พัสดุทั่วไป

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,440 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง 14-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 36 รายการ 14-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของห้องผ่าตัด จำนวน 2 เครื่อง 14-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลข บห 4920 14-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 14-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 โครงการ 14-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อเมนสตีมหม้อหุงข้าว จำนวน 1 โครงการ 14-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้โทรศัพท์พร้อมบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 140 หมายเลข 14-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 14-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 14-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ 14-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 14-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 14-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (พัดลมโคจร 16 นิ้ว,พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว)  14-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 2 เครื่อง )  14-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว จำนวน 1 รายการ (ถังต้มน้ำไฟฟ้าระบบดิจิตอล)  14-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ,เครื่องพิมพ์Multifunction)  14-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องพิมพ์Multifunction)  14-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (เก้าอี้บุนวม)  14-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (โต๊ะเอนกประสงค์ไม้,เก้าอี้เอนกประสงค์,ชั้นวางเอนกประสงค์)  14-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น 1 ประตู ขนาด 6.4 คิว จำนวน 2 ตู้  14-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าผูกมัดผู้ป่วย บริเวณแขนขา จำนวน 435 ชิ้น  14-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ  14-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ  14-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ  14-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 9 รายการ  13-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว  3 รายการ  13-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 2 รายการ  13-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สขนาดบรรจุ 48 กก. จำนวน 70 ถัง  13-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ(โต๊ะทำงานเหล็กและเก้าอี้บุนวม)  13-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ  13-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ  13-07-2563
-ร่าง- ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,440 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง 08-07-2563

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ  08-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ  08-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว 1 รายการ  02-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ  02-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ  02-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ  02-07-2563
ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา 6 ชั้นเป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ10,440 ตารางเมตร  จำนวน 1 หลัง 02-07-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา เช้าใช้โทรศัพท์พร้อมบริการอินเตอร์เน็ต รายเดือน 140 หมายเลข ประจำเดือนสิงหาคม 2563  30-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1536 30-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 3134 30-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงเคาร์เตอร์รับเงิน 30-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องไอซียูศัลยกรรม เป็นห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางเดินหายใจ จำนวน ๑ งาน 29-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 9 รายการ 24-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 2 รายการ 24-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 13 รายการ 24-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 19 รายการ 24-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 9 รายการ 24-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สขนาดบรรจุ 48 กก. จำนวน 70 ถัง 23-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติกขนาดบรรจุ 240 ลิตร จำนวน 50 ใบ 23-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 23-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกาวน์แขนสั้นคละเบอร์ จำนวน 48 ตัว 23-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมวกคลุมผมตัดด้วยผ้าโทเรสีเขียวเข้ม จำนวน 500 ใบ 23-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 23-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 23-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 ชุด 19-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่แห้ง 12v 36Ah จำนวน 1 ชุด 19-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 6 รายการ 19-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 19-06-2563
ประกาศเปลี่ยนแปลงการเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา ๖ ชั้น 19-06-2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าระบบจัดยาอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17-06-2563
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา ๖ ชั้น เป็นอาคารคสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐,๔๔๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 2 รายการ 16-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 13 รายการ จำนวน 1 โครงการ 16-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 16-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 13 รายการ 16-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 16-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบคัดกรองให้ผู้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จำนวน 15,000 แผ่น 16-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโมเดลอาคาร 5 ชุด  16-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 จอ และจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ 15-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ (All in one) 15-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะสีเทา ฝาเรียบสีส้ม ขนาด บรรจุ 240 ลิตร จำนวน 5 ใบ 15-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สขนาด 48 กก. จำนวน 60 ถัง 15-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฉากกั้นป้องกันการติดเชื้อโควิค-19 จำนวน 5 อัน 15-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 3 รายการ 15-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเชลล์สลิป จำนวน 1,000 ม้วน 15-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 15-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดประจำตัวผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิต จำนวน 1,000 เล่ม  15-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้อง Resuecitationและห้องหัตถการ  11-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประปา  21 รายการ  10-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17 รายการ  10-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2640  10-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ  10-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 3 รายการ  10-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นป้าย 5 รายการ  10-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 17 รายการ  10-06-2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,440 ตารางเมตร แบบเลขที่ 10554 ที่ โรงพยาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  09-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ  08-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 400 ลิตร  08-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ  08-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขยายและปรับปรุงพื้นที่ให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยใน  08-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้โทรศัพท์พร้อมบริการอินเตอร์เน็ต รายเดือน จำนวน 140 หมายเลข  08-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง  08-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ขนาด 11 กก. ชนิดฝาบน จำนวน 1 เครื่อง  08-06-2563

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่ 2 ระบบ  จำนวน 1 ตู้  08-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 1 รายการ  08-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะ จำนวน 2  รายการ  08-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ  08-06-2563

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ  08-06-2563

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ  08-06-2563

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ  08-06-2563

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ  08-06-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 BTU. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-06-2563

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้าน-งานครัว 8 รายการ  04-06-2563

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ  04-06-2563

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยางยืด ขนาด 4 มม.  04-06-2563

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 17 รายการ  04-06-2563

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-5008  02-06-2563

 ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 02-06-2563

ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 02-06-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิดแบบดิจิตอลฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-06-2563

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศซิลเลอร์ ER  1-06-2563
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศซิลเลอร์ ER  1-06-2563
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น ฯ จำนวน 1 หลัง  28-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคลอรีน 10% จำนวน 100 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่ม ขนาด 3.8 ลิตร จำนวน 500 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสบู่เหลวล้างมือ ขนาด 1,000 มล จำนวน 1,440 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 36 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา 57 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) 12 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ต่อเนื่อง ขนาด 7.7x3.5 ซม. ขาวด้าน ไม่พิมพ์ จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบริโภค จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ และอุปกรณ์ส่วนเกิน คือ รางครอบท่อน้ำยาแอร์ 5 เมตร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์สี จอ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 นิ้ว ความละเอียด 1920x1080 พิเซล พร้อมขาแขวน ชนิดติดผนัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว และเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงหนัง มีท้าวแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ำได้ โครงขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-05-2563

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อถุงขยะดำ ขนาด 28x36 นิ้ว จำนวน 30,000 แพ็ค  (e-bidding) 28-05-2563

ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำเดือน เมษายน 2563 28-05-2563
ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2563 28-05-2563
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 1 คัน) (e-bidding) 25-05-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงฆ่าเชื้อสำหรับใช้ผสมกับผงซักฟอก จำนวน 500 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-05-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 36 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 16 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียน การสอน 46 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ขาวด้าน ขนาด 21.2x30/20 ซม. (20ดวง/แผ่น) จำนวน 20,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมประตูอัตโนมัติ ของตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางขึ้นด้านหลัง ICU ศัลยกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมม่านมู่ลี่ และผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องล้างจาน ของงานโภชนาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟต่างๆของรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-5008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศเดิม งานเคมีบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-05-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศเดิม งานเคมีบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-05-2563
เปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องไอซียูศัลยกรรม เป็นห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางเดินหายใจ  19-05-2563
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,440 ตารางเมตร ที่ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 15-05-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้โทรศัพท์พร้อมบริการอินเตอร์เน็ต รายเดือน จำนวน 140 หมายเลข รายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-05-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้โทรศัพท์พร้อมบริการอินเตอร์เน็ต รายเดือน จำนวน 140 หมายเลข รายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-05-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากั้นระเบียงห้องเพื่อกันไม่ให้ญาติเข้ามาในพื้นที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1413 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2145 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1536 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงพื้นนั่งและพนักพิงหุ้มหนัง ที่วางแขนพลาสติก ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม 5 แฉก ปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้แช่เย็น ชนิด 2 ประตู ขนาดความจุ 7.9 คิว (224 ลิตร) ระบบความเย็น No Frost จำนวน 1 ตู้ และตู้แช่ ขนาดความจุ 3.7 คิว ทำงานได้ 2 ระบบ แช่แข็งและแช่เย็น ทำอุณหภูมิ 10-26 องศา จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโซฟาปรับนอนได้ ขนาดกว้าง 180 ซม. ลึก 104 ซม. สูง 82 ซม. จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้แช่เย็นกระจก 1 ประตู ขนาด 61.5x51x200 ซม. 13.4 คิว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-05-2563

ประกาศผลการดำเนินงาน รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนวัสดุทั่วไป ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563 12-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้โทรศัพท์พร้อมบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 140 หมายเลข รายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องบริโภคประเภทเนื้อสัตว์และไข่) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12-05-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ไม่พิมพ์ ขนาด 8x3 ซม. (ม้วนละ 1,000 ดวง/แบบเคลือบ) จำนวน 400 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (อะไหล่เก้าอี้) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาแอร์ จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกิ๊ฟเซทการพยาบาล จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องขยายเสียง ประกอบด้วยพาวเวอร์แอมป์ 2,500 วัตต์ 1 เครื่อง และตู้ลำโพง 4 ตัว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น แบบ 1 ประตู ขนาดไม่ตำกว่า 6 คิว จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุฟองน้ำมีพนักพิงหลังตาข่าย มีท้าวแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ำได้ โครงขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว และเก้าอี้บุฟองน้ำมีพนักพิงหนัง มีท้าวแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ำได้ โครงขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-05-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว แบบติดกระจก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 9 เครื่อง และพัดลมส่งอากาศ ขนาด 778 มม แบบทรงกระรอก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-05-2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 30-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ 2 ชั้น 300 เมตร จำนวน 3,600 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทเนื้อสัตว์และไข่) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งอ่างล้างมือสำหรับผู้รับบริการ คลินิกครอบครัวโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน  22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน  20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ขนาด 215/70/R15 R 611 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์สี จอ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 นิ้วความละเอียด3840x2160 พิกเซท พร้อมขาแขวนชนิดติดผนัง จำนวน 1ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบไร้สารตะกั่ว พร้อมถังน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรมเช็ดเท้าห้องพิเศษ ขนาด 40x60 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าสว๊อฟ (ผ้าซับเลือด) ห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ต่อเนื่อง x-ray ขนาด 4x4.8 ซม. จำนวน 50,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ (ศุนย์จ่ายกลาง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มขวดใส จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาดบรรจุ 48 กิโลกรัม จำนวน 450 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษกาวย่น ขนาด 1 นิ้ว 25 หลา จำนวน 1,800 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 18 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สติ๊กเกอร์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) 5 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) 22 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สติ๊กเกอร์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองซิบ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะแดงพิมพ์โลโก้ ขนาด 26x31 นิ้ว จำนวน 1,300 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์แผ่น ขนาด 21.2x14.7 ซม./28 ดวง จำนวน 50,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงบรรจุศพ สีมุก มีซิป 3 ด้าน จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าขวางเตียง ขนาด 42x65 นิ้ว ผ้าฝ้ายสีเขียวเข้ม เส้นด้าย 140 เส้น พิมพ์ชื่อโรงพยาบาล จำนวน 300 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 28 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 16 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 26 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้ารองตัวผู้ป่วย จำนวน 150 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) 18 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ขนาด 36x36 นิ้ว ผ้าฝ้าย 140 เส้น สีเขียวเข้ม พิมพ์ชื่อโรงพยาบาล จำนวน 400 ผืน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองซิป จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองซิปใส จำนวน 3 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) 6 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สติ๊กเกอร์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะ  จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) 22 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุผ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 37 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าผูกยืดผู้ป่วย ตัดด้วยผ้าฝ้าย 140 เส้น สีเขียวแก่ ไม่พิมพ์ลาย จำนวน 465 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ใส่ลิฟท์ส่งของของตึก 72 ปี พร้อมติดตั้งแล้วเสร็จโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ใส่ลิฟท์ ตัวที่ 2 ตึกธรรมรักษา พร้อมติดตั้งแล้วเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ใส่ลิฟท์ ตัวที่ 2 ตึกศัลยกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-04-2563
ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำเดือน มีนาคม 2563 22-04-2563
ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563 22-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 2764 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ 5729 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ขนาด 215/70R16 R116 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการโทรศัพท์รายเดือน จำนวน 140 เลขหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารเก็บน้ำเกลือ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษความร้อน ขนาด 80x80 ซม. จำนวน 1,000 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นพับ พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ขนาด A4 80 แกรม ตัวหนังสือสีน้ำเงิน จำนวน 36,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 12 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซิมโทรศัพท์พร้อมค่าบริการ เป็นเวลา 1 เดือน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1991 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรังปรุงสถานที่ตรวจคัดกรอง Covid 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรังปรุงพื้นพร้อมเปลี่ยนหลังคาจากเดิมกระเบื้องลอนคู่มาเป็นหลังคา Metal sheet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนสายถังแก๊สของงานโรงซักฟอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรังปรุงหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาที่จอดรถเป็นห้อง x-ray ชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องแยกโรคของหอผู้ป่วยวิกฤตทางเดินหายใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรังปรุงสถานที่ล้างรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2563
ประกาศประกวดราคาซื้อถุงขยะดำ ขนาด 28x36 นิ้ว จำนวน 30,000 แพ็ค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้า ขนาด 60x180x75 ซม. จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำผ้าม่านกั้นเตียง ขนาดกว้าง 340 ซม. สูง 250 ซม. พร้อมรางและอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแม่ข่าย (Server) Rack 1 U จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์เทอร์มอล ขนาด 8.5x9 ซม. พิมพ์สีเขียว จำนวน 1,200 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ นครปฐม เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1536 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2663 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหลังตึกธรรมรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บห 4920 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานทำด้วยไม้จริง ขนาดกว้าง 140 ซม. จำนวน 1 ตัว และเก้าอี้บุนวมหุ้มหนัง พนักพิงหลังสูงปรับระดับสูงต่ำได้ฯ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นอาหารเหลว ชนิดโถปั่นสแตนเลส ความจุโถ 1.8 ลิตรฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟนขยาย GROUP มีระยะการรับเสียงสูงสุด 28 ฟุต หรือ 8.5 เมตร จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานพร้อมตู้ลิ้นชักและรางวางคีย์บอร์ดฯ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-04-2563
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อถุงขยะดำ ขนาด 28x36 นิ้ว จำนวน 30,000 แพ็ค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุฟองน้ำมีพนักพิงฯ จำนวน 2 ตัว, เก้าอี้บุฟองน้ำมีพนักพิงหลังตาข่ายฯ จำนวน 1 ตัวและเก้าอี้บุนวมโครงขาเหล็กฯ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็นพร้อมถัง แบบไร้สารตะกั่ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานเหล็กฯ จำนวน 1 ตัว, เก้าอี้บุนวม มีพนักพิงหนังฯ จำนวน 1 ตัวและเก้าอี้หัวกลมบุบวมฯ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็นพร้อมถัง แบบไร้สารตะกั่ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-04-2563
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 4 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นพับโรคต้อหิน พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตมัน 120 แกรม ขนาด A4 จำนวน 1,500 แผ่น  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำผ้าม่านห้อง ICU ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแบตเตอร์ 12V 36Ah (สามารถชาร์ทไฟได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน บห 4920 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าขวางเตียง ขนาด 42x65 นิ้ว ผ้าโทเรสีฟ้าเส้นด้าย 210 เส้น พิมพ์ชื่อโรงพยาบาล จำนวน 300 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาคลินิกอายุกรรมเฉพาะทาง (OPD MED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส ขนาดบรรจุ 48 กิโลกรัม จำนวน 450 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ (ห้องผ่าตัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-04-2563
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้พลาสติกเกรดเอ จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์เว้นระยะการยืนในลิฟท์ จำนวน 12 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำโปรเตอร์ ขนาด 16x18 นิ้ว จำนวน 144 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-04-2563

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องบริโภคประเภทเนื้อสัตว์และไข่) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 19 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุผ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าสว๊อฟ (ผ้าซับเลือด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถขนของของงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสีดำ 60545 (ห้องถ่ายเอกสาร) จำนวน 10 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ขนาด 36x36 นิ้ว (เจาะรูกลาง ขนาด 4x4 นิ้ว) ผ้าฝ้ายฟอกขาว จำนวน 500 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดให้การพยาบาล จำนวน 2,500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์เทอร์มอลไม่พิมพ์ ขนาด 8x3 ซม.จำนวน 400 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิดตรวจจับอุณหภูมิร่างกายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น 1 ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า 6 คิว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งประตู Double door พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าปูเตียง ขนาดไม่น้อยกว่า 55x100 นิ้ว ผ้าฝ้ายสีเขียวเข้ม จำนวน 300 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาล้างจาน ขนาด 3.8 ลิตร จำนวน 400 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์เทอร์มอลต่อเนื่อง ขนาด 8x4.8 ซม. พิมพ์สีแดง จำนวน 50,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าสาลูสีขาว หน้ากว้าง 44 นิ้ว จำนวน 42 พับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว 8 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ
วัสดุคอมพิวเตอร์ 9 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสากั้นทางเดิน ทำด้วยสแตนเลสเสาสูง 1.00 เมตร ฐานเสา 30 ซม. พร้อมสายกั้น จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเการเกษตร 13
 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 8 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-04-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยประเภทเนื้อสัตว์และไข่) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 30-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทผักปลอดภัย) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทผลไม้และผักปลอดภัย) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุผ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา 44 รายการ รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 26 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่ม ขนาด 3.8 ลิตร จำนวน 400 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าผู้ป่วยห้องพิเศษ 5 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสวิทซ์ลูกลอย Float Swith จำนวน 4 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน นข 2640 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กฉ 8953 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กต 7218 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฉากกั้นอคิลิคตัวยูของแพทย์และพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 4119 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 1669 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2780 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-03-2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น ฯ จำนวน 1 หลัง 26-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออินเตอร์คอมสำหรับใช้สื่อสารภายในฯ เครื่องแม่ 1 เครื่องและเครื่องลูก 2 เครื่อง จำนวน 2 ชุดและอินเตอร์คอมสำหรับใช้สื่อสารภายในฯเครื่อง 1 เครื่องและเครื่องลูก 3 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง โต๊ะทำงานเหล็กฯ จำนวน 1 ตัว เก้าอี้บุนวมฯ จำนวน 1 ตัว ตู้เก็บเอกสารฯ จำนวน 1 ตู้ และชั้นวางรองเท้าฯ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเต็นท์สำหรับให้ผู้ป่วยอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์ผ้าใบและยางปูพื้น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากศแบบแยกส่วนชนิดแขวนฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU พร้อมติดตั้งฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (ลิขสิทธิ์)ฯ จำนวน 2 ชุด เครื่องสำรองไฟฟ้าฯ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสแกนบาร์โค้ด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์สลิป ฯ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกล้องวงจรปิด ฯ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-03-2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารประเภทเนื้อสัตว์และไข่) จำนวน 1 โครงการ (e-bidding) 25-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสัญญาณเตือนภัย พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 1 ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์สีจอ LED ฯ จำนวน 1 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานพร้อมวางคอมพิวเตอร์ ยาว 120 เมตร ฯจำนวน 2 ตัว โต๊ะทำงานเหล็กฯ จำนวน 1 ตัว และเก้าอี้บุฟองน้ำฯ จำนวน 1 ตัว  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนกฯ พร้อมอุปกรณ์ยึก (งานที่สูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนประตูอัตโนมัติ งานหอผู้ป่วยวิกฤตทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้แถวนั่งรอตรวจ ชนิด 4 ที่นั่ง ที่นั่งและพนักพิงพลาสติก ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม คานพ่นสีดำ จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (ลิขสิทธิ์) จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA/480 watts จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าสี่เหลี่ยม 36x36 นิ้ว ผ้าฝ้ายฟอกขาวพิมพ์ชื่อโรงพยาบาล จำนวน 500 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคลอรีน 10% จำนวน 200 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบบ รบ.2ต.04 ใบบันทึกคำสั่งแทย์ ขนาด 9x11 นิ้ว จำนวน 70 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุผ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงซักฟอกชนิดใช้กับเครื่องซักผ้า จำนวน 400 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-03-2563
ประกาศประกวดราคาซื้อถุงขยะดำ ขนาด 28x36 นิ้ว จำนวน 30,000 แพ็ค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการวิจัย (15 แผ่น/ชุด) จำนวน 600 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2663 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ คือ เก้าอี้บุนวมมีพนักพิงหลังเป็นหนังทรงสูงฯ จำนวน 1 ตัว, เก้าอี้หัวกลมสแตนเลสฯ จำนวน 1 ตัวและเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงเป็นหนังฯ จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์สี จอ LED ขนาด 75 นิ้ว ฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัวและเก้าอี้บุนวม มีพนักพิงหนังฯ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์สีจอ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 65 นิ้ว ความละเอียด 3840x2160 พิกเซล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (ลิขสิทธิ์) จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA/480 Watts จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 13 รายการ (ตรายรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 18 รายการ (ตรายรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 11 รายการ (ตรายรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 12 รายการ (ตรายรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำแผ่นพับ อันตรายจากสารเคมีในอาหาร พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตสี จำนวน 2,100 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ ขนาด 16x18 นิ้ว จำนวน 144 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาโปรแกรม (ระบบฐานข้อมูลโปรแกรมสร้างไว้ในระบบ Server ของโรงพยาบาลให้เชื่อมฐานข้อมูลกับโปรแกรมที่พัฒนา) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำและปรับปรุงสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอร์รี่ ขนาด 12V 36Ah จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1991 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ขนาด 215/70/R 15 จำนวน 4 เส้น เพื่อเปลี่ยนให้กับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 8953 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ขนาด 215/70/R 15 จำนวน 4 เส้น เพื่อเปลี่ยนให้กับรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1536 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ 5729 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากั้นห้อง Zone แยกโรค อายุรกรรมชาย ตึก 50 ปี ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่อง Blade IBM (13 มีนาคม 2563-12 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่อง STORGE รุ่น DS 3512 ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2563-7 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-03-2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อถุงขยะ ขนาด 28x36 นิ้ว จำนวน 30,000 แพ็ค โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นแบบ 2 ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 คิว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้หัวกลม บุบวมมีพนักพิงหลังหมุนได้รอบตัว ปรับสูงต่ำได้ โครงสร้างและขาผลิตจากเหล็ก จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multfunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-03-2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ ฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (ลิขสิทธิ์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาดบรรจุ 48 กิโลกรัม จำนวน 450 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 18 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-03-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเทอร์มอลพิมพ์ ขนาด 8.5x9 ซม. พิมพ์สีเขียว จำนวน 300 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A5 80 แกรม จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองซิปใส จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 52 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 18 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้สำหรับให้นมบุตร ชนิดบุนวมหุ้มหนังเทียม พนักพิงเอนนอนได้ จำนวน 1 ตัว และเก้าอี้บุฟองน้ำมีพนักพิงหลังตาข่าย มีท้าวแขน มีล้อแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ำได้ โครงขาเหล็ก จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (ลิขสิทธิ์) จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้แช่แบบ 3 ประตู ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 36 คิว ระบบทำความเย็นแบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ ควบคุมความเย็นอัตโนมัติ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 18 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) 14 รายการ จำนวน 1โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองซิป จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้ายางปูเตียงชนิดสองหน้า (ด้านหนึ่งเป็นตาข่ายมุ้งอีกด้านหนึ่งเป็นผ้ายาง) จำนวน 5 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบเสร็จรับเงิน ขนาด 8.5x9 นิ้ว กระดาษเคมี 2 ชั้น จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล ความละเอียด 16 MP เซ็นเซอร์ ระยะเลนส์ 35 ม.ม.เทียบเท่าจอ LCD แบบ Til ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอรับภาพแบบชนิดการควบคุมการขึ้นลง ของจอภาพและการม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200 นิ้ว จำนวน 1 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาเปิดชนิดกระจก ขนาดกว้าง 91 ซม ลึก 45 ซม. สูง 182 ซม. มีกุญแจล็อก จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อผ้าผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระแบบแผ่น (120 แผ่น/กล่อง) จำนวน 3,000 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงฆ่าเชื้อสำหรับใช้ผสมกับผงซักฟอก จำนวน 2,500 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดินดำ (รถหกล้อ) 9 รถ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอมอล ขนาด 57x55 มม. จำนวน 162 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ขนาด 215/70 R/15 R 611 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) 15 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงร้อน 5 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร และสแกนเอกสาร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-03-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหุ้มเบาะโซฟา ในห้องพิเศษ จำนวน 18 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-03-2563
ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 28-02-2563
ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 28-02-2563
ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำเดือน มกราคม 2563 28-02-2563
ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม 2563 28-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออินเตอร์คอมสำหรับใช้สื่อสารภายใน แบบเครื่องแม่ 1 เครื่อง และเครื่องลูก 2 เครื่อง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นอาหารเหลว มอเตอร์ 1,500 วัตต์ ขนาดความจุ 2 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นแบบ 1 ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า 6 คิว จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษกาวย่น ขนาด 1 นิ้ว 25 หลา จำนวน 2,500 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะแดงพิมพ์โลโก้ ขนาด 14x16 นิ้ว จำนวน 1,000 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ขาวมันช่วยจำ ขนาด 2.9x0.7 ซม. พื้นแดงพิมพ์ดำ HIGH ALERT DRUG จำนวน 100,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุผ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ฉลาก ขนาด 10.2x4.8 ซม. จำนวน  ขนาด10.2x4.8 ซม. จำนวน 100,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ขนาด 45x45 นิ้ว ผ้าฝ้ายสีเขียวเข้ม พร้อมพิมพ์ชื่อโรงพยาบาล จำนวน 400 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-02-2563
ประกาศรายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนวัสดุทั่วไป ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 27-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทเนื้อสัตว์และไข่) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-02-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบบเหมาจ่ายรายเดือนของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนผ้าม่านกว้าง 3.80x1.80 จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 7 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำแผงกั้นห้องของงานคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ บ้านพักข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2663 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กท 3915 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 18 รายการ จำนวน 1โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา 38 รายการ จำนวน 1โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงซักฟอกชนิดใช้กับเครื่อง จำนวน 110 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มขวดใส จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม้น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 จอ และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED หรือขาวดำ (18 หน้าต่อนาที) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า (คูลเลอร์ไฟฟ้า) ขนาดไม่ต่ำกว่า 3.6 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-02-2563
ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper Converged พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะเพื่อซ่อม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2663 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนหลังคา ของตึก 50 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาล้างเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 100 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 4119 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบบเหมาจ่ายรายเดือน ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องอบผ้า ขนาด 325 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่แห้ง ขนาด 12v 36Ah โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมประตูม้วนด้านหน้าของงานซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์สแกนนิ้วมือพร้อมโช๊คเปิด-ปิด บานคู่ (ห้องผ่าตัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนกระจกห้องแอร์ข้างห้องประชุมแสงตะวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2563
ประกาศผยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทเนื้อสัตว์) จำนวน ๑ โครงการ (e-bidding) 21-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563 (e-bidding)  17-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วยชายของงานคลินิกทางด่วนประกันสังคม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์ รายเดือน เพื่อติดต่ออาการผู้ป่วยบนรถพยาบาล จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-02-2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 1 คัน  (e-bidding) 13-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบสำหรับผู้ป่วยประเภทเนื้อสัตว์,ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์, อาหารแห้งและเครื่องกระป๋อง) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบสำหรับผู้ป่วยประเภทนม) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงหลังตาข่าย มีท้าวแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ำได้ โครงขาเหล็ก จำนวน 2 ตัว  07-02-2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper Converged พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด)  07-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพลารถไฟฟ้า (ห้องผ่าตัด) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงซักฟอก ขนาด 380 กรัม จำนวน 1,500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าห่มนาโนสีฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 50x70 นิ้ว พร้อมพิมพ์ชื่อโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 2563 จำนวน 350 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) 18 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์เทอร์มอลไม่พิมพ์ ขนาด 5.5x3 ซม. จำนวน 400,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 25 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาล้างจาน ขนาด 3.8 ลิตร จำนวน 400 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบบ รบ2ต04 ใบบันทึกคำสั่งแพทย์ ขนาด 9x11 นิ้ว จำนวน 70 กล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเชื่อมต่อระบบ mlab กับโปรแกรม BMS-HOSxp จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคจ้างดำเนินการวิจัย โครงการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการดำเนินงานคลีนิกหมอครอบครัวเมืองเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องซักผ้า Image รุ่น SL -450 ปอนด์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศปราศจากเชื้อ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-02-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องซักผ้าสลัดอัตโนมัติ (Image รุ่น SI-200 ปอนด์) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องซักผ้าสลัดอัตโนมัติ (Supreme รุ่น SP-200 ปอนด์) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทเนื้อสัตว์,ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์,อาหารแห้ง,เครื่องประป๋องและนม) จำนวน 1 โครงการ) e-bidding 04-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติกชนิดเท้าเหยียบขนาดใหญ่ จำนวน 12 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสำหรับปฏิบัติงาน (เก็บขยะ) จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมุดสถิติคลอด จำนวน 15 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-02-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยประเภทเนื้อสัตว์) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 29-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 4119 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยประเภทเนื้อสัตว์,ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์,อาหารแห้งและเครื่องกระป๋อง) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 23-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ต่างๆ จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563 (e-bidding) 16-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรม Scan Virus ลิ รายการขสิทธิ์ (300 licens,Media Pack จำนวน 1 ชุด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นชนิด แบบ 2 ประตู ขนาด 8.2 คิว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-01-2563
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทเนื้อสัตว์) จำนวน ๑ โครงการ (e-bidding) 15-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ไม้สัก มีพนักพิงหลัง จำนวน 2 ตัว, เก้าอี้บุนวมมีพนักพิงหลังตาข่าย มีท้าวแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ำ โครงขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว และพัดลมติดผนัง ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสว่านไฟฟ้าไร้สาย แบบ 2 ระบบ แบบกระแทก จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องขัดหินเจีย ขนาด 7 นิ้ว จำนวน 1 เครื่องและเครื่องขัดลูกหมู ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับฯ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสบู่เหลวล้างมือ ขนาด 1,000 มล. จำนวน 1,440 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องแฟ็กซ์ ของงานศูนย์ประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเกลือป่น จำนวน 500 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าปิดจมูกตัดด้วยผ้าสาลูสีขาวขอบเขียว (แมส) ขนาด4x7 นิ้ว จำนวน 500 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสคส 2563 พิมพ์ด้วยกระดาษการ์ด 230 แกรม ขนาด 5x7 ซม. พร้อมซอง จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว 5 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติกสีเทาดำ ขนาดบรรจุ 240 ลิตร ฝาเรียบพร้อมพิมพ์ข้อความ จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ฉลากยา ขนาด 3x1.5 ซม. จำนวน 50,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเรียกพยาบาลฉุกเฉิน (NURSE CALL ระบบเรียกพยาบาล) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นชนิด แบบ 2 ประตู ขนาด 15 คิว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงหลังตาข่าย มีท้าวแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ำได้ โครงขาเหล็ก จำนวน 3 ตัว และเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงหลังหุ้มหนัง มีท้าวแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ำได้ โครงขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นชนิด 1 ประตู ขนาด 6.4 คิว จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 200 วัตต์ ท่อดูดท่อส่ง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-01-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ทำด้วยไม้ 60 ซม. ยาว 120 ซ.ม. สูง 75 ซ.ม. จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 40,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-01-2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ปีงบประมาณ 2563 09-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ 2 ชั้น 300 เมตร จำนวน 3,600 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งวัสดุงาน HHC (การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน) ให้โรงพยาบาลสุขภาพตำบล และPCC ในเครือข่ายอำเภอเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทเนื้อสัตว์,ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์,อาหารแห้งและเครื่องกระป๋อง) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทเนื้อสัตว์) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบไดโว่ ขนาด 2 นิ้ว พร้อมสายยางต่อท่อน้ำทิ้ง ขนาด 2 นิ้ว 30 เมตร และเข็มขัดรัดท่อน้ำทิ้ง 2 นิ้ว 2 อัน จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำ ซัมเมิร์ก ขนาด 2 นิ้ว ไฟฟ้า 3 เฟต 2 แรง พร้อมสายไฟยาว 60 เมตร และเช็ควาล์วกันน้ำย้อน 2 นิ้ว 1 ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์สีจอ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 นิ้ว ความละเอียด 1920x1080 พิเซล จำนวน 1 เครื่อง และโทรทัศน์สี จอ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 นิ้ว ความละเอียด 1920x1080 พิกเซล พร้อมขาแขวนชนิดติดผนัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างตู้แอร์และเติมน้ำยาแอร์ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ 5729 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเหล็กประคองปั๊มสูบน้ำของบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายหน้าห้อง รอง ผอก. บริการปฐมภูมิ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตู้ไม้ชนิดแขวนติดผนัง ขนาดกว้าง 0.52 เมตร ยาว 2.35 เมตร สูง 1.50 เมตร ทำจากโครงไม้ฯ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 3 จอ และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ฯ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำฉากบังถังพักน้ำจากหน่วยงานไตเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์พิมพ์ฉลาก ขนาด 12 มม. จำนวน 20 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2563
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือน ธันวาคม  2562 02-01-2563
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2562 02-01-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทผักปลอดภัย) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทผลไม้และผักปลอดภัย) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทนม) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไข่ไก่ (เบอร์1) จำนวน 26,400 ฟอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทเนื้อสัตว์) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 8 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบคำบรรยายพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน 65 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงสำหรับใส่ผ้าเปื้อน ตัดด้วยผ้ายางพลาสติกชนิดหนา จำนวน 250 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจาะกระจกและเดินสายไฟพร้อมติดตั้งพัดลมระบายอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-12-2562
ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563  20-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ ขนาดบรรจุ 30 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทเนื้อสัตว์,ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์,อาหารแห้งและเครื่องกระป๋อง) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-12-2562
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562  16-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทเนื้อสัตว์) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 28 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่ม ขนาด 3.8 ลิตร จำนวน 560 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปา-ก่อสร้าง จำนวน 57 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (อะไหล่เก้าอี้) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงซักฟอกชนิดใช้กับเครื่อง จำนวน 110 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย ขนาด19x12 นิ้ว กระดาษการ์ดสีเขียว 300 แกรม จำนวน 20,000 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าสว๊อฟ ขนาด 15x15 นิ้ว 12 ชั้น จำนวน 1,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์เทอร์มอลพิมพ์ขนาด 8.5x9 ซม. พิมพ์สีเขียว จำนวน 300 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-12-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือน พฤศจิกายน  2562 06-12-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 06-12-2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทเนื้อสัตว์,ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์,อาหารแห้ง,เครื่องประป๋องและนม) จำนวน 1 โครงการ) e-bidding 04-12-2562
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการตามแผนวัสดุทั่วไป ประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าปูเตียง ขนาดไม่น้อยกว่า 55x100 นิ้ว ผ้าโทเรสีฟ้า จำนวน 1,000 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด 60A/60-100 AH จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ กำลังไฟไม่ต่ำกว่า 1,600 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น ชนิด 1 ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า 6 คิว จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุบวมมีพนักพิงหลังหุ้มหนัง มีท้าวแขน ฯ จำนวน 9 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทเนื้อสัตว์) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทเนื้อสัตว์,ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์,อาหารแห้งและเครื่องกระป๋อง) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-12-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไข่ไก่ปลอดภัย จำนวน 15,500 ฟอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ขนาด 32x32 นิ้ว ผ้าฝ้ายสีเขียวแก่ จำนวน 500 ผืน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าห่อสลิงค์ 50 ซีซี ขนาด 17x17 นิ้ว ผ้าฝ้ายสีเขียวแก่ จำนวน 500 ผืน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ จำนวน 1 โครงการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A5 (80 แกรม) จำนวน 1,000 รีม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ขนาด 32x32 นิ้ว ผ้าฝ้ายสีเขียวแก่ จำนวน 500 ผืน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ชนิดม้วน ขนาด 5x6 ซม. จำนวน 100,000 ดวง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดแผ่นฟิล์มยืด สำหรับแพ็คถาดอาหาร ขนาดของแผ่นฟิล์มไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นอาหารเหลว มอเตอร์ 1,500 วัตต์ ขนาดความจุ 2 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงหลังตาข่าย ฯ จำนวน 1 ตัว และเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงหลังหุ้มหนังฯ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย ระบบดิจิตอล หน้าจอเป็น LCD จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 3 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เก็บเวชภัณฑ์ ขนาดความจุ 30 คิว บิกฟุต จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทเนื้อสัตว์) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส ขนาดบรรจุ 48 กก. จำนวน 450 ถัง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดการพยาบาล จำนวน 2,500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว 11 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อคลุมสีน้ำเงินคละเบอร์ จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผ่นป้ายไวนิล 3 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการฯ จำนวน 1เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ ฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้แถวชนิด 4 ที่นั่ง ขนาดกว้าง 224x52x78 ซม ที่นั่งและพนักพิง ขาเหล็กชุปโครเมียม จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวกล่องพร้อมข้าว จำนวน 700 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว และเก้าอี้บุนวมนวมมีพนักพิงหลังหุ้มหนัง มีท้าวแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ำได้ โครงขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ หน้ากว้าง 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงหุ้มหนัง มีท้าวแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ำได้ โครงขาเหล็ก จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมฯ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานศาลาพักญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2663 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 100 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ำและซ่อมฝ้าเพดานห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงฆ่าเชื้อสำหรับใช้ผสมกับผงซักฟอก จำนวน 2,500 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์เทอร์มอลไม่พิมพ์ ขนาด 8x3 ซม. จำนวน 400 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้องานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาล้างจาน ขนาด 3.8 ลิตร จำนวน 240 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ต่อเนื่อง x-ray ขนาด 9x4.8 ซม. จำนวน 30,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองซิป จำนวน 6 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาแอร์ จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 900 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 55 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงร้อน จำนวน 5 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 22 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระแบบแผ่น จำนวน 3,000 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 18 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์แผ่น ขนาด 21.2x14.7 ซม. จำนวน 65,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือน ตุลาคม  2562 21-11-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2562 21-11-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือน กันยายน  2562 21-11-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือน กันยายน 2562 21-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 7,000 รีม (e-market) 20-11-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ ยี่ห้อ HITACNI จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำภายในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 18-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร และสแกนถ่ายเอกสาร 18-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 18-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนทรายกรวด และหินกรวดในลานตากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย 18-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทเนื้อสัตว์,ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์,อาหารแห้งและเครื่องกระป๋อง) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับผงหมึก CE 285A(เทียบเท่า) จำนวน 300 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ขาวมันช่วยจำ ขนาด 2.9x0.7 ซม. พื้นแดงพิมพ์ดำ จำนวน 50,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ IP7270 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น ชนิด 1 ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า 6 คิว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA/480 watts จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  4 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน  4 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน  4 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงาน-บ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาหุ้มเบาะรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1413 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเทพื้น ปรับ ระดับ ระบายน้ำ บริเวณ ด้านหน้าของอาคารสนับสนุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบบฟอร์มบัญชีคุมวัสดุ/เวชภัณฑ์ยา/วัสดุการแพทย์ จำนวน 5,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าผ้า จำนวน 500 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ (ห้องผ่าตัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองซิป จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11 รายการ จำนวน 1 โครงการ 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ จำนวน 1 โครงการ 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 3 รายการ 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU พร้อมติดตั้ง และท่อน้ำยาส่วนเกิน 3 เมตร รางครอบท่อน้ำยาแอร์ 8 เมตร สายไฟขนาด 1x4 sq.mm. จำนวน 1 เครื่อง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบส่วนติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง,ขนาดไม่เกิน 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU พร้อมติดตั้ง และท่อน้ำยาส่วนเกิน 10 เมตร จำนวน 2 เครื่อง 07-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสพหรับเครื่องคอมฯ จำนวน 11 เครื่อง 06-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชั้นเหล็ก ขนาดกว้าง 50x200 ซม. สูง 4 ชั้น จำนวน 9 ชุด 06-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว 19 รายการ จำนวน 1 โครงการ 06-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 3 รายการ 06-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 3944  06-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติกฯ จำนวน 11 ใบ 05-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ จำนวน 1 โครงการ 05-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 5 รายการ จำนวน 1 โครงการ 05-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว 14 รายการ จำนวน 1 โครงการ 05-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว 2 รายการ จำนวน 1 โครงการ 05-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมทางการแพทย์ 2 รายการ จำนวน 1 โครงการ 05-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF ขนาดไม่น้อยกว่า 360 ตัน รวมอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งและรื้อถอน จำนวน 1 ชุด 05-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จีพีเอส ติดตามรถ รายปี TS 107 พร้อมเครื่องอ่านแถบแม่เหล็ก จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสายไฟ เบอร์ออฟติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดาน ห้องพิเศษ ตึก 50 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออินเวอร์เตอร์ควบคุมมอเตอร์เครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมต่อเพิ่มหลังคาจุดพักขยะรีไซเคิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 1669 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดก๊อกน้ำอัตโนมัติและโซลีนอยพร้อมเซนเซอร์ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอร์รี่รถไฟฟ้า ขนาด 12V 36A จำนวน 5 ชุด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานของห้องตรวจนรีเวชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-11-2562
ประกาศซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ (80 แกรม) จำนวน 7,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)  04-11-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทนม) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไข่ไก่ (เบอร์1) จำนวน 18,000 ฟอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์ 10 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ BMS-HOSxp Activation รายปี 2563 ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาหุ้มเบาะรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1536 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องผลิตอาหารสายยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ ขนาด 44 นิ้ว แบบอิ้งค์เจ็ท จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 60x120x75 ซม. จำนวน 2 ตัว และโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 60x80x75 ซม. จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 8 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเสื้อ+กางเกง ตัดด้วยผ้าฝ้ายฯ จำนวน 24 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำตาลทราย จำนวน 1,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัวและเก้าอี้บุบวมมีพนักพิงหลังตาข่ายฯ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ หลอด LED ชนิด 3 หัว จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in oneฯ จำนวน 1 เครื่องและเครื่องพิมพ์เลเซอร์ฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ฯ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็นฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงหลังเป็นตาข่ายฯ จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนฟองน้ำแข็งหุ้มด้วยหนังเทียม จำนวน 15 หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อกาน์คอจีนผ่าข้าง ตัวยาว แขนจั๊ม มีขลิบ จำนวน 160 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อถอนอาคาร เตาเผาขยะ (คสล.) ชั้นเดียว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จำนวน 1 โครงการ  22-10-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบบฟอร์ม ER-Note-001 จำนวน 10,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปา-ก่อสร้าง จำนวน 52 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นสแตนเลส ฯ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้าฯ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเคลือบเย็น/เครื่องเคลือบฟิล์มฯ จำนวน 1 เครื่องและเครื่องเคลือบบัตรฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงหลังตาข่ายฯ จำนวน 5 ตัวและเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงหุ้มหนังฯ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงเหล็กชนิดเกล็ดระเบิด ขนาด 3.5 ฟุต ขาเตียงขนาด 3 นิ้ว จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ล็อคเกอร์ ชนิด 12 ประตู จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 ตัว และพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น 1 ประตู 6 คิว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องประมวลคอมพิวเตอร์ ฯ จำนวน 1 เครื่องและเครื่องพิมพ์ ฯ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใส่ในลิฟท์ ตัวที่ 2 ตึกสูติกรรม 2 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใส่ในลิฟท์ ตัวที่ 2 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1413 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16-10-2562
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563  15-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โต๊ะพักอเนกประสงค์ จำนวน 2 ตัว, โซฟาแบบปรับเอนนอนได้ จำนวน 1 ชุด,เก้าอี้แถวชนิดหุ้มหนัง 4 ที่นั่ง จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น แบบ 2 ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 คิว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร ชนิด 20 ช่องฯ จำนวน 1 ตัวและตู้เก็บเอกสาร 2 บานประตู ฯ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์เคลือบหน้าโต๊ะโฟเมก้าขาวฯ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงหุ้มหนัง มีท้าวแขนฯ จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 3 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำผ้าม่าน UV ขนาด 250x220 ซม.พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตู้ไม้ชนิดแขวนติดผนังฯ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์สี จอ LED ไม่ต่ำกว่า 40 นิ้ว ฯ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงหลังเป็นตาข่าย มีท้าวแขนฯ จำนวน 7 ตัวและเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงหุ้มหนังฯ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มขวดใส จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  07-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์วันหมดอายุ ขนาด 5x2.5 ซม. จำนวน 100,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  07-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์เทอร์มอลพิมพ์ ขนาด 8.5x9 ซม. พิมพ์สีเขียว จำนวน 300 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  07-10-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทผลไม้และผักปลอดภัย) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทผักปลอดภัย) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดถนนภายในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ แระจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไข่ไก่ปลอดภัย จำนวน 18,600 ฟอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประคองประตูลิฟท์ ฯลฯ พร้อมติดตั้งแล้วเสร็จ ที่ลิฟท์ตัวที่ 2 อาคารบริการ 4 ชั้น รพ.เพชรบูรณ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26-09-2562
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF ขนาดไม่น้อยกว่า 360 ตัน รวมอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งและรื้อถอน จำนวน 1 ชุด  26-09-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งเวชภัณฑ์ ให้หน่วยบริการปฐม จำนวน 2 คัน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 32 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 3134 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเช็ดมือแบบแผ่น จำนวน 30,000 ห่อ (e-bidding)  23-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ จากคลินิกหมอครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2663 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 1669 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 8953 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ 5729 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมรั้วบริเวณบ้านพัก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี ยี่ห้อนิสสัน จำนวน 1 คัน)  13-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2663 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09-09-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2640 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายตัวหนังสือ SMC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าสว๊อฟ (ผ้าซับเลือด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษไข จำนวน 12 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้ายางปูเตียงฯ จำนวน 10 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองซิป จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 1,380 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 900 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสมุดประวัติประจำตัวคนไข้ จำนวน 300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้ารูปเล่ม จำนวน 120 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรอบรูปสำหรับใส่เกียรติบัตร จำนวน 44 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้ารูปเล่ม จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำคู่มือประจำตัวผู้ป่วยโรคเรื้องรังฯ จำนวน 2,500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 51 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้ารูปเล่ม จำนวน 80 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องอัดสำเนา จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบริโภค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงาน-บ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติกชนิดเท้าเหยียบ ขนาดบรรจุโดยประมาณ 51 ลิตร จำนวน 6 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 12 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายแสดงตำแหน่งทีมกู้ชีพ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงผ้าสีเขียวสำหรับใส่ผ่้าเปื้อนและผ้าสะอาด จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ชนิด Rack 1 u จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือน สิงหาคม  2562 06-09-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม 2562 06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นวงจร และอุปกรณ์ประคองประตูลิฟท์ ตัวที่1 อาคารบริการ 4 ชั้น พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-09-2562
ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (เครื่องปรับอากาศขนาดต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 12 เครื่อง)   05-09-2562
ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขายส้วมชักโครก แบบชิ้นเดียว พร้อมติดตั้งแล้วเร็จ ที่อาคาร หลังที่ 1-5 ในเขตบ้านพักฯ  05-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA ระบบ 3 เฟส จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ไป-กลับ เพชรบูรณ์-ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า (คูลเลอร์ไฟฟ้า) ขนาดจุ 18 ลิตร จำนวน 1 ใบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น นข 3134 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำผ้าม่าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ไม้ ขนาดกว้าง 92 ซม. ลึก 45 ซ.ม จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบบจ่ายรายเดือน (ประจำเดือน กรกฎาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสบู่ล้างมือ จำนวน 414 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะแดงพิมพ์โลโก้ ขนาด 14x16 นิ้ว จำนวน 1,000 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บผ้าถุงผู้ป่วยสีฟ้า จำนวน 600 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคลอรีนน้ำ 10% จำนวน 200 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองซิปใส จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดผู้ป่วยเด็ก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเช็ดมือแบบแผ่น จำนวน 7,512 ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บผ้า Lab sheet จำนวน 100 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บเสื้อผู้ป่วย จำนวน 600 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส ขนาดบรรจุ  48 กก. จำนวน 450 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2145 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2663 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบบจ่ายรายเดือน (ประจำเดือน พฤษภาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารื้อถอน และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA ระบบ 3 เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1991 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาต่อเติมหลังคาและแก้ไขทางลาด ด้านหน้าอาคารคลองศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและปรับปรุงห้องเตรียมยา (อาคารเภสัชกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (ลิขสิทธิ์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสติ๊กเกอร์แผ่น ขนาด 21.2x14.7 ซม. จำนวน 50,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-09-2562
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  02-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ชนิดบุบวมพนักพิงหลังสูง จำนวน 1 ตัว และเก้าอี้ชนิดพนักพิงหลังสูงโครงสร้างเป็นไม้ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก พร้องฐานตู้ จำนวน 1 ตู้ และเอกสารบานเลื่อนกระจก พร้อมฐานรองตู้ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน ประกอบด้วยพาวเวอร์แอมป์ แบบใช้ไมค์ได้ 4 ตัว 1 เครื่อง ไมค์โครโฟนพร้อมสาย 4 ชุด ปละขาตั้งไมค์แบบตั้งโต๊ะ 4 ตัว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบริโภค 9 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 8014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ 5729 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-08-2562
ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี จำนวน 1 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28-08-2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดเก็บและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ) จำนวน ๑ โครงการของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์  27-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผงฆ่าเชื้อให้ผสมกับผงซักฟอก จำนวน 2,500 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโซฟาปรับนอน จำนวน 13 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ไม้อเนกประสงค์ 4 บาน จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำคู่มือการอบรม จำนวน 16,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20-08-2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำเนาสีดำ เจพี 12 จำนวน 60 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-08-2562
ประกาศประมูลขายทอดตลาดชากครภัณฑ์การแพทย์ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-08-2562

เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือน กรกฎาคม  2562 16-08-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม 2562 16-08-2562
ประกาศแผนวัสดุทั่วไป ประจำไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2562  16-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณหน้าห้องแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าเหมาซ่อมแซมเรือนสุขคติ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องซักผ้า ขนาด 275 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,0000 ฺBTU จำนวน 1 เครื่องและขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 ฺBTU จำนวน 1 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 2 ตัวและขนาด 4 ฟุตพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมไอเย็น ขนาดใบพัด 22 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องและพัดลมไอเย็น กำล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้แถวชนิด 3 ที่นั่ง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดปลวกที่ห้องประชมแสงตะวัน ตึก 50 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09-08-2562
เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดอาคาร เตาเผาขยะ คสล. ชั้นเดียว ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์  08-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสปอตวิทยุ 3 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อชุดการพยาบาล จำนวน 2,500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-08-2562
ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยบาลของรัฐ (matching fund) ระยะที่ 3 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จำนวน 1 โครงการ  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 2640 พช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กฉ 2764 พช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กต 7218 พช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ขนาด BS 215/70R15 R611 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 3134 พช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 1991 พช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายภายใน พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ ที่คลินิคหมอครอบครัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำหอผู้ป่วยหลังหลออด-นรีเวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องมัลติฟังค์ชั่น จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถขับเครลื่อนไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบดหมูบดเนื้อไฟฟ้า พร้อมใบมีด 6 ใบ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไข่ไก่ปลอดภัย จำนวน 5,424 ฟอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไข่ไก่ปลอดภัย จำนวน 28,000 ฟอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เคื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทผักปลอดภัย) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เคื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทผลไม้และผักปลอดภัย) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำแผ่นพับฯ จำนวน 3,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสีกากีตัดด้วยผ้าแคชเมียร์วูลแขนยาว จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 5 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 2780 พช จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า (คูลเลอร์ไฟฟ้า) ขนาดความจุ 18 ลิตร จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเชื่อม ตู้เชื่อม 3 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิง มีท้าวแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ำได้ โครงขาเหล็ก จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23-07-2562ฅ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อกาวน์สีขาวพร้อมปักชื่อและโลโก้ จำนวน 54 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มฯ จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสารพร้อมสกรีน จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเฟืองส่ายพัดลมมิตซูบิชิ จำนวน 50 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าขนหนู ขนาดไม่น้อยกว่า 58x75 นิ้ว สีฟ้าเข้าม จำนวน 150 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับผงหมึก CE285A (เทียบเท่า) จำนวน 250 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1536 พช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2780 พช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง ขนาดกว้าง 91.4 ซม ลึก 45.7 ซม จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นแบบ 2 ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 คิว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำผ้าม่านและม่านม้วน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเร็จ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำเสียแบบจุ่มใต้น้ำ มอเตอร์ขนาด 2.7 กิโลวัตต์ ความเร็ว 1410 รอบ/นาที พร้อมติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบไร้ตะกั่ว พร้อมภัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่อคอมพิวเตอร์ ALL in one สำหรับงานประมวลผล พร้อมโปรแกรมปฏิบัติการ (ลิขสิทธิ์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน เพื่อติดต่ออาการผู้ป่วยบนรถพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน ประจำเเดือน เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอร์รี่ ของรถไฟฟ้า ขนาด 12v 36 A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อกระดาษเช็ดมือแบบแผ่น จำนวน 30,000 ห่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19-07-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคลอรีนน้ำ 10% จำนวน 200 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์ใบเสร็จรับเงินขนาด 8.5x9 นิ้ว จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าปูเตียง ขนาดไม่น้อยกว่า 55x100 นิ้ว จำนวน 300 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดการพยาบาล จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงฆ่าเชื้อใช้สำหรับผสมผงซักฟอก ขนาด 240 กรัม จำนวน 500 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์เทอร์มอลพิมพ์ ขนาด 8.5x9 ซม.พิมพ์สีเขียว จำนวน 300 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 900 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มขวดใส จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-07-2562
ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF ขนาดไม่น้อยกว่า 360 ตัน รวมอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้ง ฯ จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 31 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าผูกยึดผู้ป่วยฯ จำนวน 600 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปา-ก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บผ้าวัสดุผ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บผ้าวัสดุผ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บวัสดุผ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
เผยแพร่แผนซื้อเครื่องอากาศแบบ VRV/VRF ขนาดไม่น้อยกว่า 360 ตัน รวมอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งและรื้นถอน จำนวน 1 ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ขนา 215/70 R15 R611 จำนวน 4 เส้น (นข 1996 พช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2663 พช  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2663 พช จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงฯ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดจับความเคลื่อนไหวบันทึกเสียงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาด 48 กก. จำนวน 70 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือน มิถุนายน 2562 11-07-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน 2562 11-07-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอแสดงภาพ จำนวน 2 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องยิงสติกเกอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก พร้อมชุดโปรแกรม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลม พร้อมติดตั้ง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้เหล็กบานเลื่อน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้10 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้, 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุบวมมีพนักพิง ฯ จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ล็อคเกอร์ ชนิด 6 ประตู จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ล็อคเกอร์ ชนิด 18 ช่อง จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้ไม้สัก จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเสียแบบจุ่มใต้น้ำ มอเตอร์ขนาด 2.7 กิโลวัตต์ ความเร็ว 1410 รอบ/นาที ฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมแอร์ห้องผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมตึกยูโร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมตู้ Hood ห้อง Set stool ดูดอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562.
ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปี 2561  09-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใส่ในลิฟท์ส่งของ อาคารเภสัชและคลังยา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09-07-2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี จำนวน 1 คัน) (e-bidding)  04-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นแบบ 2 ประตู ขนาด 7.2 คิว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ม้วน ขนาด 5.5x3 ซม. ไม่พิมพ์ จำนวน 400,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-06-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าขนหนูสีขาว ขนาด 12x12 นิ้ว จำนวน 480 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ งานงานซักฟอก 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ จากเพชรบูรณ์-กรุงเทพ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง, ไม่ตำกว่า 18,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง ,ขนาดไม่กว่า 36,000 BTU จำนวน 8 เครื่อง  28-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส แบบตั้งพื้น ขนาดจุ 2,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 3 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำและเป่าลม 1,800 วัตต์ ตัวถังเป็นสแตนเลส ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2000 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแม่แรงตะเข้ ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์สีจอ LED ขนาด 50 นิ้ว พร้อมขาแขวน จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ มอเตอร์ ขนาด 2.7 กิโลวัตต์ พร้อมสายไฟ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงและไมค์ลอย จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ขนาด 246/70/R16 จำนวน 4 เส้น (กง 9434) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2145 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงฯ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายสติกเกอร์ ระบุหมายเลขลิฟท์ ป้ายเตือนต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง จำนวน 1 งาน (e-bidding)  18-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 8014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-06-2562
เผยแพร่ประกาศเชิญประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ 17-06-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม 2562 14-06-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือน พฤษภาคม 2562 14-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ MUltifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL-In-one พร้อมชุดโปรแกรมลิขสิทธิ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ หลอด LED จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงเหล็ก พร้อมที่นอน ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอกหมอน อย่างละ 2 ชุด จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตู้ไม้ชนิดแขวนทำจากโครงไม้จ๊อยกรุไม้อัดสัก จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำโต๊ะทำงานสำหรับวางคอมชนิดซ่อนจอคอม จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตู้ไม้เก็บของชนิดแขวน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ 4 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร 4 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์ฝ้า WSP SK - 32jp/604 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบอร์ดควบคุมลิฟท์ สำหรับใส่ที่ลิฟท์อาคารธรรมรักษา ตัวที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งหน้าต่างกระจกบานตายที่อาคารธรรมรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อส้อมชักโครก แบบชิ้นเดียว พร้อมติดตั้งเสร็จ ที่อาคารพักพยาบาล ห้องที่ 1-5 จำนวน 60 ชุด   05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA/480 Watts จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องชนิดเลเซอร์ ขาวดำ 18 หน้าต่อนาที จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิง จำนวน 13 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้วางรองเท้าทำด้วยไม้ ขนิด 2 บานเปิด ขนาดกว้าง 80x32x122 ซม. จำนวน 4 ตู้ และเก้าอี้ 9 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เก็บของอลูมิเนียมอบขาว กระจก 6 มิลใส จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลและเมมโมรี่ชิป ขนาด 5BG อัน SSD ขนาด 500 GB 1 อัน พร้อมโปรแกรมลิขสิทธิ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องประมวลผลคอมพิวเตอร์ (CPU) สำหรับงานสำนักงาน พร้อมการ์ด PCI 9 Pin 2 ช่อง พร้อมโปรแกรมลิขสิทธิ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ล็อคเกอร์ ชนิด 13 ช่อง จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล พร้อมอุปกรณ์ พร้อมลิขสิทธิ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นแบบ 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 13 คิว จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA/480 Watts จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 6,000 ลายนิ้วมือ มีเมนูให้เลือกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษไข (บี 4 JP 10 M) จำนวน 6 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาถ่ายเอกสารฯ จำนวน 10,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-06-2562
ประกาศผู้ชนะการซื้อแก๊สขนาดบรรจุ 48 กก. จำนวน 70 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-06-2562
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับฯ จำนวน 1 คัน (เพชรบูรณ์-สระบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-06-2562
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับฯ จำนวน 1 คัน (เพชรบูรณ์-อุดรธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-06-2562
ประกาศเผยแพร่แผนวัสดุทั่วไป ประจำไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562  31-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ขนาด 265/65/17 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลข นข 3134 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30-05-2562
ประกาศเผยแพร่ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ 29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตูู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน 4 ตู้, เตียงโซฟาแบบปรับเอนนอนได้ จำนวน 1 ชุด และโต๊ะพับโฟเมก้าขาว ขนาด 180 ซม. จำนวน 2 ตัว 29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นแบบ 2 ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 คิว จำนวน 1 ตู้ และตู้เย็นแบบ 2 ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า 8 คิว จำนวน 1 ตู้  29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน พร้อมลิขสิทธิ์ จำนวน 2 เครื่อง  29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ล็อคเกอร์ ชนิด 6 ประตู จำนวน 3 ตู้ โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 1 ตัว ฯ  29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งประตูบานเลื่อน กรอบอลูมิเนียมอบขาว กระจกใส หนา 6 มม. ยาว 2.00 ม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-05-2562
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 7,000 รีม โดยวิธี e-market) 29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสบู่เหลวล้างมือ ขนาด 1,000 มล จำนวน 414 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์เทอร์มอลไม่พิมพ์ ขนาด 8x3 ซม. จำนวน 400 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 10 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะแดง ขนาด 26x31 นิ้ว จำนวน 1,000 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์เทอร์มอลพิมพ์ ขนาด 8x4.8 ซม. พิมพ์สีเขียว จำนวน 400 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-05-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฟักทอง จำนวน 2,400 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไข่ไก่ปลอดภัย จำนวน 28,000 ฟอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับผงหมึก CE 285A (เทียบเท่า) จำนวน 150 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าผ้า จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์ฝ้าปริ้นลาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงฆ่าเชื้อใช้สำหรับผสมผงซักฟอก ขนาด 240 กรัม จำนวน 500 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ชนิดม้วน 5x6 ม้วน สำหรับพิมพ์วันหมดอายุ พร้อม AUTOCLAVE INDICATOR จำนวน 90,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสารฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของตึก 72 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดฟิล์มฝ้าสูญญากาศ No WSP SK-32 jp สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของห้องจ่ายยา 50 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนกระจก ห้องรับชำระเงินผู้ป่วยนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาดบรรจุ 48 กก. จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 9 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสารฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ที่ศูนย์จ่ายกลาง ชั้น 2 อาคารบริการ 4 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน UPS 2000 w 3ph v เพื่อใส่ในลิฟท์ อาคารธรรมรักษา ตัวที่ 2 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน มอเตอร์ 11W เพื่อใส่ในลิฟท์ อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ตัวที่ 2 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 31 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะดำ ขนาด 28x36 นิ้ว จำนวน 2,200 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A5 (80แกรม) พร้อมเจาะรู จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ 300 เมตร 2 ชั้น จำนวน 1,440 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-05-2562
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23-05-2562
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานจ้างปรับปรุงห้องไอซียูศัลยกรรม เป็นห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางเดินหายใจ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-05-2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารA4 80 แกรม จำนวน 7,000 รีม โดยวิธี e-market)  17-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายอะคลิลิคฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคา ด้านข้าง RCU (อาคารอายุรกรรมหญิง ชั้น 1 รพ.เพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ กรอบอลูมิเนียม กระจกสีชา หนา 6 มม. กว้าง 3.00 ม. ยาว 3.20 ม. พร้อมคีย์การ์ด 30 ใบ และกริ่งเรียกพยาบาล 5 ชุด จำนวน 1 งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16-05-2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง จำนวน 1 งาน  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-05-62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสานพานของเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฃแบตเตอร์รี่รถไฟฟ้า 12V 36V จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออ่างล้างมือ พร้อมตูัซิ้ง ใส่อุปกรณ์ พร้อมก๊อกน้ำ ขนาด 45x70 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องล้างจานกึ่งอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองซิป จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองซิปใส จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติกชนิดเท้าเหยียบ จำนวน 8 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาดบรรจุ 48 กก. จำนวน 70 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล พร้อมลิขสิทธิ์ จำนวน 1 เครื่อง.เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่องและเครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิง มีท้าวแขน มีล้อเลื่อน ปรับสูง-ต่ำได้ โครงขาเหล็ก จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นชอปปิ้ง ขนาด 100 ลิตร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล พร้อมแฟลช และอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี จำนวน 1 คัน)  14-05-2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาดไม่ต่ำกว่า 300 กิโลวัตต์ (แผงโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ) จำนวน 1 ระบบ 14-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้ง (ใช้ประตูเดิม) ที่งานธรุการ (ประตูหน้าลิฟท์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ) โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 45,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ หลอด LED ชนิด 3 หัว จำนวน 9 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 25,000 BTU พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมอุปกรณ์ส่วนเกิน คือ ท่อน้ำยาส่วนเกิน ขนาด 1/4 และ5/8 10 เมตร และรางครอบท่อน้ำยา 5 เมตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินสายเมนไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาดบรรจุ 48 กก. จำนวน 80 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวารสารเข้าห้องสมุด 314 เล่ม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้โหลดเซ็นเตอร์ 36 ช่อง 100 แอมป์ 360 โวลต์ (แผงควบคุมการจ่ายไฟและอุปกรณ์) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กต.7218 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กท.3915 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข.1413 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ.5729 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กต.7218 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข.2780 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ.8953 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข.2145 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข.2640 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข.1991 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง.3915 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง.1669 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บบ.515 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซม ของห้องตรวจโรค ห้อง1 (OPD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
  - เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน 2562 07-05-2562
  - เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำเดือนเมษายน 2562 07-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ ขนาดกว้างประมาณ 46 ซม. ลึก 53 ซม. สูง 75 ซม. ที่นั่งและพนักพิงบุด้วย ฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียมโครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดการพยาบาล จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ ระยะที่ 3 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ โครงการ วงเงินประมาณ 2,034,000 บาท   03-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาดบรรจุ 48 กก. จำนวน 60 ถังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปา-ก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 900 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 8014โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 2145 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทผักปลอดภัย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทผลไม้และผักปลอดภัย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไข่ไก่ปลอดภัย (เบอร์1) จำนวน ๑๕,๕๐๐ ฟอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์เทอร์มอลพิมพ์ ขนาด 8.5x9 ซม. พิมพ์สีเขียว (ม้วนละ 500 ดวง/แบบเคลือบ) จำนวน 300 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกางเกง แบบชาวเล ผ้าโทรเร 210 เส้น พิมพ์ชื่อ รพ.เพชรบูรณ์ 2562 จำนวน 400 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-04-2562
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ที่ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน 25-04-2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตแบบเหมาจ่ายรายเดือน ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดวอลเปอร์ บริเวณผนังห้องตรวจสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ขนาด 215/70/15 จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 8014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2663 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2780 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องประมวลผลคอมพิวเตอร์ (CPU) สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมลิขสิทธิ์  จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น พร้อมขวดพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์สี จอ LED ขนาด 32 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 1360x768 พิกเซล พร้อมขาแขวนชนิดติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 โครงการ  11-04-2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง จำนวน 1 งาน  11-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติกสีดำ ขนาดบรรจุ 240 ลิตร จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล รพ.เพชรบูรณ์ รวม 2 บ่อ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะไม้สำหรับปฏิบัติงานและวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 100 แรงม้า  05-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องซักผ้า ขนาด 275 ปอนด์  05-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไข่ไก่ปลอดภัย (เบอร์ 1) จำนวน 12,000 ฟอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง 05-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (เก้าอี้บุบวมมีพนักพิง มีท้าวแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ำได้ โครงขาเหล็ก จำนวน 2 เครื่อง)  05-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ผ้าม่าน ขนาดกว้าง 2.70 เมตร สูง 1.95 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 3 ชุด และผ้าม่าน ขนาดกว้าง 0.90 เมตร สูง 1.95 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 3 ชุด) 05-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ  04-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 3 รายการ  04-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาดจุ 48 กก. จำนวน 70 ถัง  04-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์นิทรรศการฯ จำนวน 5 ชุด  04-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมุดบันทึกผลการตรวจสุขภาพ จำนวน 5,000 แผ่น  04-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 6 รายการ 04-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 3 รายการ 04-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอนกประสงค์ จำนวน 200 ใบ 04-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโพนไร้สาย ประกอบด้วย ไมค์ลอย 4 เสา แยกอิสระ ไมค์ 1 ตัวต่อ 2 เสา จำนวน 1 ชุด  04-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิง มีท้าวแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ำได้ โครงขาเหล็ก จำนวน 2 ตัว  04-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาล้างระบบเครื่องปรับอากาศ ของ OPD เด็ก  03-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 9 ถัง  03-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  03-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายพานขับเคลื่อนของเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ  03-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใส่ในลิฟท์ (ลูกปืนมู่เลย์ และพัดลมระบายอากาศ) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-04-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มขวดใส จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน ปี 2562 ขนาด 19x12 นิ้ว จำนวน 10,000 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาดบรรจุ 48 กก. จำนวน 65 ถังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารจ้าวขาวกอ 5% ขนาดบรรจุ 45 กก จำนวน 54 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องโทรสาร รุ่น KX-FP701 จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติกชนิดเท้าเหยียบ ขนาดบรรจุโดยประมาณ 41 ลิตร จำนวน 10 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-04-2562
เผยแพร่รายงานผลการกำนดราคากลางงานก่อสร้างประปาหอถังสูง 02-04-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือน มีนาคม 2562 02-04-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม 2562 02-04-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหาร ประเภทผักและผลไม้ปลอดภัย) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-03-2562
เผยแพร่สัญญาจ้างที่ปรึกษา ตามโครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 2 ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน 1 งาน  27-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายไวนิล จำนวน 6 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นม่าน PVC ขนาด 2x2 ม. จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องอบผ้า Supereme รุ่น SPS-200 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26-03-2562
ประกาศสัญญาประกวดราคาซื้อหม้อไอน้าฯ จำนวน 1 ระบบ ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดยวิธี e-bidding  26-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาห้องประชุมสำหรับอบรมฯ จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมอเตอร์คอล์ยร้อน จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 33 รายการ จำนวน 1 โครงการ  20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ  20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 รายการ จำนวน 1 โครงการ  20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษพิมพ์บัตรคิว จำนวน 500 ม้วน  20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอ่านบาร์โค้ด แบบ 1 มิติฯ  20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ BLENDERA-MF ขนาด 2.5 กก. จำนวน 100 ถุง 20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาด 48 กก. จำนวน 70 ถัง 20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัวเย็บวัสดุผ้า จำนวน 2 รายการ (วงเงิน 99,000) 20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัวเย็บวัสดุผ้า จำนวน 2 รายการ (วงเงิน 72,000) 20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A5 80 แกรม พร้อมเจาะรู จำนวน 500 รีม 20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 49 รายการ 20-03-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ 20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (เครื่องเคลือบบัตร ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง) 20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง) 20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ฯ จำนวน 1 เครื่อง) 20-03-2562
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุง ห้อง NICU (หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด) โดยการกั้นห้อง ทาสีฝ้าเพดาน  20-03-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงฯ จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปจังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 คัน  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงฯ จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปจังหวัดหนองคาย จำนวน 1 คัน  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ 300 เมตร 2 ชั้น จำนวน 600 ม้วน  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะแดงพิมพ์โลโก้ ขนาด 26x31 นิ้ว จำนวน 1,300 แพค  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องพิมพ์เทอร์มอล แบบตั้งโต๊ะฯ จำนวน 1 เครื่อง)  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว พร้อมลิขสิทธิ์ จำนวน 2 เครื่อง)  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารฯ จำนวน 7 เครื่อง)  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าถุงผู้ป่วย ขนาด 40x75 นิ้ว ผ้าโทเรสีฟ้า พิมพ์ชื่อรพ.เพชรบูรณ์  จำนวน 500 ผืน  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อผู้ป่วย แบบป้ายข้าง ผ้าโทเรสีฟ้า พิมพ์ชื่อรพ.เพชรบูรณ์  จำนวน 500 ตัว  19-03-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 3944 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะดำ ขนาด 28x36 นิ้ว จำนวน 2,200 แพค 13-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 13-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งเข็มขัดนิรภัยรถพยาบาลของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 14-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 14-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ 14-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดการพยาบาล จำนวน 500 ชุด 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงฆ่าใช้ผสมผงซักฟอก ขนาด 240 กรัม จำนวน 500 ซอง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับผงหมึก CE 285A (เทียบเท่า) จำนวน 80 กล่อง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนฟองน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 90x190x7.5 ซม. จำนวน 30 ที่ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ขนาด 36x36 นิ้ว ผ้าฝ้ายสีเขียวแก่ จำนวน 500 ผืน 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บวัสดุผ้า จำนวน 2 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเฟืองส่ายพัดลมมิตซูบิชิ รุ่น CY16 จำนวน 25 ตัว 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปา-ก่อสร้าง จำนวน 37 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ม้วน ขนาด 5.5x3 ซม. ไดเร็กซ์เทอร์โม ไม่พิมพ์  จำนวน 200,000 ดวง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบ รบ.2ต.04 ใบบันทึกคำสั่งแพทย์ ขนาด 9x11 นิ้ว จำนวน 70 กล่อง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 3 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 9 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 22 รายการ 12-03-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ BLENDERA-MF ขนาด 2.5 กก. จำนวน 110 ถุง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ จำนวน 200 เล่ม  12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 6 รายการ 11-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาด 48 กก. จำนวน 70 ถัง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ขนาด 205/70/15 จำนวน 4 เส้น 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเบาะรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1991  12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องพิมพ์ Multifunctiion ชนิดเลเซอร์ฯ จำนวน ๑ เครื่อง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องประมวลผล พร้อมลิขสิทธิ์ จำนวน ๑ เครื่อง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องปริ้นเตอร์ความร้อน จำนวน ๑ เครื่อง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ 11-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 11-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 11-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาด 48 กก. จำนวน 70 ถัง 11-03-2562

เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานตามแผนวัสดุทั่วไป ประจำไตรมาส 1  08-03-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 06-03-2562

เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 06-03-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทผลไม้และผักปลอดภัย) จำนวน 1 โครงการ  27-02-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือนมกราคม 2562 22-02-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2562 22-02-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 20-02-2562
ประกาศผู้เผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๓ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 04-02-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 01-02-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือนธันวาคม 2561
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อเครื่องปรับอากาศ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือน ตุลาคม 2561 13-10-2561
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2561 13-10-2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคประเภทนม

Bostancı EscortMaltepe EscortAtaşehir EscortKartal EscortBostancı EscortMaltepe EscortMaltepe EscortPendik EscortPendik EscortAtaşehir EscortMaltepe EscortKadıköy EscortAtaşehir EscortKartal EscortBostancı EscortKadıköy EscortPendik EscortPendik EscortMaltepe EscortAtaşehir EscortKadıköy EscortÜmraniye EscortKartal EscortKadıköy EscortPendik EscortKadıköy EscortTuzla EscortGebze EscortKadıköy EscortKartal EscortKadıköy EscortMaltepe EscortKadıköy EscortBostancı EscortAtaşehir EscortKadıköy EscortPendik EscortHacklinkHacklinkshellwso shellwso shellgörüntülü sohbetbahis siteleri