ประกวดราคาเก่า

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2562 ประเภทวัสดุห้องผ่าตัด
ประกาศผู้ชนะซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (28-11-61)
ประกาศผู้ชนะซื้อภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง 
ประกาศผู้ชนะซื้อBARIUM SULFATE (28-11-61)
ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (28-11-61)
ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (28-11-61)
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (28-11-61) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแผ่นปิดแผลชนิดไฮโดรไฟเบอร์ที่มีซิลเวอร์ ขนาด ๒๐x๓๐ ซม.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันมะกอกสหการ 50 % ๔๕๐ มล (28-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโทโมเว้นฟิว์เตอร์ (28-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดให้เลือด ขนาด ๒๐ หยดต่อมิลลิลิตร (28-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาข้อต่อ ๓ ทาง THREE-WAY (28-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาI.V.CATHETER No.๒๒x๑ นิ้ว (28-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาถุงบรรจุโลหิตชนิดสามถุงพร้อมน้ำยา (28-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา U-CATH No.14 (28-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ (26-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ (26-11-61)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะซื้อ หลอดไฟแอลอีดีสำหรับเครื่องส่องไฟเด็กตัวเหลือง (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะซื้อ มอตตานอยด์ เอ็ม แผ่นสำลีซับเลือด (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะซื้อ Ventilator Circuit disposeable จำนวน ๑๐ ชุด (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะแก๊สทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิดสามถุงพร้อมน้ำยา (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อU-CATH No.14 (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ ๒ รายการ (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๕ รายการ (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๕ รายการ (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑ รายการ (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๓ รายการ (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสว่านลมเจาะกระดูกฯ ๑ Set (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดสว่านสำหรับผ่าตัดฯ ๑ ชุด (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจฯ (BIRD) ๖ เครื่อง (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง INFUSION PUMP ๖ เครื่อง (23-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (23-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยฯ ๘๔ เครื่อง (23-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ฯ (23-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำฯ (23-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ได้แบบซีอาร์ม (23-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ได้แบบซีอาร์ม จำนวน 1 เครื่อง (22-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 9 รายการ (21-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 6 รายการ  (21-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (21-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (21-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (21-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (21-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๓ รายการ (21-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๒ รายการ (21-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟลูฯ (21-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปฯ (21-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯ (21-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อฯ (21-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเตรียมน้ำฯ (21-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษา รวมอะไหล่ ชุดรับรังสีฯ (21-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (20-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (19-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน (19-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่ว (19-11-61)
ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก (16-11-61)
ประกาศผู้ชนะ 4 รายการ (15-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา sodium chloride (15-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา momtelukast (15-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา atovastatin (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-6)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (15-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโมัติฯ (15-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจฯ (15-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ (15-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมองฯ (15-11-61)
เผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2561 (15-11-61)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือนตุลาคม 2561 (15-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซ่มครุภัณฑ์ (14-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ จ้างซ่อมเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออโรสโคป (14-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ จ้างซ่อมเครื่องเอ็กซเรย์ Shimadzu (14-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ จ้างซ่อมเครื่องตัดผิวหนังด้วยไฟฟ้า (14-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแค้มล็อคองศา (14-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาค่าซ่อมเครื่อง Electric Dermatome (14-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาOne piece 3-lead cable (14-11-61)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทนม จำนวน ๑ โครงการ (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาขวดอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดผู้ใหญ่ (13-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาBlood gas reagent (13-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑๒ รายการ (13-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑๐ รายการ (13-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๘ รายการ (13-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๖ รายการ (13-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๓ รายการ (13-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๒ รายการ (13-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๒ รายการ (13-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑ รายการ (13-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องช่วยฟังฯ ๓๑ เครื่อง (13-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องช่วยฟังฯ ๓๑ เครื่อง (13-1-61-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๕๔ ราย (13-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๓๖ ราย (13-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๒๖ ราย (13-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (13-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องดึงหลังดึงคออัตโนมัติ (13-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่อง Syring Pump  (13-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ครุถัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ One piece 3 - lead cable (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแค้มล็อคองศา จำนวน 1 คู่ (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าอะไหล่ซ่อมเครื่อง Electric Dermatome (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑๐ รายการ (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๓ รายการ (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๒ รายการ (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๒ รายการ (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑๒ รายการ จำนวน ๑ ครั้ง (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๘ รายการ จำนวน ๑ ครั้ง (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๖ รายการ จำนวน ๑ ครั้ง (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยฯ ๓๑ เครื่อง (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๕๔ ราย จำนวน ๑ โครงการ (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๓๖ ราย จำนวน ๑ โครงการ (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๒๖ ราย จำนวน ๑ โครงการ (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ๑ เครื่อง (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องดึงหลังดึงคออัตโนมัติ ๑ เครื่อง (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Syring Pump จำนวน ๑ เครื่อง (12-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องผลิตอากาศอัดแรงดันสูง (12-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา  (09-11-61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภท เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ (09-11-61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภท ค่าจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ-หน่วยงานเอกชน (09-11-61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ (09-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (09-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (09-11-61)
ขอประกาศแผน e-bidding รอบที่ 1 (09-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร (09-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน (09-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วฯ จำนวน 139 ราย (09-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปฯ (09-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องช่วยหายใจ (09-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดความเข้มข้นของบิลิรูบิน (09-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปั่นหาค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดง (09-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กชนิดดิจิตอล (09-11-61)
ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือนกันยายน 2561
ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2561
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (08-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (08-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องผลิตอากาศอัดแรงดันสูง (07-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเตรียมน้ำเคมีบำบัดฯ (07-11-61)

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทเนื้อสัตว์ (06-11-61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก๊าซทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ขออนุมัติแผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 (06-11-61)
ข้
อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรฯ (05-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๒ รายการ (05-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมตู้ควบคุมแรงดันไนตรัสออกไซด์ (05-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องผลิตสุญญากาศฯ (05-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า (05-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นฯ (05-11-61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (05-11-61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (05-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (02-11-61)
ประกาศประกวดราคา amino acids (02-11-61)
ประกาศ ประกวดราคา carvedilol (02-11-61)
ประกาศ ประกวดราคา hydralazine (02-11-61)
ประกาศ ประกวดราคา insulin aspart (02-11-61)
ประกาศ ประกวดราคา mycophenolate (02-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติ  จำนวน ๑ โครงการ (02-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติ  จำนวน ๑ โครงการ (02-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติ  จำนวน ๑ โครงการ (02-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติ  จำนวน ๑ โครงการ (02-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติ  จำนวน ๑ โครงการ (02-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิต  จำนวน ๑ โครงการ (02-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา  จำนวน ๑ โครงการ (02-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา  จำนวน ๑ โครงการ (02-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา  จำนวน ๑ โครงการ (02-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาขวดอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดผู้ใหญ่ (02-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคา Blood gas reagent (02-11-61)
ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทนม 6 รายการ (01-11-61)
แผนจ้างเหมาบริการอื่น บำรุงรักษา (01-11-61)
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภท สินค้าในคลังวัสดุการแพทย์ (01-11-61)
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภทวัสดุห้องผ่าตัด (01-1-61)
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภทวัสดุเคมี (01-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซ่มครุภัณฑ์ (01-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออโรสโคป (01-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเอ็กซเรย์ Shimadzu (01-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดผิวหนังด้วยไฟฟ้า (01-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและฯ (01-11-61)
ผู้ชนะจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ  (31-10-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  (31-10-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  (31-10-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา  จำนวน ๑ โครงการ (31-10-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา  จำนวน ๑ โครงการ (31-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องช่วยหายใจ (31-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความเข้มข้นของบิลิรูบินในซีรั่ม (31-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นหาค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดง (31-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กชนิดดิจิตอล (31-10-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดตรวจฯ จำนวน ๑ โครงการ (31-10-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ  จำนวน ๑ โครงการ (31-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๒ รายการ (31-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้ควบคุมแรงดันไนตรัสออกไซด์ ๑ ตู้ (31-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องผลิตสุญญากาศฯ ๑ เครื่อง (31-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า ๑ เครื่อง (31-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นฯ ๑ ตัว (31-10-61)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 24 เครื่อง (30-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทอาหารแห้ง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล
ข้
อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ RCU
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต (26-10-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (26-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (25-10-61)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทนม (24-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกันฯ ๑ เครื่อง (24-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปี  (24-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปฯ (24-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯ (24-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันฯ (24-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเตรียมยาเคมีบำบัด ๑ เครื่อง (24-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในฯ (24-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ฯ (24-10-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเลือด จำนวน ๑ โครงการ (24-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล (22-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ (22-10-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (22-10-61)
แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 (22-10-61)
แผนจัดซื้อวัสดุฟื้นฟู ปีงบประมาณ 2562 (22-10-61)
แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ 2562 (22-10-61)
แผนจัดซื้อวัสดุจักษุ ปีงบประมาณ 2562 (22-10-61)
แผนจัดซื้อซื้อแก๊สทางการแพทย์ ประจำปีงบ 2562 (22-10-61)
แผนจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ ปีงบประมาณ 2562 (22-10-61)
ประกาศข้อมูลฯชุดอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๒๐ ชุด (22-10-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าระบบเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์สำหรับเครื่องไตเทียม (22-10-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญชุดตรวจ ELECTROLYTE (18-10-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (18-10-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ (18-10-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ (18-10-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ (18-10-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (18-10-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ (18-10-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 10 ราย
 (18-10-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 33 ราย(18-10-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 176 ราย (18-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำฯ จำนวน 15 เครื่อง(18-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงขนาดใหญ่ฯ (18-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 5 เครื่อง (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมองและไขสันหลัง (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ เคลื่อนย้าย จำนวน 5 เครื่อง (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯชุดอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๒๐ ชุด (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯชุดตรวจ ELECTROLYTE (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อnilotinib 150 mg Capsule,hard,1 capsule จำนวน 420 เม็ด (16-10-61-04)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อOctreotide 100 mcg/1ml Solution for injection 1ml จำนวน 3500 ampoule (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 5 เครื่อง(16-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมองและไขสันหลัง(16-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ เคลื่อนย้าย จำนวน 5 เครื่อง (16-10-61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก (12-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำ (12-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยฯ ๘๔ เครื่อง (12-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่วฯ จำนวน 176 ราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 33 ราย (12-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 10 ราย (12-10-61)
ประราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (12-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (11-10-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (11-10-61)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ รพ.เพชรบูรณ์ (11-10-61)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่ว (11-10-61)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (08-10-61)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ cefditoren... (08-10-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ (04-10-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ (04-10-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ (04-10-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (04-10-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (04-10-61)
ประกาศข้อมูลฯGauze 3x4 นิ้ว ปลอดเชื้อ (04-10-61-)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ (04-10-61)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทอาหารแห้งและเครื่องกระป๋อง (02-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ (27-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ (27-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ (27-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (27-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (27-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารฯ จำนวน 1 ชุด (27-09-61)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่ว (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (26-09-61)
ประกาศข้อมูลฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ โครงการ (26-09-61)
ประกาศข้อมูลฯซื้อแก๊สทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ (26-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออุปกรณ์ประกอบการบำรุงรักษาฯ ๑๗ เครื่อง ๑ งาน
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออุปกรณ์ประกอบการบำรุงรักษาฯ ๑๕ เครื่อง ๑ งาน
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องอบไฟฟ้าความถี่สูง Curapuls ๑ เครื่อง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ๑ เครื่อง
ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทเนื้อสัตว์ฯ (25-09-61)
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ รพ.เพชรบูรณ์ (25-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (25-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (25-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (25-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (25-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (25-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (25-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (25-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (25-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (25-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (25-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (25-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ Large Locking Plate (25-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ Cephalomedullary nail (ชนิดสั้น) (25-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (25-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ โครงการ (24-09-61)
ร่างประกาศก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก รพ.เพชรบูรณ์ (21-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (21-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯGauze 3x4 นิ้ว ปลอดเชื้อ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต จำนวน ๑ โครงการ
ประกาศข้อมูลฯCPE GOWN ชนิดคล้องนิ้ว (21-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพฯ จำนวน 1 เครื่อง (21-09-61)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงขนาดใหญ่ฯ (21-09-61)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (21-09-61)
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมองและไขสันหลัง (21-09-61)
ประกาศประกวดราคาเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สฯ (21-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 630 mAฯ (21-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประกอบการบำรุงรักษาเครื่องเฝ้าติดตามฯ ๑๗ เครื่อง (21-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประกอบการบำรุงรักษาเครื่องเฝ้าติดตามฯ ๑๕ เครื่อง (21-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ รายการ (21-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบไฟฟ้าความถี่สูง Curapuls ๑ เครื่อง (21-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ๑ เครื่อง(21-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก๊าซทางการแพทย์ (19-09-61)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (18-09-61)
ประกาศช้อมูลสาระสำคัญในสัญญาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (18-09-61)
ประกาศช้อมูลสาระสำคัญในสัญญาพรีแนน ขนาด 12x400 กรัม (18-09-61)
ประกาศช้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเข็มฉีดยาเบอร์ 21x1.5 นิ้ว (18-09-61)
ระกาศช้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเข็มฉีดยา เบอร์ 21x1 นิ้ว (18-09-61)
ประกาศช้อมูลสาระสำคัญในสัญญาBIOPSY NEEDLE UNIGUN (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 10 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (18-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (18-09-61)
ร่างประกาศประกวดราคาวัสดุบริโภคฯ (17-09-61)
ประกาศข้อมูลฯวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิต จำนวน 1 โครงการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ (14-09-61)
ประกาศข้อมูลฯDISPOSABLE GLOVES No.M (14-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดตรวจหู ตา จำนวน 1 ชุด(13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ(13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 2 รายการ(13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 27 รายการ(13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 4 รายการ(13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร_2 จำนวน 1 รายการ (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร_2 จำนวน 2 รายการ (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร_3 จำนวน 1 รายการ (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยิน จำนวน 3 รายการ (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องตรวจอวัยวะภายใน จำนวน 1 รายการ (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 1 รายการ (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 รายการ (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 5 เตียง (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมตู้เตรียมยาเคมีบำบัด จำนวน 1 ตู้ (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมตู้เก็บศพ จำนวน 1 ตู้ (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องตรวจอวัยวะภายใน จำนวน 1 เครื่อง (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องปั๊มสุญญากาศทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 19 ราย (13-09-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 30 ราย (13-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศโดยเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเป็นแบบ Inverter จำนวน 131 ชุด จำนวน 1 โครงการ (13-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหม้อไอน้ำ Once Through Boilers รวมอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 2.36 ตัน จำนวน 1 ระบบ (13-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๔ รายการ (12-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๔ รายการ (12-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๒ รายการ (12-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๒ รายการ (12-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องเตรียมยาเคมีบำบัด ๑ เครื่อง (12-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่อง Infusion Pump ๑ เครื่อง (12-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิต จำนวน 1 โครงการ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯCPE GOWN ชนิดคล้องนิ้ว (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาBIOPSY NEEDLE UNIGUN 14Gx10MM.(11-09-61)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงขนาดใหญ่ฯ (11-09-61)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมองและไขสันหลัง (11-09-61)
ร่างประกาศประกวดราคาเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สฯ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพรีแนน ขนาด 12x400 กรัม (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอเข็มฉีดยา เบอร์ 21x1.5 นิ้ว (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอเข็มฉีดยา เบอร์ 21x1 นิ้ว (11-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (11-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ(นายกิตติศักดิ์) (10-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ(นางบังอร) (10-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ ๔ รายการ (10-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ ๔ รายการ (10-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ ๒ รายการ (10-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ ๒ รายการ (10-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยิน จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้เก็บศพ จำนวน 1 ตู้ (10-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเตรียมยาเคมีบำบัด ๑ เครื่อง (10-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Infusion Pump ๑ เครื่อง (10-09-61)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยฯ ๘๔ เครื่อง (10-09-61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อตั้งอาคารศูนย์เด็กเล็ก ของโรงพยาบาล (07-09-61)
ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนเดือนสิงหาคม 2561 (07-09-61)
ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2561 (07-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยิน จำนวน 3 รายการ
 (07-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้เก็บศพ จำนวน 1 ตู้ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๖ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๒ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๔ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๔ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๒ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๒ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๒๒ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๒๒ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑๓ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๙ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๘ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๓ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๒ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ  (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ  (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๑๒๖ ราย (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๗๗ ราย (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๕๐ ราย (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๑๗ ราย (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๑๖ ราย (07-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิต จำนวน 1 โครงการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิต จำนวน 1 โครงการ (07-09-61)
ประกาศข้อมูลฯSuction connecting 1.8 (07-06-61)
ประกาศข้อมูลฯSerum ketone test (07-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสายจี้ แบบ Hand switch (06-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเฝือกคอชนิดแข็ง ปรับระดับได้ สำหรับผู้ใหญ่ (06-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาผ้าก๊อสชุบน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (06-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดเข้มข้น (06-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาถุงมือล้วงรก No.7 คู่ (06-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาMEPILEX AG 17.5x17.5 CM (06-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาMELGISORB AG 10x10 CM (06-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาCLOSE SUCTION No.14 (06-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ULSONA ULTRASOUND GEL (06-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๗ รายการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๔ รายการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ รายการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายกาาร (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯโนวาซอร์บ 2.0  26มม. 1.2 ราวด์ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯTop Dressing 6  x 8  Sterile VP (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯMASK แบบคล้องหู (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯGLOVE SURGICAL STERILE No. ๗.๕ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯGauze 4x4 นิ้ว (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯGauze 3x4 นิ้ว ปลอดเชื้อ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯDISPOSABLE GLOVES No. XS (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯDISPOSABLE GLOVES No. S (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯDISPOSABLE GLOVES No. M (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯBOWIE-DICK PLUS TEST (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯBLOOD TUBING LINE N-A008 (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาออกซิเจนทางการแพทย์ (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาMEPILEX AG 17.5x17.5 CM (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาMELGISORB AG 10x10 CM (05-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ SOT 628-H+G Longlife  FrCH 6 Length 28cm. 0.035นิ้ว (04-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ Burr Hole 16 mm Medium Press IMP (04-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ Silicone CWV Reservoir 150cc. (04-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ NEPHOROSTOMY BALLOON No.12 (04-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ SOT 626-H+G Hydrophilic FrCH 6 Length 26cm. 0.035นิ้ว (04-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ SHAVER BLADE (04-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ NEPHOROSTOMY BALLOON No.16 (04-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ MIZUHO RANEY SCALP CLIP,PLASTIC (04-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ GSP 16 Suprapubic Catheter (04-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก Large Locking Plate จำนวน 3 รายการ (04-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก Cephalomedullary Nail (ชนิดสั้น) จำนวน 3 รายการ (04-09-61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุจักษุ จำนวน ๑ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๖ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๒ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๔ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๔ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๒ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๒ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๒๒ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๒๒ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑๓ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๙ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๘ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๓ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๒ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ  (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๑๒๖ ราย (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๗๗ ราย (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๕๐ ราย (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๑๗ ราย (03-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๑๖ ราย (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯชุดทำแผลล้างไต (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯเข็มเย็บแผล 3.8 คัตติ้ง 32มม.ME32 (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯMicro Albumin Reagent strip (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯHb typing reagent (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯColumbia agar sheep blood (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯBlood lactate test (03-09-61)
ประกาศข้อมูลฯBlood gas reagent (03-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาออกซิเจนเหลว (03-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาRohto Capsular Tension Ring ขนาด 12 mm. (03-09-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา7FRx20CM DOUBLE LUMEN INFUSION SET (03-09-61)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (31-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุน (31-08-61)
ประกาศเผยแพร่แผน ปี๒๕๖๑ ซื้อเครื่องช่วยฟังฯ ๘๔ เครื่อง (31-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๒๐ รายการ (31-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๙ รายการ (31-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๔ รายการ (31-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ (31-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ (31-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ_20180830_0001  (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ_20180830_0002 (30-08-61
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯฝาครอบตาขวา_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯไซริงจ์แก้ว ขนาด ๕๐ ซีซี (IRRIGATE)_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯชุดให้น้ำเกลือเด็ก_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวิินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๔ รายการ_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ_20180830_0005 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ_20180830_0004 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ_20180830_0003 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ_20180830_0002 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯแก๊สเอทธิลินอ๊อกไซด์  ๓๔๐ กรัม_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯTRANSPORE ขนาด ๑ นิ้ว_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯTEGADERM 6x7 cm._20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯSUCTION  CONNECTING  1.8 _20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯSerum ketone test_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯPro BNP_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯHollow Fiber Dialyzer CTA-2000_20180830_0001 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายจี้แบบ hand switch (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเฝือกคอชนิดแข็ง ปรับระดับได้ สำหรับผู้ใหญ่ (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผ้าก๊อสชุปน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดเข้มข้น (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถุงมือล้วงรก No.7 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาULSONA ULTRASOUND GEL (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาCLOSE SUCTION No.14 (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับสำหรับเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานฯ จำนวน 1 รายการ (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องเอกวเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 รายการ (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน  2 รายการ (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหู ตา จำนวน 1 ชุด (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจ MRI จำนวน 30 ราย (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจ MRI จำนวน 19 ราย (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปั๊มสุญญากาศทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง (30-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจอวัยวะภายใน จำนวน 1 เครื่อง (30-08-61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาสลายนิ่ว ปี 2561 (29-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (29-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา7FR x 20CM DOUBLE LUMEN INFUSION SET (29-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๒๐ รายการ (29-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๙ รายการ (29-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 2 รายการ (29-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๔ รายการ (29-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ (29-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ (29-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างซ่อมตู้เตรียมยาเคมีบำบัด จำนวน 1 ตู้ (29-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Rohto Capsular Tension Ring 12 mm (29-08-61)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) (29-08-61)
แผนซื้อวัสดุบริโภค ประเภทอาหารแห้งและเครื่องกระป๋อง (28-08-61)
แผนซื้อวัสดุบริโภค ประเภทเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (28-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ  (27-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ  (27-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ  (27-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเอ็นโดทิ้ว เบอร์ 7 (27-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถุงบรรจุปัสสาวะปลายก๊อก 45 มม. (27-08-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเข็มฉีดยา เบอร์ 18x1.5 นิ้ว (27-08-61)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรฯ จำนวน 5 เครื่อง (27-08-61)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 15 เครื่อง (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเอ็นโดทิ้ว เบอร์ 7 (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสายให้อาหาร NG เบอร์ 16 (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสโตมาเดรส พลัส ชนิดถุงใส (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาถุงบรรจุปัสสาวะปลายก๊อก 45 มม. (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาไซริงจ์ 20 ซีซี (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเข็มฉีดยา เบอร์ 18 x 1.5 นิ้ว (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาก๊าซทางการแพทย์ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาThoracic Catheter No.28 (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 3.0MM.SLIT KNIFE 6 (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๘ รายการ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๘ รายการ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๖ รายการ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑ รายการ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๗ รายการ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๖ รายการ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๕ รายการ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑ รายการ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑ รายการ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๓ รายการ (27-08-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ (27-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ (24-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (24-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (24-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (24-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (24-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯMicro Albumin Reagent strip (24-08-61)
ประกาศผู้ชนะฯColumbia agar sheep blood (24-08-61)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศฯ (23-07-61)
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๓ รายการ (23-07-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารฯ จำนวน 1 ชุด (23-07-61)
ประกาศข้อมูลฯเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (23-07-61)
ประกาศข้อมูลฯเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (23-07-61)
ประกาศข้อมูลฯเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (23-07-61)
ประกาศข้อมูลฯวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ (23-07-61)