รายงานการประชุมภายใน

smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2563
smile
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2563
smile
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2563
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2563

smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2563
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2563
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 11/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 10/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QST) ครั้งที่ 20/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QST) ครั้งที่ 19/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QST) ครั้งที่ 18/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QST) ครั้งที่ 17/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QST) ครั้งที่ 15/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QST) ครั้งที่ 13/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QST) ครั้งที่ 12/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QST) ครั้งที่ 11/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QST) ครั้งที่ 10/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QST) ครั้งที่ 9/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QST) ครั้งที่ 8/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QST) ครั้งที่ 7/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QST) ครั้งที่ 6/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QST) ครั้งที่ 5/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QET) ครั้งที่ 4/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QET) ครั้งที่ 3/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ครั้งที่ 2/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QET) ครั้งที่ 2/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QET) ครั้งที่ 1/2562
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12/2561
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QET) ครั้งที่ 14
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QET) ครั้งที่ 13
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 11/2561
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QET) ครั้งที่ 12
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 10/2561
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2561
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8/2561
smileรายงานการประชุมคณะกรรมการ Quality Executive Team (QET) ครั้งที่ 10/2561

Bostancı EscortMaltepe EscortAtaşehir EscortKartal EscortBostancı EscortMaltepe EscortMaltepe EscortPendik EscortPendik EscortAtaşehir EscortMaltepe EscortKadıköy EscortAtaşehir EscortKartal EscortBostancı EscortKadıköy EscortPendik EscortPendik EscortMaltepe EscortAtaşehir EscortKadıköy EscortÜmraniye EscortKartal EscortKadıköy EscortPendik EscortKadıköy EscortTuzla EscortGebze EscortKadıköy EscortKartal EscortKadıköy EscortMaltepe EscortKadıköy EscortBostancı EscortAtaşehir EscortKadıköy EscortPendik EscortHacklinkHacklinkshellwso shellwso shellgörüntülü sohbetbahis siteleri