รายการตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

 

ลำดับ รายการตรวจสุบภาพ ค่าใช้จ่ายอายุ <35 ปี (บาท) ค่าใช้จ่ายอายุ >35 ปี (บาท)

เลือกตรวจเพิ่ม

1 เอกซเรย์ทรวงอก(Film Chest) 170 170  
2 ตรวจความสมบูรรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count) 90 90  
3 ตรวจปัสาวะ(Urine exam.) 50 50  
4 ตรวจอุจจาระ(Stool exam) 70 70  
5 ตรวจภายในและมะเร็งปกามดลูก(Pap Smear) 200 200  
6 ตรวจน้ำตาลในเลือด(Fasting Blood Sugar) - 40  
7 ตรวจไขมันในเลือด *Cholesterol = 60บ. ,*Triglyceride= 60บ. - 120  
8 ตรวจการทำงานของไต *BUN = 50 บ., *Creatinine = 50 บ. - 100  

9

ตรวจการทำงานของตับ *SGOT      = 50 บ.

                            *SGPT      = 50 บ.

                            *Alk.Phos = 50 บ.

- 150  

10

ตรวจโรคเก๊าท์(Uric Acid) - 60  

รวม

ชาย

หญิง

380

580

850

1,050

 

11

ตรวจไวรัสตับอีกเสบ(HBV.)

* ตรวจหาเชื่อไวรัสตับอักเสบบีในเลือด(HBsAg.) = 130 บ.

* ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบีในเลือด(HBsAb.) 180 บ.

* ตรวจภูมิต้านทานจากการได้รับเชื้อหรือวัคซีนในเลือด (HBcAb.) 230 บ.

    540

12

ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในเลือด(HCV-Ab)     300

13

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า(EKG)     300

14

ตรวจไขมันในเลือด *HDL=100 บ., *LDL=150บ.     250

15

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชาย(PSA)     300

16

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่(CEA)     300

17

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ(AFP)     270

18

ตรวจหาหมู่เลือด(Blood Group)     50
คำแนะนำก่อนตรวจสุขภาพ
* ท่านที่ต้องการตรวจหาน้ำตาลในเลือด ควรงดอาหารและเครื่องดื่มก่อนตรวจอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
* ท่านที่ต้องการตรวจหาไขมันในเลือด ควรงดอาหารและเครื่องดื่มก่อนตรวจอย่างน้อย 12 ชั่วโมง

11/10/2018 admin