ประกวดราคาเก่า

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2562 ประเภทวัสดุห้องผ่าตัด
ประกาศผู้ชนะซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (28-11-61)
ประกาศผู้ชนะซื้อภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง 
ประกาศผู้ชนะซื้อBARIUM SULFATE (28-11-61)
ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (28-11-61)
ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (28-11-61)
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (28-11-61) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแผ่นปิดแผลชนิดไฮโดรไฟเบอร์ที่มีซิลเวอร์ ขนาด ๒๐x๓๐ ซม.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันมะกอกสหการ 50 % ๔๕๐ มล (28-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโทโมเว้นฟิว์เตอร์ (28-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดให้เลือด ขนาด ๒๐ หยดต่อมิลลิลิตร (28-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาข้อต่อ ๓ ทาง THREE-WAY (28-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาI.V.CATHETER No.๒๒x๑ นิ้ว (28-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาถุงบรรจุโลหิตชนิดสามถุงพร้อมน้ำยา (28-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา U-CATH No.14 (28-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ (26-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ (26-11-61)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะซื้อ หลอดไฟแอลอีดีสำหรับเครื่องส่องไฟเด็กตัวเหลือง (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะซื้อ มอตตานอยด์ เอ็ม แผ่นสำลีซับเลือด (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะซื้อ Ventilator Circuit disposeable จำนวน ๑๐ ชุด (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะแก๊สทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิดสามถุงพร้อมน้ำยา (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อU-CATH No.14 (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ ๒ รายการ (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๕ รายการ (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๕ รายการ (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑ รายการ (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๓ รายการ (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสว่านลมเจาะกระดูกฯ ๑ Set (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดสว่านสำหรับผ่าตัดฯ ๑ ชุด (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจฯ (BIRD) ๖ เครื่อง (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง INFUSION PUMP ๖ เครื่อง (23-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (23-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยฯ ๘๔ เครื่อง (23-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ฯ (23-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำฯ (23-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ได้แบบซีอาร์ม (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ได้แบบซีอาร์ม จำนวน 1 เครื่อง (22-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 9 รายการ (21-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 6 รายการ  (21-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (21-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (21-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (21-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (21-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๓ รายการ (21-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๒ รายการ (21-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟลูฯ (21-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปฯ (21-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯ (21-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อฯ (21-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเตรียมน้ำฯ (21-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษา รวมอะไหล่ ชุดรับรังสีฯ (21-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (20-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (19-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน (19-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่ว (19-11-61)
ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก (16-11-61)
ประกาศผู้ชนะ 4 รายการ (15-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา sodium chloride (15-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา momtelukast (15-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา atovastatin (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-6)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโมัติฯ (15-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจฯ (15-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ (15-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมองฯ (15-11-61)
เผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2561 (15-11-61)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือนตุลาคม 2561 (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซ่มครุภัณฑ์ (14-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ จ้างซ่อมเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออโรสโคป (14-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ จ้างซ่อมเครื่องเอ็กซเรย์ Shimadzu (14-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ จ้างซ่อมเครื่องตัดผิวหนังด้วยไฟฟ้า (14-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแค้มล็อคองศา (14-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาค่าซ่อมเครื่อง Electric Dermatome (14-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาOne piece 3-lead cable (14-11-61)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทนม จำนวน ๑ โครงการ (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาขวดอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดผู้ใหญ่ (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาBlood gas reagent (13-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑๒ รายการ (13-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑๐ รายการ (13-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๘ รายการ (13-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๖ รายการ (13-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๓ รายการ (13-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๒ รายการ (13-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๒ รายการ (13-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑ รายการ (13-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องช่วยฟังฯ ๓๑ เครื่อง (13-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องช่วยฟังฯ ๓๑ เครื่อง (13-1-61-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๕๔ ราย (13-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๓๖ ราย (13-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๒๖ ราย (13-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (13-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องดึงหลังดึงคออัตโนมัติ (13-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่อง Syring Pump  (13-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ครุถัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ One piece 3 - lead cable (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแค้มล็อคองศา จำนวน 1 คู่ (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าอะไหล่ซ่อมเครื่อง Electric Dermatome (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑๐ รายการ (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๓ รายการ (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๒ รายการ (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๒ รายการ (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑๒ รายการ จำนวน ๑ ครั้ง (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๘ รายการ จำนวน ๑ ครั้ง (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๖ รายการ จำนวน ๑ ครั้ง (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยฯ ๓๑ เครื่อง (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๕๔ ราย จำนวน ๑ โครงการ (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๓๖ ราย จำนวน ๑ โครงการ (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๒๖ ราย จำนวน ๑ โครงการ (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ๑ เครื่อง (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องดึงหลังดึงคออัตโนมัติ ๑ เครื่อง (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Syring Pump จำนวน ๑ เครื่อง (12-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องผลิตอากาศอัดแรงดันสูง (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา  (09-11-61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภท เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ (09-11-61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภท ค่าจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ-หน่วยงานเอกชน (09-11-61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ (09-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (09-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (09-11-61)
ขอประกาศแผน e-bidding รอบที่ 1 (09-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร (09-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน (09-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วฯ จำนวน 139 ราย (09-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปฯ (09-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องช่วยหายใจ (09-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดความเข้มข้นของบิลิรูบิน (09-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปั่นหาค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดง (09-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กชนิดดิจิตอล (09-11-61)
ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือนกันยายน 2561
ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2561
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (08-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (08-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องผลิตอากาศอัดแรงดันสูง (07-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเตรียมน้ำเคมีบำบัดฯ (07-11-61)

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทเนื้อสัตว์ (06-11-61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก๊าซทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ขออนุมัติแผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 (06-11-61)
ข้
อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรฯ (05-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๒ รายการ (05-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมตู้ควบคุมแรงดันไนตรัสออกไซด์ (05-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องผลิตสุญญากาศฯ (05-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า (05-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นฯ (05-11-61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (05-11-61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (05-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (02-11-61)
ประกาศประกวดราคา amino acids (02-11-61)
ประกาศ ประกวดราคา carvedilol (02-11-61)
ประกาศ ประกวดราคา hydralazine (02-11-61)
ประกาศ ประกวดราคา insulin aspart (02-11-61)
ประกาศ ประกวดราคา mycophenolate (02-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติ  จำนวน ๑ โครงการ (02-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติ  จำนวน ๑ โครงการ (02-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติ  จำนวน ๑ โครงการ (02-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติ  จำนวน ๑ โครงการ (02-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติ  จำนวน ๑ โครงการ (02-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิต  จำนวน ๑ โครงการ (02-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา  จำนวน ๑ โครงการ (02-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา  จำนวน ๑ โครงการ (02-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา  จำนวน ๑ โครงการ (02-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาขวดอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดผู้ใหญ่ (02-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคา Blood gas reagent (02-11-61)
ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทนม 6 รายการ (01-11-61)
แผนจ้างเหมาบริการอื่น บำรุงรักษา (01-11-61)
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภท สินค้าในคลังวัสดุการแพทย์ (01-11-61)
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภทวัสดุห้องผ่าตัด (01-1-61)
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภทวัสดุเคมี (01-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซ่มครุภัณฑ์ (01-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออโรสโคป (01-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเอ็กซเรย์ Shimadzu (01-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดผิวหนังด้วยไฟฟ้า (01-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและฯ (01-11-61)
ผู้ชนะจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ  (31-10-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  (31-10-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  (31-10-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา  จำนวน ๑ โครงการ (31-10-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา  จำนวน ๑ โครงการ (31-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องช่วยหายใจ (31-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความเข้มข้นของบิลิรูบินในซีรั่ม (31-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นหาค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดง (31-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กชนิดดิจิตอล (31-10-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดตรวจฯ จำนวน ๑ โครงการ (31-10-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ  จำนวน ๑ โครงการ (31-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๒ รายการ (31-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้ควบคุมแรงดันไนตรัสออกไซด์ ๑ ตู้ (31-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องผลิตสุญญากาศฯ ๑ เครื่อง (31-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า ๑ เครื่อง (31-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นฯ ๑ ตัว (31-10-61)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 24 เครื่อง (30-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทอาหารแห้ง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล
ข้
อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ RCU
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต (26-10-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (26-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (25-10-61)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทนม (24-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกันฯ ๑ เครื่อง (24-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปี  (24-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปฯ (24-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯ (24-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันฯ (24-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเตรียมยาเคมีบำบัด ๑ เครื่อง (24-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในฯ (24-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ฯ (24-10-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเลือด จำนวน ๑ โครงการ (24-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล (22-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ (22-10-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (22-10-61)
แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 (22-10-61)
แผนจัดซื้อวัสดุฟื้นฟู ปีงบประมาณ 2562 (22-10-61)
แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ 2562 (22-10-61)
แผนจัดซื้อวัสดุจักษุ ปีงบประมาณ 2562 (22-10-61)
แผนจัดซื้อซื้อแก๊สทางการแพทย์ ประจำปีงบ 2562 (22-10-61)
แผนจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ ปีงบประมาณ 2562 (22-10-61)
ประกาศข้อมูลฯชุดอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๒๐ ชุด (22-10-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าระบบเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์สำหรับเครื่องไตเทียม (22-10-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญชุดตรวจ ELECTROLYTE (18-10-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (18-10-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ (18-10-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ (18-10-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ (18-10-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (18-10-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ (18-10-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 10 ราย
 (18-10-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 33 ราย(18-10-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 176 ราย (18-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำฯ จำนวน 15 เครื่อง(18-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงขนาดใหญ่ฯ (18-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 5 เครื่อง (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมองและไขสันหลัง (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ เคลื่อนย้าย จำนวน 5 เครื่อง (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯชุดอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๒๐ ชุด (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯชุดตรวจ ELECTROLYTE (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อnilotinib 150 mg Capsule,hard,1 capsule จำนวน 420 เม็ด (16-10-61-04)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อOctreotide 100 mcg/1ml Solution for injection 1ml จำนวน 3500 ampoule (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 5 เครื่อง(16-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมองและไขสันหลัง(16-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ เคลื่อนย้าย จำนวน 5 เครื่อง (16-10-61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก (12-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำ (12-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยฯ ๘๔ เครื่อง (12-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่วฯ จำนวน 176 ราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 33 ราย (12-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 10 ราย (12-10-61)
ประราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (12-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (11-10-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (11-10-61)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ รพ.เพชรบูรณ์ (11-10-61)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่ว (11-10-61)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (08-10-61)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ cefditoren... (08-10-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ (04-10-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ (04-10-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ (04-10-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (04-10-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (04-10-61)
ประกาศข้อมูลฯGauze 3x4 นิ้ว ปลอดเชื้อ (04-10-61-)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ (04-10-61)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทอาหารแห้งและเครื่องกระป๋อง (02-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ (27-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ (27-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ (27-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (27-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (27-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารฯ จำนวน 1 ชุด (27-09-61)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่ว (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศข้อมูลฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ โครงการ (26-09-61)
ประกาศข้อมูลฯซื้อแก๊สทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ (26-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออุปกรณ์ประกอบการบำรุงรักษาฯ ๑๗ เครื่อง ๑ งาน
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออุปกรณ์ประกอบการบำรุงรักษาฯ ๑๕ เครื่อง ๑ งาน
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องอบไฟฟ้าความถี่สูง Curapuls ๑ เครื่อง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ๑ เครื่อง
ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทเนื้อสัตว์ฯ (25-09-61)
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ รพ.เพชรบูรณ์ (25-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (25-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (25-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (25-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (25-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (25-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (25-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (25-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (25-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (25-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (25-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (25-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ Large Locking Plate (25-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ Cephalomedullary nail (ชนิดสั้น) (25-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (25-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ โครงการ (24-09-61)
ร่างประกาศก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก รพ.เพชรบูรณ์ (21-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (21-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯGauze 3x4 นิ้ว ปลอดเชื้อ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต จำนวน ๑ โครงการ
ประกาศข้อมูลฯCPE GOWN ชนิดคล้องนิ้ว (21-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพฯ จำนวน 1 เครื่อง (21-09-61)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงขนาดใหญ่ฯ (21-09-61)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (21-09-61)
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมองและไขสันหลัง (21-09-61)
ประกาศประกวดราคาเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สฯ (21-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 630 mAฯ (21-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประกอบการบำรุงรักษาเครื่องเฝ้าติดตามฯ ๑๗ เครื่อง (21-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประกอบการบำรุงรักษาเครื่องเฝ้าติดตามฯ ๑๕ เครื่อง (21-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ รายการ (21-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบไฟฟ้าความถี่สูง Curapuls ๑ เครื่อง (21-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ๑ เครื่อง(21-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก๊าซทางการแพทย์ (19-09-61)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (18-09-61)
ประกาศช้อมูลสาระสำคัญในสัญญาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (18-09-61)
ประกาศช้อมูลสาระสำคัญในสัญญาพรีแนน ขนาด 12x400 กรัม (18-09-61)
ประกาศช้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเข็มฉีดยาเบอร์ 21x1.5 นิ้ว (18-09-61)
ระกาศช้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเข็มฉีดยา เบอร์ 21x1 นิ้ว (18-09-61)
ประกาศช้อมูลสาระสำคัญในสัญญาBIOPSY NEEDLE UNIGUN (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 10 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (18-09-61)
ร่างประกาศประกวดราคาวัสดุบริโภคฯ (17-09-61)
ประกาศข้อมูลฯวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิต จำนวน 1 โครงการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯDISPOSABLE GLOVES No.M (14-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดตรวจหู ตา จำนวน 1 ชุด(13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ(13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 2 รายการ(13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 27 รายการ(13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 4 รายการ(13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร_2 จำนวน 1 รายการ (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร_2 จำนวน 2 รายการ (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร_3 จำนวน 1 รายการ (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยิน จำนวน 3 รายการ (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องตรวจอวัยวะภายใน จำนวน 1 รายการ (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 1 รายการ (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 รายการ (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 5 เตียง (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมตู้เตรียมยาเคมีบำบัด จำนวน 1 ตู้ (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมตู้เก็บศพ จำนวน 1 ตู้ (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องตรวจอวัยวะภายใน จำนวน 1 เครื่อง (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องปั๊มสุญญากาศทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 19 ราย (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 30 ราย (13-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศโดยเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเป็นแบบ Inverter จำนวน 131 ชุด จำนวน 1 โครงการ (13-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหม้อไอน้ำ Once Through Boilers รวมอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 2.36 ตัน จำนวน 1 ระบบ (13-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๔ รายการ (12-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๔ รายการ (12-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๒ รายการ (12-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๒ รายการ (12-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องเตรียมยาเคมีบำบัด ๑ เครื่อง (12-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่อง Infusion Pump ๑ เครื่อง (12-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิต จำนวน 1 โครงการ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯCPE GOWN ชนิดคล้องนิ้ว (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาBIOPSY NEEDLE UNIGUN 14Gx10MM.(11-09-61)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงขนาดใหญ่ฯ (11-09-61)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมองและไขสันหลัง (11-09-61)
ร่างประกาศประกวดราคาเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สฯ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพรีแนน ขนาด 12x400 กรัม (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอเข็มฉีดยา เบอร์ 21x1.5 นิ้ว (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอเข็มฉีดยา เบอร์ 21x1 นิ้ว (11-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ(นายกิตติศักดิ์) (10-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ(นางบังอร) (10-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ ๔ รายการ (10-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ ๔ รายการ (10-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ ๒ รายการ (10-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ ๒ รายการ (10-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยิน จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้เก็บศพ จำนวน 1 ตู้ (10-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเตรียมยาเคมีบำบัด ๑ เครื่อง (10-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Infusion Pump ๑ เครื่อง (10-09-61)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยฯ ๘๔ เครื่อง (10-09-61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อตั้งอาคารศูนย์เด็กเล็ก ของโรงพยาบาล (07-09-61)
ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนเดือนสิงหาคม 2561 (07-09-61)
ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2561 (07-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยิน จำนวน 3 รายการ
 (07-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้เก็บศพ จำนวน 1 ตู้ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๖ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๒ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๔ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๔ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๒ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๒ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๒๒ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๒๒ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑๓ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๙ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๘ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๓ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๒ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ  (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ  (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๑๒๖ ราย (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๗๗ ราย (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๕๐ ราย (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๑๗ ราย (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๑๖ ราย (07-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิต จำนวน 1 โครงการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิต จำนวน 1 โครงการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลฯSuction connecting 1.8 (07-06-61)
ประกาศข้อมูลฯSerum ketone test (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสายจี้ แบบ Hand switch (06-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเฝือกคอชนิดแข็ง ปรับระดับได้ สำหรับผู้ใหญ่ (06-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาผ้าก๊อสชุบน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (06-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดเข้มข้น (06-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาถุงมือล้วงรก No.7 คู่ (06-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาMEPILEX AG 17.5x17.5 CM (06-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาMELGISORB AG 10x10 CM (06-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาCLOSE SUCTION No.14 (06-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ULSONA ULTRASOUND GEL (06-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๗ รายการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๔ รายการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ รายการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายกาาร (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯโนวาซอร์บ 2.0  26มม. 1.2 ราวด์ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯTop Dressing 6  x 8  Sterile VP (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯMASK แบบคล้องหู (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯGLOVE SURGICAL STERILE No. ๗.๕ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯGauze 4x4 นิ้ว (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯGauze 3x4 นิ้ว ปลอดเชื้อ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯDISPOSABLE GLOVES No. XS (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯDISPOSABLE GLOVES No. S (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯDISPOSABLE GLOVES No. M (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯBOWIE-DICK PLUS TEST (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯBLOOD TUBING LINE N-A008 (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาออกซิเจนทางการแพทย์ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาMEPILEX AG 17.5x17.5 CM (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาMELGISORB AG 10x10 CM (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ SOT 628-H+G Longlife  FrCH 6 Length 28cm. 0.035นิ้ว (04-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ Burr Hole 16 mm Medium Press IMP (04-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ Silicone CWV Reservoir 150cc. (04-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ NEPHOROSTOMY BALLOON No.12 (04-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ SOT 626-H+G Hydrophilic FrCH 6 Length 26cm. 0.035นิ้ว (04-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ SHAVER BLADE (04-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ NEPHOROSTOMY BALLOON No.16 (04-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ MIZUHO RANEY SCALP CLIP,PLASTIC (04-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ GSP 16 Suprapubic Catheter (04-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก Large Locking Plate จำนวน 3 รายการ (04-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก Cephalomedullary Nail (ชนิดสั้น) จำนวน 3 รายการ (04-09-61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุจักษุ จำนวน ๑ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๖ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๒ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๔ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๔ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๒ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๒ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๒๒ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๒๒ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑๓ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๙ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๘ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๓ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๒ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ  (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๑๒๖ ราย (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๗๗ ราย (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๕๐ ราย (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๑๗ ราย (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๑๖ ราย (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯชุดทำแผลล้างไต (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯเข็มเย็บแผล 3.8 คัตติ้ง 32มม.ME32 (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯMicro Albumin Reagent strip (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯHb typing reagent (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯColumbia agar sheep blood (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯBlood lactate test (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯBlood gas reagent (03-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาออกซิเจนเหลว (03-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาRohto Capsular Tension Ring ขนาด 12 mm. (03-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา7FRx20CM DOUBLE LUMEN INFUSION SET (03-09-61)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (31-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุน (31-08-61)
ประกาศเผยแพร่แผน ปี๒๕๖๑ ซื้อเครื่องช่วยฟังฯ ๘๔ เครื่อง (31-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๒๐ รายการ (31-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๙ รายการ (31-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๔ รายการ (31-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ (31-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ (31-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ_20180830_0001  (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ_20180830_0002 (30-08-61
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯฝาครอบตาขวา_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯไซริงจ์แก้ว ขนาด ๕๐ ซีซี (IRRIGATE)_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯชุดให้น้ำเกลือเด็ก_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวิินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๔ รายการ_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ_20180830_0005 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ_20180830_0004 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ_20180830_0003 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ_20180830_0002 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯแก๊สเอทธิลินอ๊อกไซด์  ๓๔๐ กรัม_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯTRANSPORE ขนาด ๑ นิ้ว_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯTEGADERM 6x7 cm._20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯSUCTION  CONNECTING  1.8 _20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯSerum ketone test_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯPro BNP_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯHollow Fiber Dialyzer CTA-2000_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายจี้แบบ hand switch (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเฝือกคอชนิดแข็ง ปรับระดับได้ สำหรับผู้ใหญ่ (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผ้าก๊อสชุปน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดเข้มข้น (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถุงมือล้วงรก No.7 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาULSONA ULTRASOUND GEL (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาCLOSE SUCTION No.14 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับสำหรับเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานฯ จำนวน 1 รายการ (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องเอกวเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 รายการ (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน  2 รายการ (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหู ตา จำนวน 1 ชุด (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจ MRI จำนวน 30 ราย (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจ MRI จำนวน 19 ราย (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปั๊มสุญญากาศทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจอวัยวะภายใน จำนวน 1 เครื่อง (30-08-61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาสลายนิ่ว ปี 2561 (29-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (29-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา7FR x 20CM DOUBLE LUMEN INFUSION SET (29-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๒๐ รายการ (29-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๙ รายการ (29-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 2 รายการ (29-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๔ รายการ (29-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ (29-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ (29-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างซ่อมตู้เตรียมยาเคมีบำบัด จำนวน 1 ตู้ (29-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Rohto Capsular Tension Ring 12 mm (29-08-61)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) (29-08-61)
แผนซื้อวัสดุบริโภค ประเภทอาหารแห้งและเครื่องกระป๋อง (28-08-61)
แผนซื้อวัสดุบริโภค ประเภทเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (28-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ  (27-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ  (27-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ  (27-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเอ็นโดทิ้ว เบอร์ 7 (27-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถุงบรรจุปัสสาวะปลายก๊อก 45 มม. (27-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเข็มฉีดยา เบอร์ 18x1.5 นิ้ว (27-08-61)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรฯ จำนวน 5 เครื่อง (27-08-61)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 15 เครื่อง (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเอ็นโดทิ้ว เบอร์ 7 (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสายให้อาหาร NG เบอร์ 16 (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสโตมาเดรส พลัส ชนิดถุงใส (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาถุงบรรจุปัสสาวะปลายก๊อก 45 มม. (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาไซริงจ์ 20 ซีซี (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเข็มฉีดยา เบอร์ 18 x 1.5 นิ้ว (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาก๊าซทางการแพทย์ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาThoracic Catheter No.28 (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 3.0MM.SLIT KNIFE 6 (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๘ รายการ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๘ รายการ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๖ รายการ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑ รายการ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๗ รายการ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๖ รายการ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๕ รายการ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑ รายการ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑ รายการ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๓ รายการ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ (27-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ (24-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (24-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (24-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (24-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (24-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯMicro Albumin Reagent strip (24-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯColumbia agar sheep blood (24-08-61)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศฯ (23-07-61)
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๓ รายการ (23-07-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารฯ จำนวน 1 ชุด (23-07-61)
ประกาศข้อมูลฯเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (23-07-61)
ประกาศข้อมูลฯเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (23-07-61)
ประกาศข้อมูลฯเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (23-07-61)
ประกาศข้อมูลฯวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ (23-07-61)

Bostancı EscortMaltepe EscortAtaşehir EscortKartal EscortBostancı EscortMaltepe EscortMaltepe EscortPendik EscortPendik EscortAtaşehir EscortMaltepe EscortKadıköy EscortAtaşehir EscortKartal EscortBostancı EscortKadıköy EscortPendik EscortPendik EscortMaltepe EscortAtaşehir EscortKadıköy EscortÜmraniye EscortKartal EscortKadıköy EscortPendik EscortKadıköy EscortTuzla EscortGebze EscortKadıköy EscortKartal EscortKadıköy EscortMaltepe EscortKadıköy EscortBostancı EscortAtaşehir EscortKadıköy EscortPendik EscortHacklinkHacklinkshellwso shellwso shellgörüntülü sohbetbahis siteleri