ปี 2562

-⇒ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

-⇒ แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

-⇒ ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต

-⇒ มาตรการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขการกระทำผิดวินัย

-⇒ การแสดงเจตนารมณ์สุจริต

-⇒ พิธีประกาศเจตนารมณ์สุจริต

-⇒ นโยบายต่อต้านการรับสินบน

-⇒ กรอบแนวทางการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

-⇒การจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

-⇒รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

-⇒รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมจริยธรรม

-⇒ขออนุญาตนำภาพข่าว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์/พิธีประกาศเจตนารมณ์สุจริต เผยแพร่บนเว็บไซต์

-⇒คู่มือแนวทางการปฏิบัติทางคลินิกเสริมพลังสร้างสุขภาพเด็กโรคหืด

-⇒คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD)

-⇒รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

-⇒รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน

-⇒ประกาศโรงพยาบาลเพชรบูรณ์มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างฯ

-⇒ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างฯ

-⇒โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน

-⇒โครงการอบรมการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

-⇒โครงการค่ายเสริมพลังสร้างสุขภาพเด็กโรคหืด

-⇒รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน

-⇒รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบ

-⇒ สรุปผลการดำเนินงานจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน

-⇒ รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบ

-⇒ รางานสรุปผลการดำเนินงานตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบนฯ

-⇒ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริตฯ

Bostancı EscortMaltepe EscortAtaşehir EscortKartal EscortBostancı EscortMaltepe EscortMaltepe EscortPendik EscortPendik EscortAtaşehir EscortMaltepe EscortKadıköy EscortAtaşehir EscortKartal EscortBostancı EscortKadıköy EscortPendik EscortPendik EscortMaltepe EscortAtaşehir EscortKadıköy EscortÜmraniye EscortKartal EscortKadıköy EscortPendik EscortKadıköy EscortTuzla EscortGebze EscortKadıköy EscortKartal EscortKadıköy EscortMaltepe EscortKadıköy EscortBostancı EscortAtaşehir EscortKadıköy EscortPendik EscortHacklinkHacklinkshellwso shellwso shellgörüntülü sohbetbahis siteleri