ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
- รายละเอียดเพิ่มเติม
 

- แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
- รายละเอียดเพิ่มเติม


 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
- รายละเอียดเพิ่มเติม

- รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
-รายละเอียดเพิ่มเติม 

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ และกำหนดวะน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค(เพศหญิง)
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ(เพศหญิง)
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ตำแหน่งนิติกร)

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิรความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริการ
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหารและตำแหน่งพนักงานเปล
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

 ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

 ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (เพศหญิง)
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เรื่อง หละกเกณฑ์การคัดลเือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
- รายละเอียดเพิ่มเติม

- ขยายเวลารับย้าย/รับโอน ข้าราชการ
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
1.ตำแหน่งพนักงานบริการ (เพศหญิง)
2.ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
3.พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
4.ตำแหน่งพนักงานเปล
- ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศขอเลื่อนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนิติกร

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนิติกร

 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
1.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
2.ตำแหน่งพนักงานธุรการ
3.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
4.ตำแหน่งพนักงานบริการ(เพศหญิง)
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะของตำแหน่งนิติกร

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ
3. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
4. ตำแหน่งพนักงานบริการ
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสารรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1.ตำแหน่งนิติกร
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
1.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
2.ตำแหน่งพนักงานธุรการ
3.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
4.ตำแหน่งพนักงานบริการ
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
1.ตำแหน่งพนักงานบริการ(เพศหญิงและเพศชาย)
2.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
3.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
- รายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
1. ตำแหน่งพนักงานบริการ 
2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
3. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
- รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
1.ตำแหน่งพนักงานบริการ
2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
3.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
- รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ
- รายละเอียดเพิ่มเติม
 
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านกาารเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาชการเงินและบัญชี
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 รายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
- รายละเอียดเพิ่มเติม 

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ
- รายละเอียดเพิ่มเติม 

ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
-รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

 ปะกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1.นักวิชาการเงินและบัญชี(กลุ่มงานประกันสุขภาพ)
-ลายละเอียดเพิ่มเติม

 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1.ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
2.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
- ลายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
1.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
1.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
3.ตำแหน่พนักงานบริการ
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ ครั้งที่ 2

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
1. ตำแหน่งพนักงานบริการ
2. ตำแหน่งพนังกานช่วยเหลือคนไข้
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
-รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
รายละเอียด

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
1.ตำแหน่งพนักวานช่วยเหลือคนไข้
2.ตำแหน่งพนักงานบริการ
-รายละเอียดเพิ่มเติม
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

  ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม)
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
-รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
1.ตำแหน่งพนักงานเปล
2.ตำแหน่งพนักงานบริการ
3.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
4.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (รายวัน)
1.ตำแหน่งพนักงานเปล
2.ตำแหน่งพนักงานบริการ
3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
4.ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
5.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
6.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
7.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม)
8.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 - รายละเอียดเพิ่มเติม

 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ                         
รายละเอียด

 ประกาศรับสมัครบุคลลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกบงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
1.ตำแหน่งพนักงานเปล
2.ตำแหน่งพนักงานบริการ
3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
4.ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
5.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
6.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
7.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม)
8.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมสัมพันธ์
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักโภชนาการ
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งวิศวกรโยธา 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักโภชนาการ
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการรประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งวิศวกรโยธา
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
1.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) (รายวัน) (31-01-62)
- รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
1.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
2.ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
3.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
- รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
- ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (25-01-62)
ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
- ตำแหน่งพนักงานบริการ (25-01-62)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
- รายละเอียดเพิ่มเติม (17-01-62)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ
 - ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)
(รายวัน) (09-01-62)
1.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
2.ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
5.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
- รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) (09-01-62)
- ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคักเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)(รายวัน) (02-01-62)
- ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) (28-12-61)
1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
2.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
3.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
4.ตำแหน่งพนักงานเปล
5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
- ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
1.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิเตอร์
2.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
3.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
4.ตำแหน่งนายช่่างเทคนิค
5.ตำแหน่งพนักงานเปล
6.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (18-12-61)
- ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (12-12-61)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
- ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
- ตำแหน่งนักวิทยาศาตร์การแพทย์

ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
- ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ
- ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)รายวัน
1.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
2.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
3.ตำแหน่งพนักงานบริการ
4.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
5.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
6.ตำแหน่งพนักงานเปล
7.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- รายละเอียนดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินฯ
- ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ
- ตำแหน่งเลขที่ 105923 พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)
- ตำแหน่งเลขที่ 105885 พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
รายละเอียดเพิ่มเติม
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ
- ตำแหน่งเลขที่ 105934 พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ)
- ตำแหน่งเลขที่ 105930 พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
- ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (08-11-61)
1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
- รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) (07-11-61)
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2
- ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
 - ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
1.ตำแหน่งพนักงานประกออาหาร
2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
3.ตำแหน่งพนักงานเปล
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3. ตำแหน่งพนักงานบริการ 
4. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
5. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
7. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
8. ตำแหน่งพนักงานเปล
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3. ตำแหน่งพนักงานบริการ 
4. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
5. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
7. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
8. ตำแหน่งพนักงานเปล 
- รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

Bostancı EscortMaltepe EscortAtaşehir EscortKartal EscortBostancı EscortMaltepe EscortMaltepe EscortPendik EscortPendik EscortAtaşehir EscortMaltepe EscortKadıköy EscortAtaşehir EscortKartal EscortBostancı EscortKadıköy EscortPendik EscortPendik EscortMaltepe EscortAtaşehir EscortKadıköy EscortÜmraniye EscortKartal EscortKadıköy EscortPendik EscortKadıköy EscortTuzla EscortGebze EscortKadıköy EscortKartal EscortKadıköy EscortMaltepe EscortKadıköy EscortBostancı EscortAtaşehir EscortKadıköy EscortPendik EscortHacklinkHacklinkshellwso shellwso shellgörüntülü sohbetbahis siteleri