๑๐cm (01-11-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ Universa Firm Ureteral Stent Set(๕.๐Fr) (01-11-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ Silicone CWV Reservoir ๒๐๐cc (01-11-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ Roadrunner Wire Guide (๐.๐๓๕นิ้ว๑๔๕m) (01-11-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Single Saeed Multi-Band Ligator (01-11-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Roadrunner Wire Guide(๐.๐๓๕นิ้ว๑๔๕cm) (01-11-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Punktionsset nephrostomie set ๘ch (01-11-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Parietnen STD PP ๓๐x๓๐CM (01-11-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Medium nine clips (01-11-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ FOLEY CATHETER SILICONE BALL.C.๕-๑๐ ๑๖(01-11-62)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายสมบัติ หมู่หาญ) (30-10-62)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายเผด็จ หำทา) (30-10-62)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายบุญเติม ชุยสุบิน) (30-10-62)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสุวรรณี ลีละวัฒนากูล) (30-10-62)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสีนวล รังสิกรรพุม) (30-10-62)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสาวมาลี ลีละวัฒนากูล) (30-10-62)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสาวคำปั่น จำปาสี) (30-10-62)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางวี มีผล) (30-10-62)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางมาลัย อ่อนดี) (30-10-62)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางปัด ขาวแสง) (30-10-62)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางทองอยู่ แย้มเจริญ) (30-10-62)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางทองเมือง สินเพียง) (30-10-62)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางคำ อุดศรี) (30-10-62)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายประสงค์ นางแย้ม) (30-10-62)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายทองสุข จันลา) (30-10-62)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางเหี่ยว เลิศครสาร) (30-10-62)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางแดง จันทร์ประเสริฐ) (30-10-62)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (จอ.ทองสุก จันทรา) (30-10-62)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (จ.ส.อ.อนันต์ ยงโภชน์) (30-10-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๓ รายการ (29-10-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๒ รายการ. (29-10-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๒ รายการ (29-10-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (29-10-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเตียงผ่าตัด จำนวน ๑ หลัง (29-10-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างฉายแสงด้วยเครื่องเร่งอนุภาค จำนวน ๑ ราย (29-10-62)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นายอุบล บุญตั้ง) (29-10-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นายวิชาติ เพชรศิลา) (29-10-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นายณรงค์ ปลาเข็มทอง) (29-10-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นางไสว บุญกุ) (29-10-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (พระธรรมกรณ์ แต่ถาวร) (29-10-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายอาคม สิงหะโรจนกุล) (29-10-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายบุญมา เรือนกว้าง) (29-10-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายทรงวุฒิ บุญกุ) (29-10-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายเดือน จันทร์หอม) (29-10-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายเจริญ ภักดี) (29-10-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางอำภรณ์ บุญมา) (29-10-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางอ่อนจันทร์ แก้วกาหลง) (29-10-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางอรวรรณ จันกกผึ้ง) (29-10-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางหวานแจ้ว หินชัยภูมิ) (29-10-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางหลอ แก้วใส) (29-10-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางหนูเพียบ แก้วเพ็ง) (29-10-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางใสยา พันผง) (29-10-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางโสม อุปการ์) (29-10-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางวิไลลักษณ์ ศรีอ่อน) (29-10-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางละเอียด แป้นเพชร) (29-10-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางบุญยัง ติการนา) (29-10-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางน้อย ประดัง) (29-10-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางนภาศรี วงชนา) (29-10-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางถ้ำทอง บัวช่อง) (29-10-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางจีรพร สีหะเดช) (29-10-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางจำเนียร รอดน้อย) (29-10-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางเขียว ศุภสาร) (29-10-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายบัวรุต พลกลาง) (29-10-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายกนกศักดิ์ แก้วต้อย) (29-10-2562)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ _(28-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ (28-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นายอุบล บุญตั้ง (28-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๑ รายการ นางจีรพร สีหะเดช (28-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางทองเมือง สินเพียง) (28-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางแดง จันทร์ประเสริฐ) (28-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ DISP ENDOCLIP (28-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นายอุบล บุญตั้ง (28-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๑ รายการ นางจีรพร สีหะเดช (28-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๔ รายการ _(28-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (28-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุจักษุ จำนวน 1 รายการ (28-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุจักษุ จำนวน 1 รายการ (28-10-2562) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (28-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (28-10-2562) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 2 รายการ (28-10-2562)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ8 _(25-10-2562)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ7_(25-10-2562)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ6_(25-10-2562)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ5_(25-10-2562)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ4_(25-10-2562)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ3_(25-10-2562)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ2_(25-10-2562)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ1_(25-10-2562)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ2_(25-10-2562)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ1_(25-10-2562)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจ Viral load จำนวน ๑ โครงการ2_(25-10-2562)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจ Viral load จำนวน ๑ โครงการ1_(25-10-2562)
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าฯ (25-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซฯ (25-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าชุดอุปกรณ์สำหรับฟอกเลือดฯ (25-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๓ รายการ (25-10-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๒ รายการ. (25-10-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๒ รายการ (25-10-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ (25-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายสมบัติ หมู่หาญ) (25-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายบุญเติม ชัยสุบิน) (25-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสุวรรณี ลีละวัฒนากูล) (25-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสีนวล รังสิกรรพุม) (25-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสาวมาลี ลีละวัฒนากูล) (25-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางวี มีผล) (25-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางมาลัย อ่อนดี) (25-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายทองสุข จันลา) (25-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางเหี่ยว เลิศครสาร) (25-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางประสงค์ นางแย้ม) (25-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (จ.ส.อ.อนันต์ ยงโภชน์) (25-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (25-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (25-10-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (25-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงผ่าตัด จำนวน ๑ หลัง (25-10-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 5 รายการ (25-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 2 รายการ (25-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ (25-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฉายแสงด้วยเครื่องเร่งอนุภาค จำนวน ๑ ราย (25-10-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายเผด็จ หำทา) (24-10-2562)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางปัด ขาวแสง) (24-10-2562)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางทองอยู่ แย้มเจริญ) (24-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางคำปั่น จำปาสี) (24-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางคำ อุดศรี) (24-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (จ.อ.ทองสุก จันทรา) (24-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจักษุ จำนวน 1 รายการ (24-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจักษุ จำนวน 1 รายการ (24-10-2562) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (24-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (24-10-2562) (2)
ประกาศช้ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (24-10-2562)
ประกาศข้อมูลฯซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ_(18-10-2562)
ประกาศข้อมูลฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ3_(18-10-2562)
ประกาศข้อมูลฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ2_(18-10-2562)
ประกาศข้อมูลฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ1_(18-10-2562)
ประกาศข้อมูลฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ_(18-10-2562)
ประกาศข้อมูลฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ_(18-10-2562)
ประกาศข้อมูลฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ_(18-10-2562)
ประกาศข้อมูลฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ_(18-10-2562)
ประกาศข้อมูลฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ_(18-1-2562)
ประกาศข้อมูลฯซื้อSuction connecting 1.8_(18-10-2562)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจหาปริมาณไวรัสHIV1Viral load ของผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑ โครงการ_(18-10-2562)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน 1 โครงการ2_(18-10-2562)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน 1 โครงการ1_(18-10-2562)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ4_(18-10-2562)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ3_(18-10-2562)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ2_(18-10-2562)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ1_(18-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (18-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (18-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (18-10-2562) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (18-10-2562)
ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๔ รายการ (17-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นายวิชาติ เพชรศิลา) (17-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (พระธรรมกรณ์ แต่ถาวร) (17-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางหลอ แก้วใส) (17-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางหนูเพียบ แก้วเพ็ง) (17-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางใสยา พันผง) (17-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางโสม อุปการ์) (17-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางวิไลลักษณ์ ศรีอ่อน) (17-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางจำเนียร รอดน้อย) (17-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางเขียว ศุภสาร) (17-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางอรวรรณ จันกกผึ้ง) (17-10-2562)
ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจหาปริมาณไวรัส HIV ๑ Viral load ของผู้ป่วยเอดส์ (15-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (15-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๔ รายการ3 (15-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๔ รายการ2 (15-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๔ รายการ1 (15-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๓ รายการ (15-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ (15-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ (15-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ (15-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (15-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อSuction connecting ๑.๘ (15-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ2 (15-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ1 (15-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ 6 (15-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ 5 (15-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ 4 (15-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ 3 (15-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ 2 (15-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ 1 (15-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (15-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (15-10-2562) (3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (15-10-2562) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (15-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (15-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน 5 รายการ (15-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (15-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (15-10-2562)
ประกาศสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการปฏิรูประบบบริหารเวชภัณฑ์ ประจำไตรมาส 4 ปีงบ2562 (10-10-2562)
ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน (เงินบำรุงโรงพยาบาลเพชรบูรณ์) ประจำเดือนกันยายน 2562 (10-10-2562) 
ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน (เงินบำรุงโรงพยาบาลเพชรบูรณ์) ประจำเดือนกันยายน 2562 (2) (10-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นางไสว บุญกุ) (10-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายเจริญ ภักดี) (10-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางอำภรณ์ บุญมา) (10-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางอ่อนจันทร์ แก้วกาหลง) (10-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางละเอียด แป้นเพชร) (10-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายบัวรุต พลกลาง) (10-10-2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Biosafty cabinet class II) จำนวน 1 ตู้ (10-10-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 45 ราย (10-10-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 3 ราย (10-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (09-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน 5 รายการ (09-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (09-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (09-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (09-10-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (08-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (08-10-2562) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (08-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (08-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (08-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ รายการ..... (07-10-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ รายการ.... (07-10-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ รายการ... (07-10-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ รายการ.. (07-10-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ รายการ. (07-10-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ รายการ (07-10-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (07-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (07-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (07-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (07-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ (07-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ตามเอกสารที่แนบ (07-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (07-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (07-10-2562) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (07-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (07-10-2562) (5)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (07-10-2562) (4)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (07-10-2562) (3)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (07-10-2562) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๒ รายการ (07-10-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ (07-10-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ (07-10-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (07-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (07-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (07-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (07-10-2562) (4)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (07-10-2562) (3)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (07-10-2562) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (07-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๓๖ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (07-10-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๑๘ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (07-10-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมระบบผลิตสุญญากาศฯ จำนวน ๑ ระบบ (07-10-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมชุดสว่านลม(Compact Air Drill) จำนวน ๑ เครื่อง (07-10-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมชุดเครื่องมือสว่านเจาะกระดูก จำนวน ๑ เครื่อง (07-10-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส จำนวน ๑ เครื่อง (07-10-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารฯ (07-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตฯ จำนวน ๑ เครื่อง (07-10-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมฯ จำนวน ๑ เครื่อง (07-10-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง (07-10-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (04-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (04-10-2562) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (04-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (04-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจฯ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยเงินบริจาค (04-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 45 ราย (04-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 3 ราย (04-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (02-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (02-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (02-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (02-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (02-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (02-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (02-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ ตามเอกสารที่แนบ (02-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ตามเอกสารที่แนบ (02-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (02-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (02-10-2562) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (02-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (02-10-2562) (5)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (02-10-2562) (4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (02-10-2562) (3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (02-10-2562) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (02-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (02-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (02-10-2562) (4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (02-10-2562) (3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (02-10-2562) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (02-10-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารฯ (02-10-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อก๊าซก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (30-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรู สำหรับดามกระดูกขนาดเล็ก (27-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 42 ราย (27-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นางเตือนจิตร (26-09-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (26-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (26-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นายอุบล บุญตั้ง) (25-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นายณรงค์ ปลาเข็มทอง) (25-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายอาคม สิงหะโรจนกุล) (25-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายบุญมา เรือนกว้าง) (25-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายเดือน จันทร์หอม) (25-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางหวานแจ้ว หินชัยภูมิ) (25-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางบุญยัง ติการนา) (25-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางน้อย ประดัง) (25-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางนภาศรี วงชนา) (25-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางถ้ำทอง บัวช่อง) (25-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางจีรพร สีหะเดช) (25-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายกนกศักดิ์ แก้วต้อย) (25-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 42 ราย (24-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายทรงวุฒิ บุญกุ) (24-09-2562)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Biosafty cabinet class II) จำนวน 1 ตู้ ฉบับปรับปรุง (24-09-2562)
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน (เงินบำรุงโรงพยาบาลเพชรบูรณ์) ประจำเดือน สิงหาคม 2 (23-09-2562)
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน (เงินบำรุงโรงพยาบาลเพชรบูรณ์) ประจำเดือน สิงหาคม 1 (23-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ.... (23-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ... (23-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ.. (23-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ. (23-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ (23-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดสว่านลม (Compact Air Drill) จำนวน ๑ เครื่อง (23-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมฯ จำนวน ๑ เครื่อง (23-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางอรสร คงเมือง (18-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางบุญยืน พรมมี (18-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ (18-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๒ รายการ (18-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ (18-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ (18-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๓๖ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (18-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๑๘ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (18-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ จำนวน ๑ ระบบ (18-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดเครื่องมือสว่านเจาะกระดูก จำนวน ๑ เครื่อง (18-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส จำนวน ๑ เครื่อง (18-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตฯ จำนวน ๑ เครื่อง (18-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง (18-09-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางอรสร คงเมือง (18-09-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางบุญยืน พรมมี (18-09-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๓ รายการ. (18-09-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๓ รายการ (18-09-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๒ รายการ (18-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๓ รายการ. (17-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๓ รายการ (17-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๒ รายการ (17-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (16-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 1 เครื่อง (16-09-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (16-09-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (16-09-62)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 2 คัน (16-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 1 เครื่อง (16-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (13-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 2 คัน (12-09-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๒ รายการ (12-09-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ (12-09-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ (12-09-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๓ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (12-09-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๙ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (12-09-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ. (12-09-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ (12-09-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ. (12-09-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ (12-09-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๓๖ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (12-09-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๑๘ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (12-09-62)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องกำเนิดแสง จำนวน 1 รายการ (12-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (12-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วฯ จำนวน 151 ราย (12-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 154 ราย (12-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 30 ราย (12-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๒ รายการ (10-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ (10-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ (10-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ. (10-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ (10-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ. (10-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ (10-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๓๖ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (10-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๑๘ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (10-09-62)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 7 รายการ_3 (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 7 รายการ_2 (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 7 รายการ (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ_2 (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ_1 (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 5 รายการ (นางรส ทองดาษ) (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นายมานพ ทันช่อ) (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นส น้อย บุญเกตุ) (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (สุดารัตน์ ฟอนสันเที๊ยะ) (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (มานิต เทียมพลู) (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (ปริมนภา เหมือนคล้าย) (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายสมศักดิ์ ดวงเสาร์) (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายสมบัติ สีทอง) (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายพรเทพ บริบูรณ์) (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายประทิน สายบุญยัง) (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายทวิทย์ สาระนัย) (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายคำ ฤทธิ์ด้วง) (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสีใด พงษ์วันนา) (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสังวร โชคดี) (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสมพร โฉมงาม) (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางระเบียบ นาสนิท) (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางม่วย เฉลิมผา) (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางผัน อินปาน) (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางเนียม สาลี) (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางนงเยาว์ สืบสุรีย์กุล) (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางเกษ ป้องที) (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นส นารินทร์ สมพงษ์) (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นส ณิชนันท์ รักชาติ) (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นส กัลยา กองหยอง) (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (ภัทรัตน์ เกษเกษร) (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายบรรจบ มังกรลอย) (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายฉัตรมงคล เงินพิมาย) (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางรัชนี ไผ่โสภา) (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางเพียว คงแท้) (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (ซง แซ่ท้าว) (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 10 รายการ (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 7 รายการ_2 (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 7 รายการ (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 6 รายการ (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดจ่ายออกซิเจนแบบท่อรวม จำนวน 1 ชุด (10-09-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องตรวจการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง (10-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (09-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องกำเนิดแสง จำนวน 1 รายการ (09-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (09-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้่นฟู ๑๓ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (09-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้่นฟู ๙ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (09-09-62) (09-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นายบุญถม บัวบกหวาน) (09-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายหม่อน แสงสีดา) (09-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายไสว สุบิน) (09-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายสมนึก บัวหาย) (09-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายสมชาย คำขะ) (09-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางผาง คำมา) (09-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางขาว คงเชิญ) (09-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นส ปรากิน ด้วงมาก) (09-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นส ถาวร จุตโต) (09-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นส กัลย์สุดา อุ่นดี) (09-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายกิตติศักดิ์ ชาญเดช) (09-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่วฯ จำนวน 151 ราย (09-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 154 ราย (09-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 30 ราย (09-09-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารชีวเคมีฯ (09-09-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้านฮอร์โมนฯ (09-09-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลฯ (09-09-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาต้อหินด้วยแสงเลเซอร์ฯ (09-09-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์ (CT) (09-09-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง สำหรับดามกระดูกฯ (09-09-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ. (09-09-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ (09-09-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๕ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (09-09-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกฯ (09-09-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (09-09-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๑๒ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (09-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจตาส่วนหน้า จำนวน 1 เครื่อง (05-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (05-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 7 รายการ (05-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (05-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้่นฟู จำนวน ๑ รายการ (05-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร_2 จำนวน 7 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 7 รายการ (05-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 6 รายการ (05-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (05-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (05-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง (05-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๑๒ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (05-09-62)
ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล (05-09-2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจฯ (05-09-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (05-09-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ (04-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 เตียง (04-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรฯ (04-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ (04-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้่นฟู จำนวน ๑ รายการ (04-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้่นฟู ๕ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (04-09-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 10 รายการ (04-09-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (03-09-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุจักษุ จำนวน 1 รายการ (03-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 8 รายการ (02-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 7 รายการ (02-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 5 รายการ (นางรส ทองดาษ) (02-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นายมานพ ทันช่อ) (02-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นางศรีศักดิ์ บุญทัน) (02-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายสีใด พงษ์วันนา) (02-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายสังวร โชคดี) (02-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายสมศักดิ์ ดวงเสาร์) (02-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายสมบัติ สีทอง) (02-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายพรเทพ บริบูรณ์) (02-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายคำ ฤทธิ์ด้วง) (02-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายขันทอง คำนา) (02-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสาวนรินทร์ สมพงษ์) (02-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสาวกัลยา กองหยอง) (02-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางระเบียบ นาสนิท) (02-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางมานิต เทียมพลู) (02-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางม่วย เฉลิมผา) (02-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางผัน อินปาน) (02-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางเนียม สาลี) (02-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางน้อย อ่อนตะนา) (02-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางนงเยาว์ สืบสุรีย์กุล) (02-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางเกษ ป้องที) (02-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นส สุดารัตน์ ฟอนสันเที๊ยะ) (02-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นส ปริมนภา เหมือนคล้าย) (02-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายภัทรัตน์ เกษเกษร) (02-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายบุญชู ทองศรี) (02-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายบรรจบ มังกรลอย) (02-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางรัชนี ไผ่โสภา) (02-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางเพียว คงแท้) (02-09-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางซง แซ่ท้าว) (02-09-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ (30-08-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๕ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (30-08-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ (29-08-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๕ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (29-08-62)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด_2 จำนวน 10 รายการ (29-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด_2 จำนวน 1 รายการ (29-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด_1 จำนวน 1 รายการ (29-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 10 รายการ (29-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 4 รายการ (29-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (29-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (29-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นายโพธิ์ชัย แก้วทา) (29-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายอาทิตย์ ทองคำ) (29-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายอัศดา วุฒธนานันท์) (29-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายเสนอ พลบัว) (29-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายชำนาญ สินเพียง) (29-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางไสยา สิงห์บุญมา) (29-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางมณี จันทร์สว่าง) (29-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางประเทือง นิลดาศรี) (29-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางน้อย บุญปาน) (29-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางชิด คงยัง) (29-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายอนุพงศ์ ชัยสงค์) (29-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายนราธิป นามไพร) (29-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายชูชาติ เอี่ยมสำอางค์) (29-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายจิตร แก่นสารี) (29-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายแก้ว ทาสังข์) (29-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางสาวสุดารัตน์ โปร่งน้ำใจ) (29-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางนิ่มนวล จันทร์แสง) (29-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร จำนวน 1 เครื่อง (29-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์ฯ จำนวน 1 รายการ (28-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (28-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (28-08-2562) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ (28-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (28-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (28-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ (28-08-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ (28-08-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑๔ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (28-08-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑๒ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (28-08-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุจักษุ จำนวน 1 รายการ (28-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (28-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (28-08-2562) (3)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (28-08-2562) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (28-08-2562)
ประกวดราคาเช่าชุดอุปกรณ์สำหรับฟอกเลือดพร้อมระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ครั้งที่ 2z (28-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (23-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (23-08-2562) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (23-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ (23-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (23-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (23-08-2562) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจักษุ จำนวน 1 รายการ (23-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจักษุ จำนวน 1 รายการ (23-08-2562) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (23-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (23-08-2562) (3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (23-08-2562) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้ออะไหล่ซ่อมมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ (23-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์ฯ จำนวน 1 รายการ (22-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์ฯ จำนวน 1 รายการ (22-08-2562) (3)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์ฯ จำนวน 1 รายการ (22-08-2562) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ (22-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ (22-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (22-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (22-08-2562) (5)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (22-08-2562) (4)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (22-08-2562) (3)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (22-08-2562) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ (22-06-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (22-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (22-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (22-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (22-08-2562) (4)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (22-08-2562) (3)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (22-08-2562) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (22-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (22-08-2562) (7)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (22-08-2562) (6)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (22-08-2562) (5)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (22-08-2562) (4)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (22-08-2562) (3)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (22-08-2562) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุจักษุ จำนวน 1 รายการ (22-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุจักษุ จำนวน 1 รายการ (22-08-2562) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (22-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (22-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (22-08-2562) (5)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (22-08-2562) (4)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (22-08-2562) (3)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (22-08-2562) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ (22-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (22-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิตฯ (22-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิตฯ (22-08-2562) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิต (22-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิต (22-08-2562) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจทางพยาธิวิทยาฯ (22-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจทางพยาธิวิทยา ตามเอกสารที่แนบฯ (22-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจทางพยาธิวิทยา ตามเอกสารที่แนบ (22-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจทางพยาธิวิทยา ต่ทเอกสารที่แนบฯ (22-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจทางพยาธิวิทยา (22-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจทางพยาธิวิทยา (22-08-2562) (3)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจทางพยาธิวิทยา (22-08-2562) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ฯ จำนวน 1 รายการ (22-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (22-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ รายการ (21-08-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑๐ รายการ. (21-08-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑๐ รายการ (21-08-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๔ รายการ (21-08-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ. (21-08-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ (21-08-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ...... (21-08-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ..... (21-08-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ.... (21-08-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ... (21-08-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ.. (21-08-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ. (21-08-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ (21-08-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นายโพธิ์ชัย (21-08-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นายบำรุง (21-08-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายเสนอ (21-08-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางมณี (21-08-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางประเทือง (21-08-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ (21-08-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ (21-08-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑๔ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (21-08-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑๒ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (21-08-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจฯ จำนวน ๑ เครื่อง (21-08-62)
ประกาศรายงานการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน (เงินบำรุงโรงพยาบาลเพชรบูรณ์) ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2562
ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ (20-08-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Universa Soft Ureteral Stent (๖.๐Fr.๒๒-๓๒.cm)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายอาทิตย์ ทองคำ (19-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายอัศดา วุฒธนานันท์ (19-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายอมรชัย รุมตะคุ (19-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายพร ผาตา (19-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายนิทัศ แซมสีม่วง (19-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายชำนาญ สินเพียง (19-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางไสยา สิงห์บุญมา (19-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางสำรวย ศรีสุข (19-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางลอย แก้วเทียม (19-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางมนู อินราช (19-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางประเสริฐ สุขเกษม (19-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางประยูร นิลสนธิ (19-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางน้อย บุญปาน (19-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางชิด คงยัง (19-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายอนุพงศ์ ชัยสงค์ (19-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายสมัคร พรมมาท้าว (19-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายบุญเลิศ ชุ่มเฟือย (19-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายนราธิป นามไพร (19-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายชูชาติ เอี่ยมสำอางค์ (19-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายจิตร แก่นสารี (19-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายแก้ว ทาสังข์ (19-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นางนิ่มนวล จันทร์แสง (19-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ น.ส.สุดารัตน์ โปร่งน้ำใจ (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา_2 จำนวน 1 รายการ (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (19-08-2562)
ข้ออมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์_4 จำนวน 1 รายการ (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์_3 จำนวน 6 รายการ (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์_3 จำนวน 1 รายการ (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์_2 จำนวน 9 รายการ (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์_2 จำนวน 6 รายการ (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์_2 จำนวน 1 รายการ (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รายการ (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์_3 จำนวน 1 รายการ (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์_2 จำนวน 1 รายการ (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์_1 จำนวน 1 รายการ (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าฯ จำนวน 6 เตียง (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเตียงตรวจโรคสแตนเลสพร้อมม้าขึ้นเตียง จำนวน 1 ชุด (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อตู้ควบคุมจ่ายไนตรัสออกไซด์แบบท่อรวม จำนวน 1 เครื่อง (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดฟื้นชีพแบบใช้มือบีบผู้หใญ่ จำนวน 3 ชุด (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าระบบเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ 400 ลิตรฯ จำนวน 12 เดือน (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์ฯ จำนวน 153 ราย (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 40 ราย (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจหาเชื้อวัณโรคและวัณโรคดื้อยาฯ จำนวน 1 โครงการ (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ_2 จำนวน 4 รายการ (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจทางพยาธิวิทยา_6 จำนวน 1 โครงการ (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจทางพยาธิวิทยา_5 จำนวน 1 โครงการ (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจทางพยาธิวิทยา_4 จำนวน 1 โครงการ (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจทางพยาธิวิทยา_3 จำนวน 1 โครงการ (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจทางพยาธิวิทยา_2 จำนวน 1 โครงการ (19-08-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ (19-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (19-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ (19-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (19-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (19-08-2562) (3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (19-08-2562) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (19-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (19-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (19-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (19-08-2562) (3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (19-08-2562) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางพยาธิวิทยา ตามเอกสารที่แนบ (19-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายจำปี คดอุทร (16-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ ส.ต.ท.มาโนชญ์ สิงห์ทอง (15-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ ส.ต.ท.มาโนชญ์ สิงห์ทอง (15-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (15-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (15-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์ฯ จำนวน 1 รายการ (15-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (15-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (15-08-2562) (4)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (15-08-2562) (3)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (15-08-2562) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน 5 รายการ (15-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุจักษุ จำนวน 1 รายการ (15-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (15-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (15-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (15-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (15-08-2562) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (15-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติดาร (15-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (15-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (15-08-2562) (5)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (15-08-2562) (4)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (15-08-2562) (3)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (15-08-2562) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจทางพยาธิวิทยา (15-08-2562)
ร่างประกาศ ประกวดราคาเช่าชุดอุปกรณ์สำหรับฟอกเลือดพร้อมระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ครั้งที่ 2z (14-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าฯ จำนวน 6 เตียง (14-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงตรวจโรคสแตนเลสพร้อมม้าขึ้นเตียง จำนวน 1 ชุด (14-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ควบคุมจ่ายไนตรัสออกไซด์แบบท่อรวม จำนวน 1 ตู้ (14-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฟื้นชีพแบบใช้มือบีบผู้ใหญ่ จำนวน 3 ชุด (14-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์สำหรับเครื่องไตเทียม 400 ลิตร (14-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 153 ราย (14-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 40 ราย (14-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๘ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (14-08-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๕ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (14-08-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ (14-08-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๘ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (13-08-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๕ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (13-08-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดจ่ายออกซิเจนแบบรวมท่อ (13-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ (13-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางพยาธิวิทยา ตามเอกสารที่แนบ (13-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ (13-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (13-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (13-08-2562) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (13-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ (13-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (13-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (13-08-2562) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุจักษุ จำนวน 1 รายการ (13-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (13-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (13-08-2562) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (09-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ (09-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (09-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (09-08-2562) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (09-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (09-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (09-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (09-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (09-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (09-08-2562) (5)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (09-08-2562) (4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (09-08-2562) (3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (09-08-2562) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ (09-08-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจักษุ จำนวน 1 รายการ (09-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (09-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการฯ (09-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิตฯ (09-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิตฯ (09-08-2562) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิต (09-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางพยาธิฯ (09-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางพยาธิวิทยาฯ (09-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์วิทย์ฯ จำนวน 1 รายการ (09-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายสวิง (08-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางสำรวจ (08-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางสมหวัง (08-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางยุพิน (08-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (08-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (08-08-2562) (4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (08-08-2562) (3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (08-08-2562) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน 5 รายการ (08-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจักษุ จำนวน 1 รายการ (08-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (08-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (08-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (08-08-2562) (5)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (08-08-2562) (4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (08-08-2562) (3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (08-08-2562) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (08-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวินิจฉัยห้องปฏิบัติการฯ (08-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการฯ (08-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการฯ (08-08-2562) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (08-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (08-08-2562) (3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (08-08-2562) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางพยาธิวิทยา ตามเอกสารที่แนบฯ (08-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ จำนวน 15 เครื่อง (08-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป จำนวน ๑ เครื่อง (07-08-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมฯ จำนวน ๑ เครื่อง (07-08-62)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าชุดอุปกรณ์สำหรับฟอกเลือดพร้อมระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ (05-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปฯ จำนวน ๑ เครื่อง (05-08-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมฯ จำนวน ๑ เครื่อง (05-08-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ รายการ (05-08-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๔ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (05-08-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (05-08-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๗ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (05-08-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๕๔ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (05-08-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๑๘ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ. (05-08-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๑๘ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (05-08-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๑๖ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (05-08-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตฯ จำนวน ๑ เครื่อง (05-08-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง (05-08-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๕ รายการ EEA ๓๑MM-๔.๘ SGL (02-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ PARIETEX STDPY ๑๕x๑๐ (02-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ SOT-S-๖๒๖+G Fr.CH ๖Length ๒๘ m (02-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ REDURA PATCH ๔๐ mm x๖๐ (02-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนขวาง จำนวน ๑ รายการ Transverse Bar (02-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นายสงบ วงศ์แสงเทียน (02-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นางอุ่น บัวพันธ์ (02-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายนเรศ พันที (02-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายถนัด (02-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางสมบูรณ์ บุญมาก (02-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางประกาย สิงคะโจม (02-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายน้อม ป้องท้าว (02-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นางหนูแดง กุญชร (02-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ FOLEY CATHETER BALL.C.๕-๑๐ (01-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ FOLEY CATHETER BALL.C.๕-๑๐ ๑๒ (01-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางบุญจันทร์ (01-08-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางซิ้ม อ่อนสี (01-08-2562)
ระกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๒ รายการ (01-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ (01-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ (01-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (01-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (01-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (01-08-2562) (4)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (01-08-2562) (3)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (01-08-2562) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๔ รายการ (01-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๔ รายการ (01-08-2562) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ (01-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ (01-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ (01-08-2562) (4)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ (01-08-2562) (3)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ (01-08-2562) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน ๔ รายการ (01-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (01-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (01-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (01-08-2562) (4)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (01-08-2562) (3)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (01-08-2562) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อพลาสเตอร์กระดาษ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รายการ (01-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อตัวเย็บแผลหลังผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ (01-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิตฯ (01-08-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ เครื่อง (01-08-2562)
ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (30-07-2562)
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน (เงินบำรุงโรงพยาบาลเพชรบูรณ์) ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบ ๒๕๖๒ (30-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (30-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (30-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ รายการ (30-07-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (30-07-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (30-07-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๗ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (30-07-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๕๔ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (30-07-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๑๘ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (30-07-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๑๖ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (30-07-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตฯ จำนวน ๑ เครื่อง (30-07-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง (30-07-62)
ประกาศผลการดำเนินงานตามมาตรการปฏิรูประบบบริหารเวชภัณฑ์ ประจำไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (30-07-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (30-07-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (30-07-2562)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจฯ (26-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (26-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๔ รายการ (26-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๒ รายการ (26-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๔ รายการ (26-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ (26-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ (26-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ (26-07-2562) (4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ (26-07-2562) (3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ (26-07-2562) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (26-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (26-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (26-07-2562) (3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (26-07-2562) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิต (26-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (26-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาต้อหินด้วยแสงเลเซอร์ฯ จำนวน 1 เครื่อง (26-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (25-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (25-07-2562)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Biosafty cabinet class II) จำนวน 1 ตู้ (24-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน ๑ รายการ (24-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ (24-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (24-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (24-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (24-07-2562) (3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (24-07-2562) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๔ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (24-07-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (24-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (24-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๑๘ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (24-07-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นางหนูผ่าน ผิวทอง (23-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายพจน์ สุขสีพัน (23-07-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๔ รายการ (23-07-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ รายการ (23-07-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๓ รายการ (23-07-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๒ รายการ (23-07-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ(๑) (23-07-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ (23-07-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๐ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (23-07-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๘ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (23-07-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๕ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (23-07-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ (23-07-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (23-07-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาฯ จำนวน ๑ เครื่อง (23-07-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๓๖ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (23-07-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๙ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (23-07-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน ๑ รายการ (23-07-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน ๑ รายการ (23-07-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (23-07-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (23-07-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (23-07-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (23-07-2562) (3)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (23-07-2562) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๔ รายการ (22-07-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ รายการ (22-07-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๓ รายการ (22-07-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๒ รายการ (22-07-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ(๑) (22-07-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ (22-07-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๐ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (22-07-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๘ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (22-07-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๕ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (22-07-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ (22-07-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 22 รายการ (22-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (22-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (22-07-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าฯ จำนวน 3 เตียง (22-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฟื้นชีพแบบใช้มือบีบผู้ใหญ่ จำนวน 10 ชุด (22-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดเสมหะระบบไปป์ไลน์ จำนวน 1 เครื่อง (22-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 37 ราย (22-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 4 ราย (22-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาฯ จำนวน ๑ เครื่อง (22-07-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๓๖ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (22-07-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๙ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (22-07-62)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจตาส่วนหน้า จำนวน 1 เครื่อง (22-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นางธนิษฐา อุ่นแก้ว (19-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายสมศักดิ์ สินคงป้อง (19-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายเล ราวิล (19-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายยอดชาย นพสุวรรณ (19-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางแสวง แก้วแย้ม (19-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นางเย่อ แซ่ว่าง (19-07-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน ๑ รายการ (19-07-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน ๑ รายการ (2) (19-07-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (19-07-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (19-07-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (19-07-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (19-07-2562) (3)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (19-07-2562) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิต จำนวน ๑ โครงการ (18-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ2 (18-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ1 (18-07-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ (18-07-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (18-07-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (18-07-2562) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (18-072562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๔ รายการ2 (15-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๔ รายการ1 (15-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ4 (15-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ3 (15-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ2 (15-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ1 (15-07-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญใสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (15-07-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (15-07-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องสำรองไฟ UPS1100VA (15-07-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (15-07-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจหาเชื้อวัณโรคและฯ จำนวน ๑ โครงการ (15-07-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (15-07-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 2 รายการ (15-07-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาแก๊สทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ (15-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายพิภพ เมฆประยูร (10-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายเสริม ชูอาวุธ (10-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดชุดสวนปัสสาวะ จำนวน 5 รายการ (10-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (10-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิร่างกายแบบดิจิตอล จำนวน 100 อัน (10-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดเสมหะระบบไปป์ไลน์ จำนวน 1 เครื่อง (10-07-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก ๒ รายการ นางบพิตร (09-07-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก ๒ รายการ นางแพงศรี (09-07-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก ๒ รายการ นายทองม้วน (09-07-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก ๒ รายการ นายปัว (09-07-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก ๒ รายการ นายอนุชา (09-07-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก ๓ รายการ น.ส.ภนิดา (09-07-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก ๓ รายการ นางคำเปาะ (09-07-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก ๓ รายการ นางคำฮู้ (09-07-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก ๓ รายการ นางลัดดา (09-07-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก ๓ รายการ ร.ต.สุวัฒน์ (09-07-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก ๔ รายการ นางพวงเพชร (09-07-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก ๔ รายการ นายใจ (09-07-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด ๑ รายการ (09-07-62)
ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 เตียง (09-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 4 ราย (09-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 37 ราย (09-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิด non invasive ฯ จำนวน 1 เครื่อง (09-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร จำนวน 20 เครื่อง (09-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฟื้นชีพแบบใช้มือบีบผู้ใหญ่ จำนวน 10 ชุด (09-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าชนิด 3 มอเตอร์ จำนวน 3 เตียง (09-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 22 รายการ (09-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑๐ รายการ Small DCP Plate ๓.๕m. (08-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๔ รายการ D.H.S. Plate ๑๓๕ deg. (08-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ โคทเทค ไวคริล ๕.๐ อันดาย ๔๕ซม. (08-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ NANOSTIM SYNTHETIC (08-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ CORNERSTONE PEEKCAGE (08-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ น.ส.น้อย (08-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๒ รายการ ECG Cable M800 (08-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ Heating tube set (08-07-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อห่อทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป (08-07-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อน้ำยาชุดตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC (08-07-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อน้ำยาชุดตรวจ CD๔ (08-07-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดผู้ใหญ่ (08-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ (08-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (08-07-2562) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 2 รายการ (08-07-2562)
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (05-07-2562)
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน จำนวน 2 เครื่อง (04-07-2562)
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อฯ (04-07-2562)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจหาปริมาณไวรัส HIV ๑ Viral load ของผู้ป่วยเอดส์ (04-07-2562)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิต2 (04-07-2562)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิต1 (04-07-2562)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ8 (04-07-2562)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ7 (04-07-2562)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ6 (04-07-2562)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ5 (04-07-2562)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ4 (04-07-2562)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ3 (04-07-2562)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ2 (04-07-2562)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ1 (04-07-2562)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ5 (04-07-2562)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ4 (04-07-2562)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ3 (04-07-2562)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ2 (04-07-2562)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ1 (04-07-2562)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจ Viral load จำนวน ๑ โครงการ2 (04-07-2562)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจ Viral load จำนวน ๑ โครงการ1 (04-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ Jagwire .๐๓๕ นิ้ว๔๕๐cm (03-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Punktionsset fur perkutane nephrostsmie set ๘ ch (03-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Kill Balloon Blut Tip System ๑๒x๑๐๐m (03-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ HEM-O-LOK-L-CLIPS (03-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นายมงกุฏ ธรรมสอน (03-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายมะลิ กุลเกลี้ยง (03-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายประไพร สกุลณี (03-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายเกียรติศักดิ์ พิมพา (03-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางระดม นะชัยสงค์ (03-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางนวล ขวัญแน่น (03-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางคำฮู้ บุญลา (03-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางคำปวน ทองมีสี (03-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ น.ส.เจริญรัตน์ ลีลา (03-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นางแพงศรี หอมจันทร์ (03-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ น.ส.อำพันธ์ เกิดสุข (03-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ น.ส.สุวรรณ เพชรดี (03-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (03-07-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ_2 จำนวน 2 รายการ (02-07-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 11 รายการ (02-07-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 6 รายการ (02-07-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 5 รายการ (02-07-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 2 รายการ (02-07-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องสลายต้อกระจก จำนวน 1 รายการ (02-07-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่วฯ จำนวน 153 ราย (02-07-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 39 ราย (02-07-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 17 ราย (02-07-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เครื่องดูดเสมหะระบบไปป์ไลน์ จำนวน 13 เครื่อง (02-07-2562)
ประกาศผู้ชนะฯซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (01-07-2562)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อห่อสอบทางชีวภาพแบบแพ๊คสำเร็จรูประบบแก๊ส EO รุ่น 4 ชม. (01-07-2562)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รายการ (01-07-2562)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (01-07-2562)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ1 (01-07-2562)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ3 (01-07-2562)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ2 (01-07-2562)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (01-07-2562)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้านฮอร์โมนสารบ่งชี้มะเร็งและภูมิคุ้มกันวิทยาฯ (01-07-2562)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อเครื่องสำรองไฟ USP1100 VA (01-07-2562)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (01-07-2562)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อSerum Ketone test (01-07-2562)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อMultifunction Electrode pads (01-07-2562)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อHb typing reagent test (01-07-2562)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อBLOOD TUBING SET (01-07-2562)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อBlood lactate test (01-07-2562)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจหาเชื้อวัณโรคและวัณโรคดื้อยาด้วยเทคนิคอณูชีววิทยาฯ2 (01-07-2562)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจหาเชื้อวัณโรคและวัณโรคดื้อยาด้วยเทคนิคอณูชีววิทยาฯ1 (01-07-2562)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (01-07-2562)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ3 (01-07-2562)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ2 (01-07-2562)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ1 (01-07-2562)
ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๔ รายการ (01-07-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ SOT-GR-๖๒๖+G Groove Stent Ureteral FrCH ๖ (01-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นายใจ น้อยพันธ์ (01-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นางพวงเพชร (01-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ ร.ต.สุวัฒน์ (01-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางลัดดา (01-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางคำเปาะ (01-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ น.ส.ภนิดา (01-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายอนุชา (01-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายปัว แซ่สง (01-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายทองม้วน (01-07-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นางบพิตร (01-07-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (01-07-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (01-07-2562)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจตาส่วนหน้า จำนวน 1 เครื่อง (28-06-2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของเงินค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปี 2562 (28-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกูรพยุง 28 รายการ (28-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์ฯ จำนวน 1 เครื่อง (28-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ_2 จำนวน 2 รายการ (28-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 11 รายการ (28-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 6 รายการ (28-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 5 รายการ (28-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 2 รายการ (28-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่วฯ จำนวน 153 ราย (28-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 39 ราย (28-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 17 ราย (28-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (27-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (3) (27-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (2) (27-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (1) (27-06-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ. (27-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ (27-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ(๓) (27-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ(๒) (27-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ(๑) (27-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (27-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (27-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ(๕) (27-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ(๔) (27-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ(๓) (27-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ(๒) (27-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ(๑) (27-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (27-06-62)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (27-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ (27-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (27-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ (27-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (27-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (27-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทำแผลล้างไต Dialysis set (27-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อSYNCHROM 4.0 19MM 3.8 REV CUT (27-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อOXYGEN MASK WITH BAG (เด็ก) (27-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อDOUBLE BLOOD BAG 450 ml. (27-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (27-06-2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (27-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อะไหล่สำหรับเครื่องสลายต้อกระจก จำนวน 1 รายการ (26-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดเสมหะระบบไปป์ไลน์ จำนวน 13 เครื่อง (26-06-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร_2 จำนวน 1 รายการ (26-06-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (26-06-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ฯ ๑ เครื่อง (25-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำฯ ๑ เครื่อง (25-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ ๒ รายการ (24-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ ๑ รายการ(๑) (24-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ ๑ รายการ (24-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑ รายการ (24-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๙ รายการ (24-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๔ รายการ (24-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๒ รายการ(๑) (24-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๒ รายการ (24-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (24-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ(๒) (24-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ(๑) (24-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ (24-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๓๖ รายฯ(๑) (24-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๓๖ รายฯ (24-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๒๐ รายฯ (24-06-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิตฯ (21-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายพิศิษ (20-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายอ๊อด (20-06-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน ๑ รายการ (20-06-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน ๑ รายการ (20-06-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (20-06-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (20-26-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (20-06-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (1) (20-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นางสวัสดิ์ (19-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางสมศรี (19-06-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบน้ำ Soft จำนวน ๑ เครื่อง (18-06-62)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน (เงินบำรุงโรงพยาบาลเพชรบูรณ์) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ (17-06-2562)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารชีวเคมีอิเลคโตรไลท์ในเลือดปัสสาวะและฯ (17-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิตฯ (17-06-2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันz (17-06-2562)
ประกาศประกวดราคาเช่าชุดอุปกรณ์สำหรับฟอกเลือดพร้อมระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์z (17-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ พระภิกษุสุวิทย์ (17-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นายปรอด (17-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นางเยาวราช (17-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นางบัวขัน (17-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายมานพ(17-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายสมศักดิ์ (17-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายเพชร (17-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายประวิทย์ (17-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายทวีศักดิ์ (17-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นางชุมพร (17-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นางจิรภัทร (17-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์ฯ จำนวน 1 รายการ_1(17-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์ฯ จำนวน 1 รายการ (17-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (17-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ_1(17-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ _1(17-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (17-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ ๒ รายการ (17-06-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ ๑ รายการ(๑) (17-06-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ ๑ รายการ (17-06-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑ รายการ (17-06-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ. (17-06-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ(๑) (17-06-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ (17-06-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบน้ำ Soft จำนวน ๑ เครื่อง (17-06-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๓๖ รายฯ(๑) (17-06-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๓๖ รายฯ (17-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๕ รายการฯ (17-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร_2 จำนวน 1 รายการ (14-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (14-06-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสารทำความสะอาดผสมเอมไซม์ขนาด ๓.๘ ลิตร_(14-06-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ2_(14-06-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ1_(14-06-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ_(14-06-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ_(14-06-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ_(14-06-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ_(14-06-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาไซริงค์แก้ว ขนาด 50 CC.(Irrigate)_(14-06-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมตู้ควบคุมอุณหภูมิเก็บเกร็ดเลือด_(14-06-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาMASK แบบคล้องหู_(14-06-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDISPOSABLE GLOVE SIZE S (14-06-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDISPOSABLE GLOVE SIZE M_(14-06-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDIALYZER HIGH FLUX 1.8 SURFACE_(14-06-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาCPE GOWN ชนิดคล้องนิ้ว (14-06-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดฯ (13-06-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๒ รายการ (13-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ รายการ. (13-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ รายการ(๑). (13-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ รายการ(๑) (13-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ รายการ (13-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๘ รายการฯ (13-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๖ รายการฯ (13-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๕ รายการฯ (13-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑ รายการ. (13-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑ รายการ (13-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๕ รายการ (13-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๓ รายการ (13-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๒ รายการ(๒) (13-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๒ รายการ(๑) (13-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๒ รายการ (13-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑ รายการ (13-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (13-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๔ รายการ (13-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๓ รายการ (13-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๒ รายการ (13-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ. (13-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ(๑) (13-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ (13-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯ ๒,๔๐๐ คน (13-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๔๖ รายฯ ๑ โครงการ (13-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๓๖ รายฯ ๑ โครงการ (13-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลฯ ๑ ครั้ง (13-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องอัลตราซาวด์ฯ ๑ เครื่อง (13-06-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่อง INFUSION PUMP ๑ เครื่อง (13-06-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ (12-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ(๑) (12-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ (12-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ (12-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๙ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (12-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๒๐ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (12-06-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (10-06-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (10-06-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (10-06-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (10-06-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อผ้าพันแขนวัดความดันโลหิต (10-06-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (10-06-2562)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาวัสดุผ่าตัดข้อสะโพกเทียมแบบไม่มีเบ้า (Bipolar) จำนวน ๓ รายการ (07-06-2562)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาวัสดุผ่าตัดข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้า (Total Hip) จำนวน ๔ รายการ (07-06-2562)
ประกาศข้อมูลฯน้ำยาชุดตรวจวิเคราะห์หาปริมาณฮีโมโกลบิน เอ วัน ซี ฯ จำนวน ๓ รายการ (06-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๒ รายการ (05-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (05-06-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (05-06-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิกสองไกพร้อมเบาะฯ จำนวน 3 เตียง (05-06-2562)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (04-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (04-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (04-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (04-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (1) (04-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (04-06-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04-06-2562)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 เตียงz(31-05-2562)
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (31-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างตรวจ Viral load จำนวน 1 โครงการ 1 (31-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างตรวจ Viral load จำนวน 1 โครงการ 1 (31-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจหาปริมาณไวรัส HIV ๑ Viral load ของผู้ป่วยเอดส์ (31-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ 8 (31-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ 7 (31-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ 6 (31-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ 5 (31-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ 4 (31-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ 3 (31-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ 2 (31-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ 1 (31-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ5 (31-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ4 (31-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ3 (31-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ2 (31-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ1 (31-05-2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาต้อหินด้วยแสงเลเซอร์ 532 คลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่องz (31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ (31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อ อะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ(31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อ อะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ (31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายกาาร (1) (31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (1) (31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อ วัสดุฟื้นฟู จำนวน 5 รายการ (31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อ วัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (2) (31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (1) (31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อ Electric Systems Foot Control (31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อม Compact Air Drive II จำนวน 1 ตัว (31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร_5 จำนวน 1 รายการ (31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร_4 จำนวน 1 รายการ (31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร_3 จำนวน 1 รายการ (31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร_2 จำนวน 3 รายการ (31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร_2 จำนวน 1 รายการ (31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 30 รายการ (31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 3 รายการ (31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายฯ จำนวน 15,000 ซอง (31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง จำนวน 1 ชุด (31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนฯ จำนวน 1 เครื่อง (31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง (31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ฯ จำนวน 1 เครื่อง (31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 40 ราย (31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 39 ราย (31-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 33 ราย (31-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ (30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ (๑) (30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ (30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ (30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ (๓) (30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ (๒) (30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ (๑) (30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (๑๔) (30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (๑๓) (30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (๑๒) (30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (๑๑) (30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (๑๐) (30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (๙) (30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (๘) (30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (๗) (30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (๖) (30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (๕) (30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (๔) (30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (๓) (30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (๒) (30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (๑) (30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ จ้างซ่อมตัว Clamp อุปกรณ์ยึดติดกับเตียงผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ (30-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารทำความสะอาดผสมเอมไซม์ขนาด ๓.๘ ลิตร (30-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ2 (30-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ1 (30-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ (30-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ (30-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (30-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (30-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไซริงค์แก้ว ขนาด 50 CC.(Irrigate) (30-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อMASK แบบคล้องหู (30-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อDISPOSABLE GLOVE SIZE. S (30-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อDISPOSABLE GLOVE SIZE. M (30-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อDIALYZER HIGH FLUX 1.8 SURFACE (30-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อCPE GOWN ชนิดคล้องนิ้ว (30-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้ควบคุมอุณหภูมิเก็บเกร็ดเลือด (30- 05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเอี๊ยมพลาสติค_(30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสำลีก้อน 0.35 กรัม_(30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ_(30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ_(30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ_(30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ _(30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ _(30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ _(30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ_(30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ _(30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ _(30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อน้ำยาชุดตรวจ CD4_(30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อถุงมือสำหรับการศัลยกรรมปราศจากเชื้อชนิดมีแป้ง_(30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อซอฟิล่อน 5.0 16มม 3.8 คัทติ้ง_(30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อซอฟิล่อน 4.0 19มม 3.8 คัทติ้ง_(30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อแก๊สทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ_(30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อกระดาษ SONY UPP-110HD_(30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อHEMATOCRIT TUBE_(30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อDISPOSABLE GLOVE SIZE. XS_(30-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อวัสดุจักษุ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (30-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ รายการ(๑) (29-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ รายการ (29-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ (29-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๖ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (29-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ (29-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๕ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (29-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ(๑) (29-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (29-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบฯ จำนวน ๑ เครื่อง (29-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฯ จำนวน ๒ เครื่อง (29-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายยาง LATEX No.202(29-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (29-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ (29-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟ แอล อี ดี สำหรับเครื่องส่องไฟเด็กตัวเหลือง (29-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (29-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (29-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน 5 รายการ (29-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ (29-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (29-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (29-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (29-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (1) (29-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ TRIPLE BLOOD BAG 450 ml (29-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม Compact Air Drive II SN.26004 (29-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร_6 จำนวน 1 รายการ (29-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร_5 จำนวน 1 รายการ (29-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร_4 จำนวน 1 รายการ (29-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร_3 จำนวน 1 รายการ (29-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร_2 จำนวน 3 รายการ (29-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร_2 จำนวน 1 รายการ (29-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 30 รายการ (29-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 3 รายการ (29-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (29-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสองไกพร้อมเบาะฯ จำนวน 3 เตียง (29-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง จำนวน 1 ชุด (29-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนฯ จำนวน 1 เครื่อง (29-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง (29-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ฯ จำนวน 1 เครื่อง (29-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 33 ราย (29-05-2562)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการปฏิรูประบบบริหารเวชภัณฑ์ ประจำไตรมาส ๒ (28-05-2562)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันz (28-05-2562)
ร่างประกาศ ประกวดราคาเช่าชุดอุปกรณ์สำหรับฟอกเลือดพร้อมระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์z (28-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ จำนวน 15 เครื่อง (28-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ รายการ (28-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ รายการ (๑) (28-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ (28-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๘ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (28-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๕ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (28-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๕ รายการ (28-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๓ รายการ (28-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๒ รายการ(๒) (28-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๒ รายการ(๑) (28-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๒ รายการ (28-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (28-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (28-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (28-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๔ รายการ (28-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯ จำนวน ๒,๔๐๐ คน (28-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๔๖ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (28-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๓๖ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (28-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลฯ (28-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอัลตราซาวด์ฯ จำนวน ๑ เครื่อง (28-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง INFUSION PUMP จำนวน ๑ เครื่อง (28-05-62)
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ซื้อเครื่องตืดตามการทำงานของหัวใจฯ ด้วยเงินบริจาค (28-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นายพรชัย (28-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นางปิ่นทอง (28-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายสหรัฐ (28-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายบุญเลิศ (28-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายเฉลียว (28-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ จ.ส.อ.อดิศักดิ์ (28-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายตฤน (28-05-2562)
ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน (เงินบำรุงโรงพยาบาลเพชรบูรณ์) ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2562 (28-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เซทให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน ๑ รายการ (22-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (22-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ผ้าก๊อสชุบน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (22-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน ๑ รายการ (22-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่เครื่องปั๊มสุญญากาศทางการแพทย์ (22-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (22-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจฯ รุ่น C๒ จำนวน ๓ เครื่อง (22-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ค่าซ่อมเครื่อง BP แขนสอด (22-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นางบุญส่ง (17-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นายพรชัย (17-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นายเกรียงศักดิ์ (17-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นางจำลอง (17-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นางเข็มทอง (17-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายบุญเลิศ (17-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายณัฐกรณ์ (17-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางพิไลลักษณ์ (17-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางปิ่นทอง (17-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางประมูล (17-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางบุญธรรม (17-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางบาง (17-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ น.ส.บุญโชค (17-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ จ.ส.อ.อดิศักดิ์ (17-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นางคำตัน (17-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 39 ราย (17-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑๐ รายการ T Buttress Plate ๕ holes (15-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๙ รายการ Percutaneous Nephrostomy (15-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๖ รายการ Broad (15-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ Titanium Mini Plates ๓๐ (15-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ Six Shooter Saeed Multi (15-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ Fast Fix (15-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ FOLEY CATHETER SILICONE (15-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ ENDO BUTTON (15-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ BIOORCI SCREW (15-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน ๓ รายการ Distal (15-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดดามกระดูกสันหลัง จำนวน ๓ รายการ Cervical (15-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (15-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูกข้อสะโพกเทียมชนิดมีเบ้า จำนวน ๖ รายการ (15-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเอทธิลอน 1 เข็ม 90มม คัทติ้ง รีเท็นชั่น (15-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ2 (15-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ1 (15-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ (15-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (15-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนัก (15-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาSINGLE BLOOD BAG 350 ml. (15-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาADULT NIBP CUFF SIZE.L (15-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๘ รายการฯ (15-05-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (15-05-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๒ รายการ (15-05-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ (15-05-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ (๑) (15-05-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเตียงผ่าตัด ๑ เตียง (15-05-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจเด็ก ๑ เครื่อง (15-05-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมฯ ๑ เครื่อง (15-05-62)
ประกาศฯซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้านฮอร์โมน สารบ่งชี้มะเร็งและภูมิคุ้มกันวิทยาในร่างกาย (13-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายสหรัฐ ทองนอก (13-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายทวิทย์ สาระนัย (13-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายตฤน ทองปลิว (13-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (13-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (13-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายฯ จำนวน 15,000 ซอง (13-05-2562)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาต้อหินด้วยแสงเลเซอร์ 532 ฯ (10-05-2562)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (10-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ (10-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ1 (10-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ (10-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาชุดตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC (10-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อADULT NIBP CUFF SIZE.L (10-05-02562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน ๑ เครื่อง (10-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (10-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๘ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (10-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ (10-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (10-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 40 ราย (10-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) (08-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (08-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (08-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมฯ ๓ เครื่อง (08-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง BP แขนสอด ยี่ห้อ Omron รุ่น HBP-๙๐๒๐ จำนวน ๑ เครื่อง (08-05-2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ฯ (08-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (07-05-2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดเช่าชุดอุปกรณ์ฟอกเลือดฯ (07-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเอี๊ยมพลาสติก (07-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ (07-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ (07-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (07-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (07-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (07-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ2 (07-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ1 (07-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (07-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาชุดตรวจ CD๔ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (07-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาชุดตรวจ CD๔ (07-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือสำหรับการศัลยกรรมปราศจากเชื้อชนิดมีแป้ง เบอร์ ๗.๕ (07-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซอฟิล่อน ๕.๐ ๑๖ มม. ๓.๘ คัทติ้ง (07-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซอฟิล่อน ๔.๐ ๑๙ มม. ๓.๘ คัทติ้ง (07-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (07-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ SONY UPP-110HD (07-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อDISPOSABLE GLOVE SIZE XS (07-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน จำนวน 2 เครื่อง (07-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อฯ (07-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (07-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าระบบเครื่องทำน้ำบรุสุทธิ์สำหรับเครื่องมือแพทย์ฯ (07-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่วฯ จำนวน 59 ราย (07-05-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล้กไฟฟ้า จำนวน 44 ราย (07-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๒ รายการ (03-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ (03-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงผ่าตัด ๑ เตียง (03-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมฯ ๑ เครื่อง (03-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจเด็ก ๑ เครื่อง (03-05-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออควอเซล เอจี 20x30ซม.(03-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (03-05-2562)
ประกาศข้อมูลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออควอเซล เอจี 20x30ซม. (03-05-2562)
ประกาศข้อมูลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (03-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อห่อทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป (02-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสำลีก้อน ๐.๓๕ กรัม (02-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (02-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาชุดตรวจวิเคราะห์หาปริมาณฮีโมโกลบิน เอ วัน ซี ฯ (02-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดผู้ใหญ่ (02-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อHEMATOCRIT TUBE (02-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ 600 ลิตร จำนวน 12 เดือน (02-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 59 ราย (02-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 44 ราย (02-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (๓) (01-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (๒) (01-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (๑)(01-05-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (01-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (๓) (01-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (๒) (01-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (๑) (01-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (01-05-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมฯ ๑ เครื่อง (01-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเอทธิลอน 1 เข็ม 90มม. คัทติ้ง รีเท็นชั่น (30-04-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาSINGLE BLOOD BAG (30-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออุปกรณ์ประคบเย็นและร้อนแบบคู่ (29-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ เครื่อง (29-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ (29-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ2 (29-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ1 (29-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (29-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (29-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อไม้พันสำลี ขนาด ๖ นิ้ว เบอร์ L (29-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อHb typing reagent (29-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๔ รายการ (29-04-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๐ รายการฯ (29-04-62)
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ (26-04-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๐ รายการฯ (23-04-2562)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๔ รายการ (23-04-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (23-04-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไม้พันสำลี ขนาด๖ นิ้ว เบอร์ L. (23-04-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 90 ราย (22-04-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล้กไฟฟ้า จำนวน 51 ราย (22-04-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (19-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กทารกฯ จำนวน 2 รายการ (19-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (19-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (19-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (19-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (19-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (19-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (19-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (4) (19-04-2562)
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน (เงินบำรุงรพ.เพชรบูรณ์) ประจำเดือน มีนาคม 2562 (18-04-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจักษุ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (18-04-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นสไลด์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 1 ชุด (18-04-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้า จำนวน 9 เตียง (18-04-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดส่องหลอดลมไฟเบอร์ออฟติค จำนวน 2 ชุด (18-04-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติฯ จำนวน 2 เครื่อง (18-04-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดปริมาตรลมหายใจ จำนวน 1 เครื่อง (18-04-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นหาค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดง จำนวน 1 เครื่อง (18-04-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดเสมหะระบบไปป์ไลน์ จำนวน 21 เครื่อง (18-04-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคฯ จำนวน 1 เครื่อง (18-04-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (18-04-2562)
ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพฯ จำนวน 15 เครื่อง (18-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาฯ ๑ เครื่อง (17-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจฯ ๑ เครื่อง (17-04-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องฟังเสียงหัวใจทารก จำนวน 2 รายการ (17-04-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (17-04-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 3 รายการ (17-04-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (17-04-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (17-04-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (3) (17-04-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (2) (17-04-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (1) (17-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาฯ ๑๘ เครื่อง (11-04-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบฯ ๑๖ เครื่อง (11-04-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาฯ ๑ ระบบ (11-04-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาหัวตรวจสำหรับตรวจอวัยวะภายใน (11-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาห่อทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป (11-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ (11-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ (11-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ (11-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาผ้าก๊อซพันแผล ขนาด 3นิ้วx6 หลา (11-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาแก๊สทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ (11-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาSerum ketone test (11-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาMicro Albumin Reagent strip (11-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาGAUZE DRAIN 8mm. x 4 yds (11-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาBlood lactate test (11-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาBlood gas reagent (11-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ (10-04-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๒ รายการ (10-04-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ (10-04-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ (10-04-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (10-04-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องให้สารฯ ๗๐ เครื่อง (10-04-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ(Bird)ฯ ๓๐ เครื่อง (10-04-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๓๖ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (10-04-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๑๘ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (10-04-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจฯ รุ่น C๑ และ C๒ ๕ เครื่อง (10-04-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์ประคบเย็นและร้อนแบบคู่ (05-04-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ (05-04-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ2 (05-04-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ1 (05-04-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (05-04-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (05-04-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Hb typing reagent (05-04-2562)
ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้านฮอร์โมน สารบ่งชี้มะเร็งและฯ (04-04-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่วฯ จำนวน 90 ราย (03-04-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 51 ราย (03-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (01-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (01-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (01-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (01-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (01-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (01-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ(2) (01-04-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (01-04-2562)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลฯ จำนวน 1 เครื่อง (29-03-2562)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่ว รอบ 2 (29-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ (29-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๒ รายการ (29-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ (29-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ (29-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (29-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกันฯ ๑ เครื่อง (29-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมฯ ๑ เครื่อง (29-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องให้สารละลายฯ ๗๐ เครื่อง (29-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหัวใจฯ ๑ เครื่อง (29-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วย (Bird)ฯ ๓๐ เครื่อง (29-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๓๖ รายฯ ๑ โครงการ (29-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๑๘ รายฯ ๑ โครงการ (29-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยฯ รุ่น C๑ และ C๒ ๕ เครื่อง (29-03-2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (29-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Foreign Body Retriever rat tooth ๒.๓ (29-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Cortex Screw ๒.๐ (29-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Bone Cement Aminofix 1 Medium (29-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ Pavi Cementless Standard นายวิชัย (29-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ Pavi Cementless Standard นางแจ้ง (29-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ Atlantis Plate any นายนงค์ (29-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ Atlantis Plate any นางสำเริง (29-03-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 38 ราย (29-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฺSerum ketone test (28-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมหัวตรวจสำหรับตรวจอวัยวะภายใน (28-03-2562)
ประกาศข้อมูลฯซื้อถุงมือสำหรับการศัลยกรรมปราศจากเชื้อชนิดมีแป้ง เบอร์ 7. (28-03-2562)
ประกาศข้อมูลฯซื้อไซริงค์แก้ว ขนาด 50 cc. Irrigate (28-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฺวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ (28-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฺวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ (28-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฺแก๊สทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ (28-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฺMicro Albumin reagent strip (28-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฺBlood lactate test (28-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฺBlood gas reagent (28-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อห่อทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป (28-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ (28-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าก๊อซพันแผล ขนาด 3x6นิ้ว (28-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อGAUZE DRAIN 8 mm.x 4yds (28-03-2562)
ประกาศข้อมูลฯซื้อแผ่นตรวจสอบทางเคมีภายใน ของระบบแก๊ส EO (28-03-2562)
ประกาศข้อมูลฯซื้อFoley 2way no.8l (28-03-2562)
ประกาศข้อมูลฯซื้อDOULE BLOOD BAG 350.ml (28-03-2562)
ประกาศข้อมูลฯซื้อAIR WAY no.3 90มม. (28-03-2562)
ประกาศข้อมูลฯจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์สี่ (28-03-2562)
ประกาศข้อมูลฯจ้างซ่อมเครื่องไตเทียม (28-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ Reusable Pediatric (28-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ Patient Cable (28-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (28-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน ๑ รายการ (28-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (28-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ (28-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (28-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (28-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ Femur LCP (26-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๒ รายการ (26-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อม จำนวน ๓ รายการ (26-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อม จำนวน ๑ รายการ (26-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อม จำนวน ๑ รายการ (2) (26-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (26-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (26-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (2) (26-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (26-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (26-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (26-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (3) (26-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ(2)(26-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าระบบน้ำบริสุทธิ์ฯ ๑,๔๐๐ ลิตรต่อชั่วโมง ๑ ระบบ (26-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมสว่านเจาะกระดูก ๑ เครื่อง จำนวน ๕ รายการ (26-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมชุดเครื่องมือสว่านเจาะกระดูก จำนวน ๒ ขุด (26-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมชุดเครื่องมือสว่านเจาะกระดูก จำนวน ๑ ชุด (26-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องอัดอากาศทางการแพทย์ จำนวน ๑ เครื่อง (26-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (26-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสว่านเจาะกระดูก ๑ เครื่อง จำนวน ๕ รายการ (25-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดเครื่องมือสว่านเจาะกระดูก จำนวน ๒ ชุด (25-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดเครื่องมือสว่านเจาะกระดูก จำนวน ๑ ชุด (25-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (25-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (2) (25-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (1) (25-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (25-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อAIR WAY No. 3 90มม (25-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ_0002 (25-03-2562)
ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ จำนวน 15 เครื่อง.z (25-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๒ รายการ (25-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 38 ราย (25-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสว่านเจาะกระดูก ๑ เครื่อง จำนวน ๕ รายการ (25-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (25-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (25-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (1) (25-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (2) (25-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (1) (25-23-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวขภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (25-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (25-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (1) (25-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (2) (25-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (๑) (25-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอัดอากาศทางการแพทย์ จำนวน ๑ เครื่อง (25-03-2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน จำนวน 2 เครื่อง.z (25-03-2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อฯ จำนวน 1 เครื่อง.z
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่อง INFUSION PUMP จำนวน ๑ เครื่อง (25-03-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 25 รายการ (25-03-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 14 รายการ (25-03-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 5 รายการ_2 (25-03-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 5 รายการ (25-03-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 3 รายการ (25-03-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 2 รายการ_5 (25-03-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 2 รายการ_4 (25-03-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 2 รายการ_3 (25-03-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 2 รายการ_2 (25-03-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 2 รายการ (25-03-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (25-03-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเลนส์แก้วตาเทียมใสชนิดนิ่มพับได้ฯ จำนวน 185 ชุด (25-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถุงมือสำหรับการศัลยกรรมปราศจากเชื้อชนิดมีแป้ง เบอร์ ๗ (25-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นตรวจสอบทางเคมีภายในของระบบไอน้ำระดับ๕ (25-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไซริงค์แก้ว ขนาด 50 CC.Irrigate_(25-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อFoley 2 Way No.8_(25-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อDOUBLE BLOOD BAG 350 ml._(25-03-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดอุปกรณ์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก จำนวน 1 ชุด (25-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (25-03-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดฟื้นชีพแบบใช้มือบีบผู้ใหญ่ จำนวน 10 ชุด (25-03-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดความดันปรอทตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง (25-03-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ฯ จำนวน 1 เครื่อง (25-03-2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ (22-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ Femoral Component (นางเครื่อง ระหว้า) (22-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ Femoral Component (นางคำพวง ทัดเศษ) (22-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ Atlantis Plate any (นายสาโรจน์ จันทร์แปลง) (22-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ Atlantis Plate any (นายสายทอง สีทา) (22-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ Atlantis Plate any (นายทุ ไอยวรรณ์) (22-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ Atlantis Plate any (นางบัวบาน ซินสีหา) (22-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ Atlantis Plate any (นางทอง คงสุข) (22-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ Atlantis Plate any (นางเกษร สุริยะอักษร) (22-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๒ รายการ (22-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ (22-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๕ รายการ (21-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ (21-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาID LISS COOMBS 24x12 CARD (21-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๓ รายการ (21-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ (21-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ (21-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ฟิงเกอร์ทิป (21-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา พลาสเตอร์ปิดแผล (21-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ (21-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ2 (21-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ1(21-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ5 (21-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ4 (21-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ3 (21-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ2 (21-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ1 (21-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โคทเทต ไวคริล3.0 เข็ม 26 มม. ราวด์ (21-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา แก๊สทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ (21-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา กระดาษชุบแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดแผล (21-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LNCS YI REUSABLE SENSOR (21-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๗ รายการ Small DCP Plate ๓.๕mm ๑๐holes (20-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องไตเทียม ๘ เครื่องฯ (20-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง INFUSION PUMP จำนวน ๑ เครื่อง (20-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ฯ จำนวน ๑ เครื่อง (20-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๒ รายการ (19-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ (19-03-2562)
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑๐ รายการ Cortex Screw ๓.๕mm.๒๐mm. (19-03-2562)
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๕ รายการ D.H.S Plate ๑๓๕ deg. ๒ holes (19-03-2562)
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ WIRE GIGLI SAW ๑๒ นิ้ว (19-03-2562)
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ DISP ENDOCLIP LGE (19-03-2562)
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Dermacarrier ll ,๑.๕-TO-๑ (19-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 25 รายการ (18-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 14 รายการ (18-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 5 รายการ_2 (18-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 5 รายการ (18-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 3 รายการ (18-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 2 รายการ_5 (18-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 2 รายการ_4 (18-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 2 รายการ_3 (18-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 2 รายการ_2 (18-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 2 รายการ (18-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (18-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลนส์แก้วตาเทียมฯ รวมใบมีดผ่าตัด 2.8 มม. จำนวน 185 ชุด (18-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก จำนวน 1 ชุด (18-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฟื้นชีพแบบใช้มือบีบผู้ใหญ่ จำนวน 10 ชุด (18-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันปรอทตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง (18-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ฯ จำนวน 1 เครื่อง (18-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 1 เครื่อง เงินบริจาค (18-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ เงินบริจาค (18-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำสัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๒ รายการ (18-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำสัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน ๑ รายการ (18-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำสัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๓๖ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (18-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำสัญในสัญญา จ้างตรวจชิ้นเนื้อเยื่อ ๓๘ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (18-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำสัญในสัญญา จ้างซ่อมเตียงผ่าตัด จำนวน ๑ เตียง (18-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (15-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (๑) (15-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อม จำนวน ๓ รายการ (15-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อม จำนวน ๑ รายการ (15-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อม จำนวน ๑ รายการ (2) (15-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (15-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (2) (15-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ฯ จำนวน ๑ เครื่อง (15-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนราคาฟิงเกอร์ทิป (15-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนราคาจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต (15-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ 2 (15-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ 1 (15-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนราคากระดาษชุบแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดแผล (15-03-2562)
ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารชีวเคมี อิเลคโตรไลท์ในเลือดฯ จำนวน ๒๔ รายการ (15-03-2562)
สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการปฏิรูประบบบริหารเวชภัณฑ์ ประจำไตรมาส ๑ (14-03-2562)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน จำนวน 2 เครื่อง (13-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๒ รายการ (13-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (13-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างทำฟันปลอม ๓๖ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (13-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมเตียงผ่าตัด จำนวน ๑ เตียง (13-03-2562)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อฯ จำนวน 1 เครื่อง (13-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (11-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (11-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบน้ำบริสุทธิ์ฯ ๑,๔๐๐ ลิตรต่อชั่วโมง จำนวน ๑ ระบบ (11-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจชิ้นเนื้อเยื่อ ๓๘ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (11-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญผ้าก๊อสพับ ขนาด 3x4 นิ้ว 5 ชิ้น ปลอดเชื้อ (11-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อสารทำความสะอาดผสมเอมไซม์ขนาด 3.8 ลิตร (11-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ (11-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๕ รายการ (11-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ (11-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ2 (11-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ1 (11-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระป๋องพ่นยา (11-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อMASK แบบผูก (11-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ (11-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ2 (11-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ1 (11-03-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 86 ราย (08-03-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 36 ราย (08-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (06-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (06-03-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (๑) (06-03-2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (05-03-2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (05-03-2562)
ประกาศขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (05-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ(๒) (04-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ(๑) (04-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ (04-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (04-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างซ่อมตู้เตรียมยาเคมีบำบัด จำนวน ๑ เครื่อง (04-03-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยความดัน จำนวน ๑ เครื่อง (04-03-2562)
ประกาศร่างจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (28-02-2562)
ประกาศประกวดราคาน้ำยาชุดตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC (28-02-2562)
ประกาศประกวดราคาน้ำยาชุดตรวจCD๔ (28-02-2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อห่อทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป (28-02-2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT).compressed (28-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ รายการ (28-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ (28-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ (๑) (28-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องปั๊มสุญญากาศฯ จำนวน ๑ เครื่อง (28-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อหมวกผ่าตัด (สีเขียว) (28-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ (28-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ (28-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ (28-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ (28-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (28-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2 (28-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 1 (28-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อพลาสเตอร์ใส ขนาด 1 นิ้ว (28-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อผ้ายืดพันเคล็ด ขนาด 4 นิ้ว (28-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อใบมีดกำจัดขน (28-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อโนวาซอร์บ 2.0 26มม.1.2 ราวด์ (28-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อตัวกรองเลือดLow Flux ชนิด Synthetic1.5 ตร.ม (28-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อTOP DRESSING 6x8 นิ้ว 5 ชิ้น ปลอดเชื้อ (28-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อoccult blood immuno25s (28-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อDIALYZER HIGH FLUX 1.8 SURFACE (28-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อCPE GOWN ชนิดคล้องนิ้ว (28-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อBlood gas reagent (28-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเลือด (28-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิตฯ (28-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา 3 (28-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา 2 (28-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา 1 (28-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมตู้เย็นอุ่นน้ำเกลือและสารละลาย (28-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนัง (28-02-2562)
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (27-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารทำความสะอาดผสมเอมไซม์ขนาด 3.8 ลิตร (27-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ (27-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๕ รายการ (27-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๓ รายการ (27-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ (27-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ (27-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ (27-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (27-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพลาสเตอร์ปิดแผล (27-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคทเทค ไวคริล 3.0 เข็ม 26มม.ราวด์ (27-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ (27-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อID LISS COOMBS 24x12 CARD (27-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิต ฯ จำนวน ๑ โครงการ (27-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ3 (27-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ2 (27-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ1 (27-02-2562)
ประกาศราคากลางวัสดุโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง สำหรับดามกระดูกขนาดใหญ่ ๑๑ รายการ (26-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 86 ราย (26-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล้กไฟฟ้า จำนวน 36 ราย (26-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางพยาธิวิทยา ตามเอกสารที่แนบ จำนวน ๑ โครงการ2 (26-0-2-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางพยาธิวิทยา ตามเอกสารที่แนบ จำนวน ๑ โครงการ1 (26-02-2562)
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน ๑๘ เครื่อง (25-02-2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของเงินบำรุงโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ฯ ปี 2562 (25-02-2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของเงินค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปี 2562 (25-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาฯ จำนวน ๑๘ เครื่อง (25-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบฯ จำนวน ๑๖ เครื่อง (25-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาฯ จำนวน ๑ ระบบ (25-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ(๑) (25-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ (25-02-2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่ว รอบ 2.compressed (25-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (22-02-2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (21-02-2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (21-02-2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (21-02-2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุจักษุ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (21-02-2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (21-02-2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาชุดตรวจวิเคราะห์หาปริมาณฮีโมโกลบิน เอ วัน ซี (Hemoglobin A1C) ในเลือด (21-02-2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดผู้ใหญ่ (21-02-2562)
ประกาศประกวดราคาวัสดุผ่าตัดกระดูกสันหลัง (Pedicular Screw) จำนวน ๔ รายการ (20-02-2562)
ประกาศประกวดราคาวัสดุแท่งโลหะกลวงใส่ในโพรงกระดูกต้นขา ชนิดแยกชิ้น จำนวน ๔ รายการ (20-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ (20-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปั๊มสุญญากาศฯ จำนวน ๑ เครื่่อง (20-02-2562)
ประกาศประกวดราคาวัสดุผ่าตัดดามกระดูกสันหลังส่วนคอชนิดแผ่นโลหะ จำนวน ๒ รายการ (18-02-2562)
ประกาศประกวดราคาวัสดุผ่าตัดข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๓ รายการ (18-02-2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ (18-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเอ็นโดทิ้วเบอร์ 3 (18-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อสายสวนสองช่องแบบกึ่งถาวร 14.5FRx28CM (18-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อสายยาง LATEX No.200 (18-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๓ รายการ (18-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (18-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (18-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเฝือกปูนพลาสเตอร์ จำนวน 2 รายการ (18-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโช๊คอัพ เก้าอี้ตรวจโรค (18-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเข็มฉีดยา เบอร์ 18x1.5 นิ้ว (18-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อSTERILE NYLON BLUE 3-0 (18-022562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อARM SLING No.S (18-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อ URiSCAN 2 GP STRIP (18-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อ T-WAY STOP-COCK (18-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อ Pole Clamp Te-112 (18-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อ HCG STRIP 3.5 MM (18-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (18-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่องวัดฯ ๑ เครื่อง (18-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อฯ ๒ เครื่อง (18-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมยูนิตทำฟัน ๒ เครื่อง (18-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องนึ่งไอน้ำ ๑ เครื่อง (18-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องตรวจการได้ยินสำหรับเด็กฯ ๑ เครื่อง (18-02-2562)
ประกาศร่างประกาศซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารชีวเคมี อิเลคโตรไลท์ในเลือดฯ (15-02-2562)
ประกาศประกวดราคาวัสดุผ่าตัดข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้า ชนิดไม่ใช้สารซีเมนต์ยึดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (15-02-2562)
ประกาศประกวดราคาวัสดุโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกูรพยุง สำหรับดามกระดูกขนาดเล็ก (14-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๕ รายการ (14- 02- 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ (14- 02- 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (14- 02- 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าก๊อสพับ ขนาด3x4นิ้ว 8ชั้น 5 ชิ้น ปลอดเชิื้อ (14-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระป๋องพ่นยา (14- 02- 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อMASK แบบผูก (14- 02- 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (14- 02- 2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน รายการ (14-02-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาสลายนิ่ว จำนวน 109 ราย (14-02-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจ MRI จำนวน 23 ราย (14-02-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหาร จำนวน 1 เครื่อง (14-02-2562)
ประกาศร่างประกวดราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (14-02-2562)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (14-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนสองช่องแบบกึ่งถาวร ขนาด14.5FRx28CM (14-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (14-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (14-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโช๊คอัพ เก้าอี้ตรวจโรค รุ่น MEGA (14-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มฉีดยา เบอร์ 18x1.5 นิ้ว (14-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ T-WAY STOP-COCK (14-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ARM SLING จำนวน 2 รายการ (14-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิด จำนวน 2 เครื่อง (14-02-2562)
ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม 2562 (14-02-2562)
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) (13-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (13-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (13-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอ็นโดทิ้ว เบอร์ 3 จำนวน 1 รายการ (12-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (12-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ (12-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (12-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อURiScan 2 GP STRIP จำนวน 1 รายการ (12-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (12-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (11-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเอ็นโดทิ้วเบอร์ 5.5 (ไม่มีคัฟ) (08-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเฝือกปูนพลาสเตอ์ POP 3 นิ้ว (08-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อไซริงจ์ 20 ซีซี (08-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเข็มเจาะไขสันหลัง 20x3.5 นิ้ว (08-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อCorrugated 72 Smooth Bore (08-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อ Monsels Solution 500 ml (08-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (08-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (08-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (08-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (08-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๔ รายการ (08-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๗ รายการ (08-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๗ รายการ (๑) (08-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๙ รายการ (08-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๕ รายการ (08-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๓ รายการ (08-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๒ รายการ (08-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๒ รายการ (๒) (08-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๒ รายการ (๑) (08-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑ รายการ (08-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑๗ รายการ (08-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๙ รายการ (08-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๔ รายการ (08-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๕๔ ราย (08-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๑๘ ราย (08-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องบริหารเข่า ๑ เครื่อง (08-02-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่อง INFUSION PUMP ๔ เครื่อง (08-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ โปรลีน 70,60ซม. เข็มคู่ 9.3มม. (07-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ 2.0 MP Mini Plates (07-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ ERICH ARCH ROLL 100CM. (07-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ POSE LUBRIC MILK (07-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ EEA31MM.-4.8SGL (07-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ 5x100mm. Kii Dual (07-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (07-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (14) (07-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (13) (07-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (12) (07-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (11) (07-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (10) (07-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (9) (07-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (8) (07-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (6) (07-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (5) (07-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (4) (07-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (3) (07-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (2) (07-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (1) (07-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (07-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตัว Clamp จำนวน 1 รายการ (07-02-2562)
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ HEM-OLOK L CLIPS (07-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (7) (07-02-2562)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อห่อทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป 06-02-2562
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาชุดตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC 06-02-2562
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาชุดตรวจ CD๔ 06-02-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมวกผ่าตัด (สีเขียว) 06-02-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ 06-02-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ 06-02-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ 06-02-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ 06-02-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 06-02-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 06-02-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผ้ายืดพันเคล็ด ขนาด ๔ นิ้ว 06-02-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโนวาซอร์บ 2.0 26มม.1.2 ราวด์ 06-02-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตัวกรองเลือด Low Fluxชนิด Synthetic1.5 06-02-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์เลือดตรวจวิเคราะห์ซีรั่มฯ 06-02-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต 06-02-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้เย็นอุ่นน้ำเกลือและสารละลาย 06-02-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนัง 06-02-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาoccult blood immuno 25s 06-02-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาBlood gas reagent 06-02-2562
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่ว รอบ 2_4MB (05-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 109 ราย (05-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 23 ราย (05-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหาร จำนวน 1 เครื่อง (05-02-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร_3 จำนวน 2 รายการ (05-02-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร_3 จำนวน 1 รายการ (05-02-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร_2 จำนวน 3 รายการ (05-02-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร_2 จำนวน 2 รายการ (05-02-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร_2 จำนวน 1 รายการ (05-02-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 7 รายการ (05-02-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 6 รายการ (05-02-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 5 รายการ (05-02-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 3 รายการ (05-02-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 2 รายการ (05-02-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (05-02-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อตู้ตรวจการได้ยิน จำนวน 1 ตู้ (05-02-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดฟื้นชีพแบบใช้มือบีบ จำนวน 12 ชุด (05-02-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องอุ่นเลือดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง (05-02-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง (05-02-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด จำนวน 5 เครื่อง (05-02-2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 42 ราย (05-02-2562)
ประกาศประกวดราคาวัสดุผ่าตัดข้อสะโพกเทียมแบบไม่มีเบ้า ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก (04-02-2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการซ่อมบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ฯ จำนวน ๑ ระบบ (04-02-2562)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดฯ (01-02-2562)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (01-02-2562)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (01-02-2562)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุจักษุ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (01-02-2562)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (01-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๓ รายการ (01-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร_2 จำนวน 1 รายการ (01-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 5 รายการ (01-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (01-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๔ รายการ (01-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๒ รายการ (01-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุ่นเลือดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง (01-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง (01-02-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่องวัดฯ ๑ เครื่อง (01-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อฯ ๑ เครื่อง (01-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยูนิตทำฟัน ๒ เครื่อง (01-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องนึ่งไอน้ำ ๑ เครื่อง (01-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจการได้ยินฯ ๑ เครื่อง (01-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนสายสัญญาณของ Tranducer (31-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเอ็นโดทิ้วเบอร์ ๕.๕ (ไม่มีคัฟ) (31-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเฝือกปูนพลาสเตอร์ POP ๓ นิ้ว (31-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไซริงจ์ ๒๐ ซีซี (31-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (31-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเข็มเจาะไขสันหลัง 20x3.5 นิ้ว (31-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อMonsels Solution 500 ml (31-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Corrugated ๗๒ นิ้ว (31-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (31-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ (31-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร_3 จำนวน 2 รายการ (31-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร_2 จำนวน 3 รายการ (31-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร_2 จำนวน 2 รายการ (31-01-2562) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 7 รายการ (31-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 6 รายการ (31-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน ๓ รายการ (31-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 2 รายการ (31-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (31-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ตรวจการได้ยิน จำนวน 1 ตู้ (31-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง (31-01-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาไซริงจ์ 5 ซีซี (31-01-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาชุดสารหนืดผ่าตัดต้อกระจก 1.8 (31-01-2562)
ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อม จำนวน ๑ รายการ (30-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ เอทธิบอนด์2, 4x75 (30-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ UC-O-6 FrCH 6 Length 70CM (30-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Silicone CWV 150cc. (30-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Cortex Scrwe 2.0-6mm (30-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (30-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (30-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ. (30-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (30-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (30-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบมีดกำจัดขน (30-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อDIALYZER HGH FLUX 1.8 SURFACE (30-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้เตรียมยาเคมีบำบัด จำนวน ๑ เครื่อง (30-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยความดัน จำนวน ๑ เครื่อง (30-01-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ (29-01-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ (29-01-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ (29-01-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ (29-01-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ (29-01-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ (29-01-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (29-01-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (29-01-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (29-01-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้ออะไหล่ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (29-01-2562)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างซ่อมเครื่องบด-ขยายผิวหนัง จำนวน ๑ เครื่อง (29-01-2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑ รายการ (28-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม (28-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๗ รายการ (28-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๗ รายการ (28-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๙ รายการ (28-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๕ รายการ (28-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๓ รายการ (28-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๒ รายการ (28-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๒ รายการ (28-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๒ รายการ (28-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑ รายการ (28-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑๗ รายการ (28-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๙ รายการ (28-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๔ รายการ (28-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๕๔ ราย (28-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๑๘ ราย (28-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องบริหารเข่า ๑ เครื่อง (28-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง INFUSION PUMP ๔ เครื่อง (28-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด (28-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด (28-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด (28-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด (28-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด (28-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด (28-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด (28-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด (28-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก  (28-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก (28-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก  (28-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก (28-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก (28-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก (28-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก (28-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก (28-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก (28-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก (28-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก (28-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก (28-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก (28-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก (28-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก (28-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก (28-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก (28-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก (28-01-62)
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม (28-01-62)
ประกาศประกวดจ้างบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่องเฝ้าติดตามฯ และเครื่องตรวจฯ ๑๖ เครื่อง (25-01-62)
ประกาศประกวดจ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบุคุมปริมาตรฯ ๑๘ เครื่อง (25-01-62)
ประกาศประกวดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจฯ ๑๘ เครื่อง (25-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฟื้นคีนชีพแบบใช้มือบีบผู้ใหญ่ จำนวน ๑๒ ราย (25-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน ๔๒ ราย (25-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ(๑) (25-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ(๒) (25-01-62)
ระกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (25-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๓ รายการ (25-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๖ รายการ (25-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑๐ รายการ (25-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาCLAVICAL BAND (S) (25-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อ Micro Nebulizer 158 (25-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อSKIN TRACTIOn KITS ADULT (25-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสายสวนเข้าหลอดเลือดดำส่วนกลาง ขนาด 7FRx20CM (8 นิ้ว) (25-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อหัว TOCO Transducer สำหรับ รุ่น Team (25-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อถุงมือผ่าตัดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง เบอร์ 7 (25-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสายสวนสองช่องสำหรับฟอกเลือดล้างไต ขนาด 11FRx24CM (25-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสายสวนสองช่องสำหรับฟอกเลือดล้างไต ขนาด11FRx12CM (25-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาไม้ค้ำยัน ขนาด 35 (25-01-62)
ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาชุดตรวจวิเคราะห์หาปริมาณฮีโมโกลบิน เอ วัน ซี (24-01-62)
ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดผู้ใหญ่ (24-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไซริงจ์ 5ซีซี (24-01-62)
ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน เงินบำรุง ประจำเดือนธันวาคม 2561 (24-01-62)
ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน เงินบำรุง ประจำเดือนธันวาคม 2561 (24-01-62)
ประกาศร่างประกวดราคาวัสดุผ่าตัดดามกระดูกส่วนคอชนิดแผ่นโลหะ (Cervical Plate) (23-01-62)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ (22-03-2562)
ประกาศร่างประกวดราคาวัสดุผ่าตัดข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ (23-01-62)
ประกาศร่างประกวดราคาวัสดุผ่าตัดกระดูกสันหลัง (23-01-62)
ประกาศร่างประกวดราคาวัสดุแท่งโลหะกลวงใส่ในโพรงกระดูกต้นขา ชนิดแยกชิ้น (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายสวนสองช่องสำหรับฟอกเลือดล้างไต ขนาด 11Frx12CM (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนสองช่องสำหรับฟอกเลือดล้างไต (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนเข้าหลอดเลือดดำส่วนกลาง (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน 5 รายการ (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพลาสเตอร์ใส ขนาด 1 นิ้ว (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อTOP DRESSING 6x8 นิ้ว 5 ชิ้น ปลอดเชื้อ (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อCPE GOWN ชนิดคล้องนิ้ว (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ TOCO Transducer (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ SKIN TRACTION KITS ADULT (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Micro Nebulizer 158 (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา  (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม  (23-01-62)
ประกาศร่างประกวดราคาวัสดุผ่าตัดดามกระดูกส่วนคอชนิดแผ่นโลหะ (Cervical Plate) (23-01-62)
ประกาศร่างประกวดราคาวัสดุผ่าตัดข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ (23-01-62)
ประกาศร่างประกวดราคาวัสดุผ่าตัดกระดูกสันหลัง. (23-01-62)
ประกาศร่างประกวดราคาวัสดุโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง สำหรับดามกระดูกขนาดเล็ก (22-01-62)
ประกาศร่างประกวดราคาวัสดุผ่าตัดข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้า ชนิดไม่ใช้สารซีเมนต์ยึดกระดูก (22-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๓ รายการ (22-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (22-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (22-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (22-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (18-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๐ รายการ (18-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อถุงมือสำหรับการศัลยกรรมปราศจากเชื้อชนิดมีแป้ง เบอร์ ๖
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อขวดพร้อมหัวปั้ม (18-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อแก๊สทางการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ (18-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อMASK แบบคล้องหู (18-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ  (18-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ  (18-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ  (18-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (18-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (18-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (18-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (18-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (18-01-62)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาฯ จำนวน ๑ ระบบ (17-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ (17-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ (17-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๓ รายการ (17-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๒ รายการ (17-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (17-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (17-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (17-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (17-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (17-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (17-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (17-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการสอบเทียบบำรุงรักษาฯ (17-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องดมฯ (17-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องดมฯ (17-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะฯ (17-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสายสวนสองช่องสำหรับฟอกเลือด ขนาด11FRx20CM (17-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อ Basic Vacuum Phaco (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อ Umbilical Vessel No.3.5 (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อ Extension T-connector (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาชุดจัดเก็บเกล็ดโลหิต (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อห่อทดสอบทางชีวภาพแบบแพ๊คสำเร็จรูประบบแก๊ส EO รุ่น 4 ชม. (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ รายการ (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ รายการ (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อแผ่นตรวจสอบทางเคมีภายในของระบบไอน้ำระดับ๕ 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดทำแผลล้างไต (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อSerum ketone test (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อMicro Albumin Reagent strip (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อHOLLOW FIBER DIALYZER CTA 2000 (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อHb typing  test (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อBlood lactate test (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญDISPOSABLE GLOVE SIZE S (16-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญDISPOSABLE GLOVE SIZE M (16-01-62)
ประกาศร่างประกวดราคาวัสดุผ่าตัดข้อสะโพกเทียมแบบไม่มีเบ้า ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (10-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (10-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดพร้อมหัวปั้ม (10-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (10-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (10-01-62)
ประกาศข้อมูลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Basic Vacuum Phaco (09-01-62)
ประกาศข้อมูลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Extension T-connector (09-01-62)
ประกาศข้อมูลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Umbilical Vessel No.3.5 (09-01-62)
ประกาศข้อมูลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดจัดเก็บเกร็ดโลหิต ชนิดเข้มข้น (09-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถุงมือสำหรับการศัลยกรรมปราศจากเชื้อชนิดมีแป้ง (08-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (08-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาMASK แบบคล้องหู (08-01-62)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 หมวดจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (07-01-62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (07-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ (07-01-62)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องฯ ๑๘ เครื่อง (07-01-62)
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจฯ ๑๘ เครื่อง (07-01-62)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ ๒ รายการ (07-01-62)