ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนพฤษภาคม 2563(เต็มเดือน)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนเมษายน2563 (2)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนเมษายน2563 (1)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนพฤษภาคม 2563
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการปฎิรูประบบบริหารเวชภัณฑ์ ประจำไตรมาส ที่2 ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนมีนาคม 2563(1)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนมีนาคม 2563(2)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนมกราคม 2563
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนธันวาคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (3)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (2)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (1)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอ trastuzumab (15/10/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ fenoterolhydrobromide (15/10/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ cefditoren. (15/10/62)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนกันยายน 2562 (ชุด 2)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนกันยายน 2562 (ชุด 1)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนสิงหาคม 2562 (ชุด 2)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนสิงหาคม 2562 (ชุด 1)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนกรกฏาคม 2562 (ชุด 2)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนกรกฏาคม 2562 (ชุด 1)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการปฎิรูประบบบริหารเวชภัณฑ์ ประจำไตรมาส ที่3 ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอ solifenacin succinate 5 mg.(170662)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ nilotinib 150 mg capsule, hard, 1 capsule.(170662)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ hydroxycarbamide 500 mg capsule.(170662)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ calcium chloride dihydrat.(170662)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ benserazide 50 mg.(170662)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ amino acids 60 g.(170662)
ประกาศประกวดราคา(E-bidding) fluticasone 50 mcg 1 dose  salmeterol 25 mcg 1 dose
ประกาศประกวดราคา(E-bidding)fosfomycin 4 g powder for solution for injection 1 vial
ประกาศประกวดราคา(E-bidding)insulin human 30 iu 1 mL  isophane insulin 70 iu 1 mL
ประกาศประกวดราคา(E-bidding)valproate sodium 500 mg prolonged release tablet 1 tablet
ประกาศประกวดราคา(E-bidding)octreotide 100 mcg 1 mL solution for injection 1 mL ampoule/vial
เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการปฎิรูประบบบริหารเวชภัณฑ์ ประจำไตรมาส ที่2 ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (ชุด2)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (ชุด1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ 1Lamivudine 150 mg 2tenofovir disoproxil
ประกาศผู้ชนะการเสนอ water irrigation solution
ประกาศผู้ชนะการเสนอ hyaluronate sodium
ประกาศผู้ชนะการเสนอ dabigatran 110 mg
ประกาศผู้ชนะการเสนอ tamsulosin hydrochoride
ประกาศผู้ชนะการเสนอ sodium chloride 900mg
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ezetimibe 10 mg
ประกาศผู้ชนะการเสนอ repaglinide 1 mg
ประกาศผู้ชนะการเสนอ parecoxib 40 mg
ประกาศผู้ชนะการเสนอ brimonidine eye drop
ประกาศผู้ชนะการเสนอ epoetin alfa 4000 iu
ประกาศผู้ชนะการเสนอ piperacillin 4g
ประกาศผู้ชนะการเสนอ 1beginterferon alfa 2a 180 mcg
ประกาศผู้ชนะการเสนอ fosfomycin 4 g (07-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอalteplase 50 mg (07-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอinsulin human 30 iu (07-05-62)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนเมษายน 2562 (ชุดที่ 2)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนเมษายน 2562 (ชุดที่ 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอcalcium chloride (01-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอdorzolamide (01-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอoseltamivir (01-05-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอiopromide (09-04-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอdasatinib 50 mg (09-04-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอamino acids 600 mg (09-04-62)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนมีนาคม 2562 (ชุดที่ 2)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนมีนาคม 2562 (ชุดที่ 1)
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา nilotinib ด้วยวิธี E-bidding (27-03-62)
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา iopromidolf ด้วยวิธี E-bidding (27-03-62)
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา iopromide ด้วยวิธี E-bidding (27-03-62)
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา bicalutamide ด้วยวิธี E-bidding (27-03-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาMANIDIPINE. (19-03-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาhydroxycarbamide 500 mg.. (19-03-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาhuman serum albumin 20g.. (19-03-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาfosfomycin 4 g.. (19-03-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาbudesonide 160 mcg.. (19-03-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาbimatoprost 10 mg.. (19-03-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาamino acids 60 g. (19-03-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาomeprazole (15-03-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาsulfasalazine (15-03-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา fentanyl (15-03-62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2562 (09-03-62)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ชุดที่ 3) (07-03-62)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ชุดที่ 2) (07-03-62)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ชุดที่ 1) (07-03-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา E-bidding เวชภัณฑ์ยา enoxaparin sodium 60 mg (26-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา E-bidding เวชภัณฑ์ยา insulin aspart 30 iu (26-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา E-bidding เวชภัณฑ์ยา tigecycline (26-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาrituximab 50 mg (26-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาomepeazol (26-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาcalcium chloride (11-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาethyl alcohol (11-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาpiperacillin (08-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาcarvedilol (08-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาamoxicillin (08-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาsodium chloride900 mg (07-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาsodium chloride (07-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาfluticasone (07-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาdextrose 5 g (07-02-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาdasatinib (07-02-62)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำเดือนมกราคม2562 (สขร.)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำเดือนธันวาคม2561(ชุดที่3) (สขร.) 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำเดือนธันวาคม2561(ชุดที่2) (สขร.) 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำเดือนธันวาคม2561(ชุดที่1) (สขร.) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาferrous fumarate (06-02-62)
ประกาศประกวดราคา(E-bidding)enoxaparin  (05-02-62) 
ประกาศประกวดราคา(E-bidding)tigecycline 50 mg (05-02-62) 
ประกาศประกวดราคา(E-bidding) insulin aspart 30 iu (05-02-62) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา warfarin (29-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา simvastatin(29-01-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา gabapentin (29-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา morphine
 (24-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา clindamycin (24-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ceftazidime (24-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา sulfasalazine
 (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา fentanyl (23-01-62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา deferiprone (23-01-62)
เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการปฎิรูประบบบริหารเวชภัณฑ์ ประจำไตรมาส ที่1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (04-01-62)
amino acids 70162
bicalutamide 70162
eugenol1.5 ml 70162
hydralazine 70162
iopromide 70162
metformin 70162
phenytoin sodium 70162
rituximab500 mg 70162
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการประจำเดือนตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ sodium chloride

 

 

Bostancı EscortMaltepe EscortAtaşehir EscortKartal EscortBostancı EscortMaltepe EscortMaltepe EscortPendik EscortPendik EscortAtaşehir EscortMaltepe EscortKadıköy EscortAtaşehir EscortKartal EscortBostancı EscortKadıköy EscortPendik EscortPendik EscortMaltepe EscortAtaşehir EscortKadıköy EscortÜmraniye EscortKartal EscortKadıköy EscortPendik EscortKadıköy EscortTuzla EscortGebze EscortKadıköy EscortKartal EscortKadıköy EscortMaltepe EscortKadıköy EscortBostancı EscortAtaşehir EscortKadıköy EscortPendik EscortHacklinkHacklinkshellwso shellwso shellgörüntülü sohbetbahis siteleri