รายงานการประชุมภายใน

smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2563
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2563
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 11/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 10/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QST) ครั้งที่ 20/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QST) ครั้งที่ 19/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QST) ครั้งที่ 18/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QST) ครั้งที่ 17/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QST) ครั้งที่ 15/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QST) ครั้งที่ 13/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QST) ครั้งที่ 12/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QST) ครั้งที่ 11/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QST) ครั้งที่ 10/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QST) ครั้งที่ 9/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QST) ครั้งที่ 8/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QST) ครั้งที่ 7/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QST) ครั้งที่ 6/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QST) ครั้งที่ 5/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QET) ครั้งที่ 4/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QET) ครั้งที่ 3/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ครั้งที่ 2/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QET) ครั้งที่ 2/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QET) ครั้งที่ 1/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12/2561
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QET) ครั้งที่ 14
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QET) ครั้งที่ 13
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 11/2561
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QET) ครั้งที่ 12
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 10/2561
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2561
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8/2561
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QET) ครั้งที่ 10/2561