เปิดเผยราคากลางโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ราคากลางถังคอนเดนเซท (18-10-61)
ราคากลางก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก (18-10-61)
♦ราคากลางงานจ้างเหมารถรับ-ส่งเวชภัณฑ์ (18-10-61)
♦ราคากลางงานก่อสร้างทางเดินเชื่อม (18-10-61)
♦ราคากลางงานก่อสร้างอาคารพักคนไข้ ๒๙๘ เตียง (18-10-61)
♦ราคากลางงานปรับปรุงห้องพิเศษชั้น 5 72ปี (18-10-61)
♦ราคกลางแอร์5เครื่องแผนปี61 (18-10-61)
♦ราคากลางปรับปรุงส้วมสาธารณะ (16-10-61)
ราคากลางกันสาดชั้น 2-3 อาคาร 50 ปี (16-10-61)
ราคากลางงานปรับปรุงห้องอาชีวเวชกรรม ชั้น2 (16-10-61)
ราคากลางงานพ่นเซรามิคโค๊ตติ้ง (16-10-61)
ราคากลางงานจ้างปรับปรุงกั้นห้อง ปรับปรุงฝ้าเพดานแลธโคมไฟฟ้า อาคารบริการ 4ชั้น (16-10-61)
ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องจิตเวช (16-10-61)
ราคากลางจ้างปรับปรุงต่อเติม อาคารเภสัชและคลังยา (16-10-61)
ราคากลางจ้างปรับปรุงกั้นห้อง spine unit (16-10-61)
ราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารพักพยาบาล (16-10-61)
♦ราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์ All-in-one 24 เครื่อง (12-10-61)