พัสดุทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563 (e-bidding) 16-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นชนิด แบบ 2 ประตู ขนาด 8.2 คิว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-01-2563
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทเนื้อสัตว์) จำนวน ๑ โครงการ (e-bidding) 15-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ไม้สัก มีพนักพิงหลัง จำนวน 2 ตัว, เก้าอี้บุนวมมีพนักพิงหลังตาข่าย มีท้าวแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ำ โครงขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว และพัดลมติดผนัง ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสว่านไฟฟ้าไร้สาย แบบ 2 ระบบ แบบกระแทก จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องขัดหินเจีย ขนาด 7 นิ้ว จำนวน 1 เครื่องและเครื่องขัดลูกหมู ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับฯ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสบู่เหลวล้างมือ ขนาด 1,000 มล. จำนวน 1,440 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องแฟ็กซ์ ของงานศูนย์ประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเกลือป่น จำนวน 500 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าปิดจมูกตัดด้วยผ้าสาลูสีขาวขอบเขียว (แมส) ขนาด4x7 นิ้ว จำนวน 500 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสคส 2563 พิมพ์ด้วยกระดาษการ์ด 230 แกรม ขนาด 5x7 ซม. พร้อมซอง จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว 5 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติกสีเทาดำ ขนาดบรรจุ 240 ลิตร ฝาเรียบพร้อมพิมพ์ข้อความ จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ฉลากยา ขนาด 3x1.5 ซม. จำนวน 50,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเรียกพยาบาลฉุกเฉิน (NURSE CALL ระบบเรียกพยาบาล) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นชนิด แบบ 2 ประตู ขนาด 15 คิว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงหลังตาข่าย มีท้าวแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ำได้ โครงขาเหล็ก จำนวน 3 ตัว และเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงหลังหุ้มหนัง มีท้าวแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ำได้ โครงขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นชนิด 1 ประตู ขนาด 6.4 คิว จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 200 วัตต์ ท่อดูดท่อส่ง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-01-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ทำด้วยไม้ 60 ซม. ยาว 120 ซ.ม. สูง 75 ซ.ม. จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 40,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-01-2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ปีงบประมาณ 2563 09-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ 2 ชั้น 300 เมตร จำนวน 3,600 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งวัสดุงาน HHC (การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน) ให้โรงพยาบาลสุขภาพตำบล และPCC ในเครือข่ายอำเภอเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบไดโว่ ขนาด 2 นิ้ว พร้อมสายยางต่อท่อน้ำทิ้ง ขนาด 2 นิ้ว 30 เมตร และเข็มขัดรัดท่อน้ำทิ้ง 2 นิ้ว 2 อัน จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำ ซัมเมิร์ก ขนาด 2 นิ้ว ไฟฟ้า 3 เฟต 2 แรง พร้อมสายไฟยาว 60 เมตร และเช็ควาล์วกันน้ำย้อน 2 นิ้ว 1 ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์สีจอ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 นิ้ว ความละเอียด 1920x1080 พิเซล จำนวน 1 เครื่อง และโทรทัศน์สี จอ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 นิ้ว ความละเอียด 1920x1080 พิกเซล พร้อมขาแขวนชนิดติดผนัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างตู้แอร์และเติมน้ำยาแอร์ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ 5729 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเหล็กประคองปั๊มสูบน้ำของบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายหน้าห้อง รอง ผอก. บริการปฐมภูมิ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตู้ไม้ชนิดแขวนติดผนัง ขนาดกว้าง 0.52 เมตร ยาว 2.35 เมตร สูง 1.50 เมตร ทำจากโครงไม้ฯ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 3 จอ และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ฯ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำฉากบังถังพักน้ำจากหน่วยงานไตเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์พิมพ์ฉลาก ขนาด 12 มม. จำนวน 20 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือน ธันวาคม  2562 02-01-2563
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2562 02-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 8 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบคำบรรยายพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน 65 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงสำหรับใส่ผ้าเปื้อน ตัดด้วยผ้ายางพลาสติกชนิดหนา จำนวน 250 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจาะกระจกและเดินสายไฟพร้อมติดตั้งพัดลมระบายอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-12-2562
ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563  20-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ ขนาดบรรจุ 30 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-12-2562
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562  16-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 28 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่ม ขนาด 3.8 ลิตร จำนวน 560 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปา-ก่อสร้าง จำนวน 57 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (อะไหล่เก้าอี้) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงซักฟอกชนิดใช้กับเครื่อง จำนวน 110 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย ขนาด19x12 นิ้ว กระดาษการ์ดสีเขียว 300 แกรม จำนวน 20,000 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าสว๊อฟ ขนาด 15x15 นิ้ว 12 ชั้น จำนวน 1,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์เทอร์มอลพิมพ์ขนาด 8.5x9 ซม. พิมพ์สีเขียว จำนวน 300 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-12-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือน พฤศจิกายน  2562 06-12-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 06-12-2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทเนื้อสัตว์,ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์,อาหารแห้ง,เครื่องประป๋องและนม) จำนวน 1 โครงการ) e-bidding 04-12-2562
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการตามแผนวัสดุทั่วไป ประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าปูเตียง ขนาดไม่น้อยกว่า 55x100 นิ้ว ผ้าโทเรสีฟ้า จำนวน 1,000 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด 60A/60-100 AH จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ กำลังไฟไม่ต่ำกว่า 1,600 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น ชนิด 1 ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า 6 คิว จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุบวมมีพนักพิงหลังหุ้มหนัง มีท้าวแขน ฯ จำนวน 9 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ขนาด 32x32 นิ้ว ผ้าฝ้ายสีเขียวแก่ จำนวน 500 ผืน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าห่อสลิงค์ 50 ซีซี ขนาด 17x17 นิ้ว ผ้าฝ้ายสีเขียวแก่ จำนวน 500 ผืน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ จำนวน 1 โครงการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A5 (80 แกรม) จำนวน 1,000 รีม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ขนาด 32x32 นิ้ว ผ้าฝ้ายสีเขียวแก่ จำนวน 500 ผืน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ชนิดม้วน ขนาด 5x6 ซม. จำนวน 100,000 ดวง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดแผ่นฟิล์มยืด สำหรับแพ็คถาดอาหาร ขนาดของแผ่นฟิล์มไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นอาหารเหลว มอเตอร์ 1,500 วัตต์ ขนาดความจุ 2 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงหลังตาข่าย ฯ จำนวน 1 ตัว และเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงหลังหุ้มหนังฯ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย ระบบดิจิตอล หน้าจอเป็น LCD จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 3 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เก็บเวชภัณฑ์ ขนาดความจุ 30 คิว บิกฟุต จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส ขนาดบรรจุ 48 กก. จำนวน 450 ถัง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดการพยาบาล จำนวน 2,500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว 11 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อคลุมสีน้ำเงินคละเบอร์ จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผ่นป้ายไวนิล 3 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการฯ จำนวน 1เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ ฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้แถวชนิด 4 ที่นั่ง ขนาดกว้าง 224x52x78 ซม ที่นั่งและพนักพิง ขาเหล็กชุปโครเมียม จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวกล่องพร้อมข้าว จำนวน 700 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว และเก้าอี้บุนวมนวมมีพนักพิงหลังหุ้มหนัง มีท้าวแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ำได้ โครงขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ หน้ากว้าง 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงหุ้มหนัง มีท้าวแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ำได้ โครงขาเหล็ก จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมฯ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานศาลาพักญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2663 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 100 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ำและซ่อมฝ้าเพดานห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงฆ่าเชื้อสำหรับใช้ผสมกับผงซักฟอก จำนวน 2,500 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์เทอร์มอลไม่พิมพ์ ขนาด 8x3 ซม. จำนวน 400 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้องานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาล้างจาน ขนาด 3.8 ลิตร จำนวน 240 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ต่อเนื่อง x-ray ขนาด 9x4.8 ซม. จำนวน 30,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองซิป จำนวน 6 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาแอร์ จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 900 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 55 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงร้อน จำนวน 5 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 22 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระแบบแผ่น จำนวน 3,000 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 18 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์แผ่น ขนาด 21.2x14.7 ซม. จำนวน 65,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือน ตุลาคม  2562 21-11-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2562 21-11-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือน กันยายน  2562 21-11-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือน กันยายน 2562 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 7,000 รีม (e-market) 20-11-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ ยี่ห้อ HITACNI จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำภายในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 18-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร และสแกนถ่ายเอกสาร 18-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 18-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนทรายกรวด และหินกรวดในลานตากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย 18-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับผงหมึก CE 285A(เทียบเท่า) จำนวน 300 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ขาวมันช่วยจำ ขนาด 2.9x0.7 ซม. พื้นแดงพิมพ์ดำ จำนวน 50,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ IP7270 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น ชนิด 1 ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า 6 คิว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA/480 watts จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  4 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน  4 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน  4 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงาน-บ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาหุ้มเบาะรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1413 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเทพื้น ปรับ ระดับ ระบายน้ำ บริเวณ ด้านหน้าของอาคารสนับสนุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบบฟอร์มบัญชีคุมวัสดุ/เวชภัณฑ์ยา/วัสดุการแพทย์ จำนวน 5,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าผ้า จำนวน 500 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ (ห้องผ่าตัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองซิป จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11 รายการ จำนวน 1 โครงการ 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ จำนวน 1 โครงการ 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 3 รายการ 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU พร้อมติดตั้ง และท่อน้ำยาส่วนเกิน 3 เมตร รางครอบท่อน้ำยาแอร์ 8 เมตร สายไฟขนาด 1x4 sq.mm. จำนวน 1 เครื่อง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบส่วนติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง,ขนาดไม่เกิน 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU พร้อมติดตั้ง และท่อน้ำยาส่วนเกิน 10 เมตร จำนวน 2 เครื่อง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสพหรับเครื่องคอมฯ จำนวน 11 เครื่อง 06-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชั้นเหล็ก ขนาดกว้าง 50x200 ซม. สูง 4 ชั้น จำนวน 9 ชุด 06-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว 19 รายการ จำนวน 1 โครงการ 06-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 3 รายการ 06-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 3944  06-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติกฯ จำนวน 11 ใบ 05-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ จำนวน 1 โครงการ 05-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 5 รายการ จำนวน 1 โครงการ 05-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว 14 รายการ จำนวน 1 โครงการ 05-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว 2 รายการ จำนวน 1 โครงการ 05-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมทางการแพทย์ 2 รายการ จำนวน 1 โครงการ 05-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF ขนาดไม่น้อยกว่า 360 ตัน รวมอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งและรื้อถอน จำนวน 1 ชุด 05-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จีพีเอส ติดตามรถ รายปี TS 107 พร้อมเครื่องอ่านแถบแม่เหล็ก จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสายไฟ เบอร์ออฟติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดาน ห้องพิเศษ ตึก 50 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออินเวอร์เตอร์ควบคุมมอเตอร์เครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมต่อเพิ่มหลังคาจุดพักขยะรีไซเคิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 1669 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดก๊อกน้ำอัตโนมัติและโซลีนอยพร้อมเซนเซอร์ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอร์รี่รถไฟฟ้า ขนาด 12V 36A จำนวน 5 ชุด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานของห้องตรวจนรีเวชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-11-2562
ประกาศซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ (80 แกรม) จำนวน 7,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)  04-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์ 10 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ BMS-HOSxp Activation รายปี 2563 ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาหุ้มเบาะรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1536 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องผลิตอาหารสายยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ ขนาด 44 นิ้ว แบบอิ้งค์เจ็ท จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 60x120x75 ซม. จำนวน 2 ตัว และโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 60x80x75 ซม. จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 8 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเสื้อ+กางเกง ตัดด้วยผ้าฝ้ายฯ จำนวน 24 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำตาลทราย จำนวน 1,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัวและเก้าอี้บุบวมมีพนักพิงหลังตาข่ายฯ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ หลอด LED ชนิด 3 หัว จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in oneฯ จำนวน 1 เครื่องและเครื่องพิมพ์เลเซอร์ฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ฯ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็นฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงหลังเป็นตาข่ายฯ จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนฟองน้ำแข็งหุ้มด้วยหนังเทียม จำนวน 15 หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อกาน์คอจีนผ่าข้าง ตัวยาว แขนจั๊ม มีขลิบ จำนวน 160 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อถอนอาคาร เตาเผาขยะ (คสล.) ชั้นเดียว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จำนวน 1 โครงการ  22-10-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบบฟอร์ม ER-Note-001 จำนวน 10,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปา-ก่อสร้าง จำนวน 52 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นสแตนเลส ฯ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้าฯ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเคลือบเย็น/เครื่องเคลือบฟิล์มฯ จำนวน 1 เครื่องและเครื่องเคลือบบัตรฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงหลังตาข่ายฯ จำนวน 5 ตัวและเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงหุ้มหนังฯ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงเหล็กชนิดเกล็ดระเบิด ขนาด 3.5 ฟุต ขาเตียงขนาด 3 นิ้ว จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ล็อคเกอร์ ชนิด 12 ประตู จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 ตัว และพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น 1 ประตู 6 คิว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องประมวลคอมพิวเตอร์ ฯ จำนวน 1 เครื่องและเครื่องพิมพ์ ฯ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใส่ในลิฟท์ ตัวที่ 2 ตึกสูติกรรม 2 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใส่ในลิฟท์ ตัวที่ 2 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1413 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16-10-2562
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563  15-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โต๊ะพักอเนกประสงค์ จำนวน 2 ตัว, โซฟาแบบปรับเอนนอนได้ จำนวน 1 ชุด,เก้าอี้แถวชนิดหุ้มหนัง 4 ที่นั่ง จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น แบบ 2 ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 คิว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร ชนิด 20 ช่องฯ จำนวน 1 ตัวและตู้เก็บเอกสาร 2 บานประตู ฯ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์เคลือบหน้าโต๊ะโฟเมก้าขาวฯ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงหุ้มหนัง มีท้าวแขนฯ จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 3 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำผ้าม่าน UV ขนาด 250x220 ซม.พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตู้ไม้ชนิดแขวนติดผนังฯ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์สี จอ LED ไม่ต่ำกว่า 40 นิ้ว ฯ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงหลังเป็นตาข่าย มีท้าวแขนฯ จำนวน 7 ตัวและเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงหุ้มหนังฯ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มขวดใส จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  07-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์วันหมดอายุ ขนาด 5x2.5 ซม. จำนวน 100,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  07-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์เทอร์มอลพิมพ์ ขนาด 8.5x9 ซม. พิมพ์สีเขียว จำนวน 300 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  07-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทผลไม้และผักปลอดภัย) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทผักปลอดภัย) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดถนนภายในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ แระจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประคองประตูลิฟท์ ฯลฯ พร้อมติดตั้งแล้วเสร็จ ที่ลิฟท์ตัวที่ 2 อาคารบริการ 4 ชั้น รพ.เพชรบูรณ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26-09-2562
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF ขนาดไม่น้อยกว่า 360 ตัน รวมอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งและรื้อถอน จำนวน 1 ชุด  26-09-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งเวชภัณฑ์ ให้หน่วยบริการปฐม จำนวน 2 คัน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 32 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 3134 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเช็ดมือแบบแผ่น จำนวน 30,000 ห่อ (e-bidding)  23-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ จากคลินิกหมอครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2663 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 1669 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 8953 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ 5729 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมรั้วบริเวณบ้านพัก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี ยี่ห้อนิสสัน จำนวน 1 คัน)  13-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2663 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09-09-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2640 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายตัวหนังสือ SMC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าสว๊อฟ (ผ้าซับเลือด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษไข จำนวน 12 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้ายางปูเตียงฯ จำนวน 10 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองซิป จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 1,380 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 900 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสมุดประวัติประจำตัวคนไข้ จำนวน 300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้ารูปเล่ม จำนวน 120 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรอบรูปสำหรับใส่เกียรติบัตร จำนวน 44 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้ารูปเล่ม จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำคู่มือประจำตัวผู้ป่วยโรคเรื้องรังฯ จำนวน 2,500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 51 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้ารูปเล่ม จำนวน 80 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องอัดสำเนา จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบริโภค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงาน-บ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติกชนิดเท้าเหยียบ ขนาดบรรจุโดยประมาณ 51 ลิตร จำนวน 6 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 12 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายแสดงตำแหน่งทีมกู้ชีพ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงผ้าสีเขียวสำหรับใส่ผ่้าเปื้อนและผ้าสะอาด จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ชนิด Rack 1 u จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือน สิงหาคม  2562 06-09-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม 2562 06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นวงจร และอุปกรณ์ประคองประตูลิฟท์ ตัวที่1 อาคารบริการ 4 ชั้น พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-09-2562
ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (เครื่องปรับอากาศขนาดต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 12 เครื่อง)   05-09-2562
ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขายส้วมชักโครก แบบชิ้นเดียว พร้อมติดตั้งแล้วเร็จ ที่อาคาร หลังที่ 1-5 ในเขตบ้านพักฯ  05-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA ระบบ 3 เฟส จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ไป-กลับ เพชรบูรณ์-ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า (คูลเลอร์ไฟฟ้า) ขนาดจุ 18 ลิตร จำนวน 1 ใบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น นข 3134 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำผ้าม่าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ไม้ ขนาดกว้าง 92 ซม. ลึก 45 ซ.ม จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบบจ่ายรายเดือน (ประจำเดือน กรกฎาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสบู่ล้างมือ จำนวน 414 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะแดงพิมพ์โลโก้ ขนาด 14x16 นิ้ว จำนวน 1,000 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บผ้าถุงผู้ป่วยสีฟ้า จำนวน 600 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคลอรีนน้ำ 10% จำนวน 200 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองซิปใส จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดผู้ป่วยเด็ก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเช็ดมือแบบแผ่น จำนวน 7,512 ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บผ้า Lab sheet จำนวน 100 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บเสื้อผู้ป่วย จำนวน 600 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส ขนาดบรรจุ  48 กก. จำนวน 450 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2145 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2663 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบบจ่ายรายเดือน (ประจำเดือน พฤษภาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารื้อถอน และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA ระบบ 3 เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1991 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาต่อเติมหลังคาและแก้ไขทางลาด ด้านหน้าอาคารคลองศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและปรับปรุงห้องเตรียมยา (อาคารเภสัชกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (ลิขสิทธิ์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสติ๊กเกอร์แผ่น ขนาด 21.2x14.7 ซม. จำนวน 50,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-09-2562
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  02-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ชนิดบุบวมพนักพิงหลังสูง จำนวน 1 ตัว และเก้าอี้ชนิดพนักพิงหลังสูงโครงสร้างเป็นไม้ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก พร้องฐานตู้ จำนวน 1 ตู้ และเอกสารบานเลื่อนกระจก พร้อมฐานรองตู้ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน ประกอบด้วยพาวเวอร์แอมป์ แบบใช้ไมค์ได้ 4 ตัว 1 เครื่อง ไมค์โครโฟนพร้อมสาย 4 ชุด ปละขาตั้งไมค์แบบตั้งโต๊ะ 4 ตัว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบริโภค 9 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 8014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ 5729 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-08-2562
ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี จำนวน 1 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28-08-2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดเก็บและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ) จำนวน ๑ โครงการของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์  27-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผงฆ่าเชื้อให้ผสมกับผงซักฟอก จำนวน 2,500 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโซฟาปรับนอน จำนวน 13 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ไม้อเนกประสงค์ 4 บาน จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำคู่มือการอบรม จำนวน 16,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20-08-2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำเนาสีดำ เจพี 12 จำนวน 60 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-08-2562
ประกาศประมูลขายทอดตลาดชากครภัณฑ์การแพทย์ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-08-2562

เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือน กรกฎาคม  2562 16-08-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม 2562 16-08-2562
ประกาศแผนวัสดุทั่วไป ประจำไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2562  16-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณหน้าห้องแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าเหมาซ่อมแซมเรือนสุขคติ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องซักผ้า ขนาด 275 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,0000 ฺBTU จำนวน 1 เครื่องและขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 ฺBTU จำนวน 1 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 2 ตัวและขนาด 4 ฟุตพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมไอเย็น ขนาดใบพัด 22 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องและพัดลมไอเย็น กำล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้แถวชนิด 3 ที่นั่ง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดปลวกที่ห้องประชมแสงตะวัน ตึก 50 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09-08-2562
เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดอาคาร เตาเผาขยะ คสล. ชั้นเดียว ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์  08-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสปอตวิทยุ 3 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อชุดการพยาบาล จำนวน 2,500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-08-2562
ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยบาลของรัฐ (matching fund) ระยะที่ 3 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จำนวน 1 โครงการ  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 2640 พช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กฉ 2764 พช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กต 7218 พช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ขนาด BS 215/70R15 R611 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 3134 พช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 1991 พช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายภายใน พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ ที่คลินิคหมอครอบครัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำหอผู้ป่วยหลังหลออด-นรีเวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องมัลติฟังค์ชั่น จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถขับเครลื่อนไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบดหมูบดเนื้อไฟฟ้า พร้อมใบมีด 6 ใบ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไข่ไก่ปลอดภัย จำนวน 5,424 ฟอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไข่ไก่ปลอดภัย จำนวน 28,000 ฟอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เคื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทผักปลอดภัย) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เคื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทผลไม้และผักปลอดภัย) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำแผ่นพับฯ จำนวน 3,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสีกากีตัดด้วยผ้าแคชเมียร์วูลแขนยาว จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 5 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 2780 พช จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า (คูลเลอร์ไฟฟ้า) ขนาดความจุ 18 ลิตร จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเชื่อม ตู้เชื่อม 3 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิง มีท้าวแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ำได้ โครงขาเหล็ก จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23-07-2562ฅ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อกาวน์สีขาวพร้อมปักชื่อและโลโก้ จำนวน 54 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มฯ จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสารพร้อมสกรีน จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเฟืองส่ายพัดลมมิตซูบิชิ จำนวน 50 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าขนหนู ขนาดไม่น้อยกว่า 58x75 นิ้ว สีฟ้าเข้าม จำนวน 150 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับผงหมึก CE285A (เทียบเท่า) จำนวน 250 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1536 พช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2780 พช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง ขนาดกว้าง 91.4 ซม ลึก 45.7 ซม จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นแบบ 2 ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 คิว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำผ้าม่านและม่านม้วน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเร็จ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำเสียแบบจุ่มใต้น้ำ มอเตอร์ขนาด 2.7 กิโลวัตต์ ความเร็ว 1410 รอบ/นาที พร้อมติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบไร้ตะกั่ว พร้อมภัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่อคอมพิวเตอร์ ALL in one สำหรับงานประมวลผล พร้อมโปรแกรมปฏิบัติการ (ลิขสิทธิ์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน เพื่อติดต่ออาการผู้ป่วยบนรถพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน ประจำเเดือน เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอร์รี่ ของรถไฟฟ้า ขนาด 12v 36 A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อกระดาษเช็ดมือแบบแผ่น จำนวน 30,000 ห่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19-07-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคลอรีนน้ำ 10% จำนวน 200 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์ใบเสร็จรับเงินขนาด 8.5x9 นิ้ว จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าปูเตียง ขนาดไม่น้อยกว่า 55x100 นิ้ว จำนวน 300 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดการพยาบาล จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงฆ่าเชื้อใช้สำหรับผสมผงซักฟอก ขนาด 240 กรัม จำนวน 500 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์เทอร์มอลพิมพ์ ขนาด 8.5x9 ซม.พิมพ์สีเขียว จำนวน 300 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 900 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มขวดใส จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-07-2562
ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF ขนาดไม่น้อยกว่า 360 ตัน รวมอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้ง ฯ จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 31 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าผูกยึดผู้ป่วยฯ จำนวน 600 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปา-ก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บผ้าวัสดุผ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บผ้าวัสดุผ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บวัสดุผ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
เผยแพร่แผนซื้อเครื่องอากาศแบบ VRV/VRF ขนาดไม่น้อยกว่า 360 ตัน รวมอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งและรื้นถอน จำนวน 1 ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ขนา 215/70 R15 R611 จำนวน 4 เส้น (นข 1996 พช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2663 พช  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2663 พช จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงฯ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดจับความเคลื่อนไหวบันทึกเสียงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาด 48 กก. จำนวน 70 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือน มิถุนายน 2562 11-07-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน 2562 11-07-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอแสดงภาพ จำนวน 2 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องยิงสติกเกอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก พร้อมชุดโปรแกรม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลม พร้อมติดตั้ง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้เหล็กบานเลื่อน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้10 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้, 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุบวมมีพนักพิง ฯ จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ล็อคเกอร์ ชนิด 6 ประตู จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ล็อคเกอร์ ชนิด 18 ช่อง จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้ไม้สัก จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเสียแบบจุ่มใต้น้ำ มอเตอร์ขนาด 2.7 กิโลวัตต์ ความเร็ว 1410 รอบ/นาที ฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมแอร์ห้องผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมตึกยูโร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมตู้ Hood ห้อง Set stool ดูดอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562.
ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปี 2561  09-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใส่ในลิฟท์ส่งของ อาคารเภสัชและคลังยา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09-07-2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี จำนวน 1 คัน) (e-bidding)  04-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นแบบ 2 ประตู ขนาด 7.2 คิว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ม้วน ขนาด 5.5x3 ซม. ไม่พิมพ์ จำนวน 400,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-06-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าขนหนูสีขาว ขนาด 12x12 นิ้ว จำนวน 480 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ งานงานซักฟอก 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ จากเพชรบูรณ์-กรุงเทพ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง, ไม่ตำกว่า 18,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง ,ขนาดไม่กว่า 36,000 BTU จำนวน 8 เครื่อง  28-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส แบบตั้งพื้น ขนาดจุ 2,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 3 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำและเป่าลม 1,800 วัตต์ ตัวถังเป็นสแตนเลส ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2000 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแม่แรงตะเข้ ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์สีจอ LED ขนาด 50 นิ้ว พร้อมขาแขวน จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ มอเตอร์ ขนาด 2.7 กิโลวัตต์ พร้อมสายไฟ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงและไมค์ลอย จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ขนาด 246/70/R16 จำนวน 4 เส้น (กง 9434) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2145 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงฯ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายสติกเกอร์ ระบุหมายเลขลิฟท์ ป้ายเตือนต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง จำนวน 1 งาน (e-bidding)  18-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 8014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-06-2562
เผยแพร่ประกาศเชิญประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ 17-06-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม 2562 14-06-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือน พฤษภาคม 2562 14-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ MUltifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL-In-one พร้อมชุดโปรแกรมลิขสิทธิ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ หลอด LED จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงเหล็ก พร้อมที่นอน ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอกหมอน อย่างละ 2 ชุด จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตู้ไม้ชนิดแขวนทำจากโครงไม้จ๊อยกรุไม้อัดสัก จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำโต๊ะทำงานสำหรับวางคอมชนิดซ่อนจอคอม จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตู้ไม้เก็บของชนิดแขวน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ 4 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร 4 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์ฝ้า WSP SK - 32jp/604 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบอร์ดควบคุมลิฟท์ สำหรับใส่ที่ลิฟท์อาคารธรรมรักษา ตัวที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งหน้าต่างกระจกบานตายที่อาคารธรรมรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อส้อมชักโครก แบบชิ้นเดียว พร้อมติดตั้งเสร็จ ที่อาคารพักพยาบาล ห้องที่ 1-5 จำนวน 60 ชุด   05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA/480 Watts จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องชนิดเลเซอร์ ขาวดำ 18 หน้าต่อนาที จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิง จำนวน 13 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้วางรองเท้าทำด้วยไม้ ขนิด 2 บานเปิด ขนาดกว้าง 80x32x122 ซม. จำนวน 4 ตู้ และเก้าอี้ 9 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เก็บของอลูมิเนียมอบขาว กระจก 6 มิลใส จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลและเมมโมรี่ชิป ขนาด 5BG อัน SSD ขนาด 500 GB 1 อัน พร้อมโปรแกรมลิขสิทธิ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องประมวลผลคอมพิวเตอร์ (CPU) สำหรับงานสำนักงาน พร้อมการ์ด PCI 9 Pin 2 ช่อง พร้อมโปรแกรมลิขสิทธิ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ล็อคเกอร์ ชนิด 13 ช่อง จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล พร้อมอุปกรณ์ พร้อมลิขสิทธิ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นแบบ 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 13 คิว จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA/480 Watts จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 6,000 ลายนิ้วมือ มีเมนูให้เลือกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษไข (บี 4 JP 10 M) จำนวน 6 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาถ่ายเอกสารฯ จำนวน 10,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-06-2562
ประกาศผู้ชนะการซื้อแก๊สขนาดบรรจุ 48 กก. จำนวน 70 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-06-2562
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับฯ จำนวน 1 คัน (เพชรบูรณ์-สระบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-06-2562
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับฯ จำนวน 1 คัน (เพชรบูรณ์-อุดรธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-06-2562
ประกาศเผยแพร่แผนวัสดุทั่วไป ประจำไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562  31-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ขนาด 265/65/17 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลข นข 3134 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30-05-2562
ประกาศเผยแพร่ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ 29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตูู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน 4 ตู้, เตียงโซฟาแบบปรับเอนนอนได้ จำนวน 1 ชุด และโต๊ะพับโฟเมก้าขาว ขนาด 180 ซม. จำนวน 2 ตัว 29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นแบบ 2 ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 คิว จำนวน 1 ตู้ และตู้เย็นแบบ 2 ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า 8 คิว จำนวน 1 ตู้  29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน พร้อมลิขสิทธิ์ จำนวน 2 เครื่อง  29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ล็อคเกอร์ ชนิด 6 ประตู จำนวน 3 ตู้ โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 1 ตัว ฯ  29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งประตูบานเลื่อน กรอบอลูมิเนียมอบขาว กระจกใส หนา 6 มม. ยาว 2.00 ม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-05-2562
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 7,000 รีม โดยวิธี e-market) 29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสบู่เหลวล้างมือ ขนาด 1,000 มล จำนวน 414 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์เทอร์มอลไม่พิมพ์ ขนาด 8x3 ซม. จำนวน 400 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 10 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะแดง ขนาด 26x31 นิ้ว จำนวน 1,000 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์เทอร์มอลพิมพ์ ขนาด 8x4.8 ซม. พิมพ์สีเขียว จำนวน 400 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-05-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฟักทอง จำนวน 2,400 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไข่ไก่ปลอดภัย จำนวน 28,000 ฟอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับผงหมึก CE 285A (เทียบเท่า) จำนวน 150 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าผ้า จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์ฝ้าปริ้นลาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงฆ่าเชื้อใช้สำหรับผสมผงซักฟอก ขนาด 240 กรัม จำนวน 500 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ชนิดม้วน 5x6 ม้วน สำหรับพิมพ์วันหมดอายุ พร้อม AUTOCLAVE INDICATOR จำนวน 90,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสารฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของตึก 72 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดฟิล์มฝ้าสูญญากาศ No WSP SK-32 jp สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของห้องจ่ายยา 50 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนกระจก ห้องรับชำระเงินผู้ป่วยนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาดบรรจุ 48 กก. จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 9 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสารฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ที่ศูนย์จ่ายกลาง ชั้น 2 อาคารบริการ 4 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน UPS 2000 w 3ph v เพื่อใส่ในลิฟท์ อาคารธรรมรักษา ตัวที่ 2 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน มอเตอร์ 11W เพื่อใส่ในลิฟท์ อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ตัวที่ 2 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 31 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะดำ ขนาด 28x36 นิ้ว จำนวน 2,200 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A5 (80แกรม) พร้อมเจาะรู จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ 300 เมตร 2 ชั้น จำนวน 1,440 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-05-2562
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23-05-2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารA4 80 แกรม จำนวน 7,000 รีม โดยวิธี e-market)  17-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายอะคลิลิคฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคา ด้านข้าง RCU (อาคารอายุรกรรมหญิง ชั้น 1 รพ.เพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ กรอบอลูมิเนียม กระจกสีชา หนา 6 มม. กว้าง 3.00 ม. ยาว 3.20 ม. พร้อมคีย์การ์ด 30 ใบ และกริ่งเรียกพยาบาล 5 ชุด จำนวน 1 งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16-05-2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง จำนวน 1 งาน  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-05-62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสานพานของเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฃแบตเตอร์รี่รถไฟฟ้า 12V 36V จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออ่างล้างมือ พร้อมตูัซิ้ง ใส่อุปกรณ์ พร้อมก๊อกน้ำ ขนาด 45x70 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องล้างจานกึ่งอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองซิป จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองซิปใส จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติกชนิดเท้าเหยียบ จำนวน 8 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาดบรรจุ 48 กก. จำนวน 70 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล พร้อมลิขสิทธิ์ จำนวน 1 เครื่อง.เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่องและเครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิง มีท้าวแขน มีล้อเลื่อน ปรับสูง-ต่ำได้ โครงขาเหล็ก จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นชอปปิ้ง ขนาด 100 ลิตร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล พร้อมแฟลช และอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี จำนวน 1 คัน)  14-05-2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาดไม่ต่ำกว่า 300 กิโลวัตต์ (แผงโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ) จำนวน 1 ระบบ 14-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้ง (ใช้ประตูเดิม) ที่งานธรุการ (ประตูหน้าลิฟท์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ) โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 45,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ หลอด LED ชนิด 3 หัว จำนวน 9 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 25,000 BTU พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมอุปกรณ์ส่วนเกิน คือ ท่อน้ำยาส่วนเกิน ขนาด 1/4 และ5/8 10 เมตร และรางครอบท่อน้ำยา 5 เมตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินสายเมนไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาดบรรจุ 48 กก. จำนวน 80 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวารสารเข้าห้องสมุด 314 เล่ม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้โหลดเซ็นเตอร์ 36 ช่อง 100 แอมป์ 360 โวลต์ (แผงควบคุมการจ่ายไฟและอุปกรณ์) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กต.7218 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กท.3915 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข.1413 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ.5729 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กต.7218 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข.2780 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ.8953 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข.2145 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข.2640 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข.1991 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง.3915 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง.1669 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บบ.515 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซม ของห้องตรวจโรค ห้อง1 (OPD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
  - เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน 2562 07-05-2562
  - เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำเดือนเมษายน 2562 07-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ ขนาดกว้างประมาณ 46 ซม. ลึก 53 ซม. สูง 75 ซม. ที่นั่งและพนักพิงบุด้วย ฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียมโครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดการพยาบาล จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ ระยะที่ 3 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ โครงการ วงเงินประมาณ 2,034,000 บาท   03-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาดบรรจุ 48 กก. จำนวน 60 ถังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปา-ก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 900 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 8014โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 2145 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทผักปลอดภัย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทผลไม้และผักปลอดภัย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไข่ไก่ปลอดภัย (เบอร์1) จำนวน ๑๕,๕๐๐ ฟอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์เทอร์มอลพิมพ์ ขนาด 8.5x9 ซม. พิมพ์สีเขียว (ม้วนละ 500 ดวง/แบบเคลือบ) จำนวน 300 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกางเกง แบบชาวเล ผ้าโทรเร 210 เส้น พิมพ์ชื่อ รพ.เพชรบูรณ์ 2562 จำนวน 400 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-04-2562
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ที่ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน 25-04-2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตแบบเหมาจ่ายรายเดือน ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดวอลเปอร์ บริเวณผนังห้องตรวจสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ขนาด 215/70/15 จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 8014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2663 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2780 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องประมวลผลคอมพิวเตอร์ (CPU) สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมลิขสิทธิ์  จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น พร้อมขวดพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์สี จอ LED ขนาด 32 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 1360x768 พิกเซล พร้อมขาแขวนชนิดติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 โครงการ  11-04-2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง จำนวน 1 งาน  11-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติกสีดำ ขนาดบรรจุ 240 ลิตร จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล รพ.เพชรบูรณ์ รวม 2 บ่อ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะไม้สำหรับปฏิบัติงานและวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 100 แรงม้า  05-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องซักผ้า ขนาด 275 ปอนด์  05-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไข่ไก่ปลอดภัย (เบอร์ 1) จำนวน 12,000 ฟอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง 05-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (เก้าอี้บุบวมมีพนักพิง มีท้าวแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ำได้ โครงขาเหล็ก จำนวน 2 เครื่อง)  05-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ผ้าม่าน ขนาดกว้าง 2.70 เมตร สูง 1.95 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 3 ชุด และผ้าม่าน ขนาดกว้าง 0.90 เมตร สูง 1.95 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 3 ชุด) 05-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ  04-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 3 รายการ  04-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาดจุ 48 กก. จำนวน 70 ถัง  04-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์นิทรรศการฯ จำนวน 5 ชุด  04-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมุดบันทึกผลการตรวจสุขภาพ จำนวน 5,000 แผ่น  04-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 6 รายการ 04-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 3 รายการ 04-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอนกประสงค์ จำนวน 200 ใบ 04-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโพนไร้สาย ประกอบด้วย ไมค์ลอย 4 เสา แยกอิสระ ไมค์ 1 ตัวต่อ 2 เสา จำนวน 1 ชุด  04-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิง มีท้าวแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ำได้ โครงขาเหล็ก จำนวน 2 ตัว  04-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาล้างระบบเครื่องปรับอากาศ ของ OPD เด็ก  03-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 9 ถัง  03-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  03-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายพานขับเคลื่อนของเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ  03-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใส่ในลิฟท์ (ลูกปืนมู่เลย์ และพัดลมระบายอากาศ) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-04-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มขวดใส จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน ปี 2562 ขนาด 19x12 นิ้ว จำนวน 10,000 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาดบรรจุ 48 กก. จำนวน 65 ถังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารจ้าวขาวกอ 5% ขนาดบรรจุ 45 กก จำนวน 54 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องโทรสาร รุ่น KX-FP701 จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติกชนิดเท้าเหยียบ ขนาดบรรจุโดยประมาณ 41 ลิตร จำนวน 10 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-04-2562
เผยแพร่รายงานผลการกำนดราคากลางงานก่อสร้างประปาหอถังสูง 02-04-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือน มีนาคม 2562 02-04-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม 2562 02-04-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหาร ประเภทผักและผลไม้ปลอดภัย) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-03-2562
เผยแพร่สัญญาจ้างที่ปรึกษา ตามโครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 2 ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน 1 งาน  27-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายไวนิล จำนวน 6 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นม่าน PVC ขนาด 2x2 ม. จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องอบผ้า Supereme รุ่น SPS-200 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26-03-2562
ประกาศสัญญาประกวดราคาซื้อหม้อไอน้าฯ จำนวน 1 ระบบ ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดยวิธี e-bidding  26-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาห้องประชุมสำหรับอบรมฯ จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมอเตอร์คอล์ยร้อน จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 33 รายการ จำนวน 1 โครงการ  20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ  20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 รายการ จำนวน 1 โครงการ  20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษพิมพ์บัตรคิว จำนวน 500 ม้วน  20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอ่านบาร์โค้ด แบบ 1 มิติฯ  20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ BLENDERA-MF ขนาด 2.5 กก. จำนวน 100 ถุง 20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาด 48 กก. จำนวน 70 ถัง 20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัวเย็บวัสดุผ้า จำนวน 2 รายการ (วงเงิน 99,000) 20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัวเย็บวัสดุผ้า จำนวน 2 รายการ (วงเงิน 72,000) 20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A5 80 แกรม พร้อมเจาะรู จำนวน 500 รีม 20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 49 รายการ 20-03-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ 20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (เครื่องเคลือบบัตร ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง) 20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง) 20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ฯ จำนวน 1 เครื่อง) 20-03-2562
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุง ห้อง NICU (หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด) โดยการกั้นห้อง ทาสีฝ้าเพดาน  20-03-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงฯ จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปจังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 คัน  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงฯ จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปจังหวัดหนองคาย จำนวน 1 คัน  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ 300 เมตร 2 ชั้น จำนวน 600 ม้วน  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะแดงพิมพ์โลโก้ ขนาด 26x31 นิ้ว จำนวน 1,300 แพค  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องพิมพ์เทอร์มอล แบบตั้งโต๊ะฯ จำนวน 1 เครื่อง)  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว พร้อมลิขสิทธิ์ จำนวน 2 เครื่อง)  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารฯ จำนวน 7 เครื่อง)  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าถุงผู้ป่วย ขนาด 40x75 นิ้ว ผ้าโทเรสีฟ้า พิมพ์ชื่อรพ.เพชรบูรณ์  จำนวน 500 ผืน  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อผู้ป่วย แบบป้ายข้าง ผ้าโทเรสีฟ้า พิมพ์ชื่อรพ.เพชรบูรณ์  จำนวน 500 ตัว  19-03-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 3944 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะดำ ขนาด 28x36 นิ้ว จำนวน 2,200 แพค 13-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 13-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งเข็มขัดนิรภัยรถพยาบาลของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 14-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 14-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ 14-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดการพยาบาล จำนวน 500 ชุด 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงฆ่าใช้ผสมผงซักฟอก ขนาด 240 กรัม จำนวน 500 ซอง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับผงหมึก CE 285A (เทียบเท่า) จำนวน 80 กล่อง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนฟองน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 90x190x7.5 ซม. จำนวน 30 ที่ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ขนาด 36x36 นิ้ว ผ้าฝ้ายสีเขียวแก่ จำนวน 500 ผืน 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บวัสดุผ้า จำนวน 2 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเฟืองส่ายพัดลมมิตซูบิชิ รุ่น CY16 จำนวน 25 ตัว 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปา-ก่อสร้าง จำนวน 37 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ม้วน ขนาด 5.5x3 ซม. ไดเร็กซ์เทอร์โม ไม่พิมพ์  จำนวน 200,000 ดวง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบ รบ.2ต.04 ใบบันทึกคำสั่งแพทย์ ขนาด 9x11 นิ้ว จำนวน 70 กล่อง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 3 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 9 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 22 รายการ 12-03-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ BLENDERA-MF ขนาด 2.5 กก. จำนวน 110 ถุง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ จำนวน 200 เล่ม  12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 6 รายการ 11-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาด 48 กก. จำนวน 70 ถัง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ขนาด 205/70/15 จำนวน 4 เส้น 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเบาะรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1991  12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องพิมพ์ Multifunctiion ชนิดเลเซอร์ฯ จำนวน ๑ เครื่อง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องประมวลผล พร้อมลิขสิทธิ์ จำนวน ๑ เครื่อง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องปริ้นเตอร์ความร้อน จำนวน ๑ เครื่อง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ 11-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 11-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 11-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาด 48 กก. จำนวน 70 ถัง 11-03-2562

เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานตามแผนวัสดุทั่วไป ประจำไตรมาส 1  08-03-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 06-03-2562

เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 06-03-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทผลไม้และผักปลอดภัย) จำนวน 1 โครงการ  27-02-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือนมกราคม 2562 22-02-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2562 22-02-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 20-02-2562
ประกาศผู้เผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๓ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 04-02-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 01-02-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือนธันวาคม 2561
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อเครื่องปรับอากาศ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือน ตุลาคม 2561 13-10-2561
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2561 13-10-2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคประเภทนม