วัสดุการแพทย์

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (14-7-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาชุดตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC (14-7-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (14-7-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (14-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (14-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ2 (14-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ1 (14-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (14-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อHemoflow F7HPS (14-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ3 (14-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ2 (14-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ1 (14-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเทปกาวของระบบไอน้ำ ขนาด 1.2 นิ้ว (14-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญซื้อFLEX Liner 1.5 L (14-7-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน 5 รายการ (14-07-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (14-07-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนหลอดเอกซเรย์ ยี่ห้อ VAREX จำนวน 1 หลอด (14-07-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (14-07-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุจักษุ จำนวน 1 รายการ (14-07-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาฯ จำนวน ๑ ระบบ (13-07-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๔ รายการ (13-07-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๓ รายการ (13-07-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๒ รายการ (13-07-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ (13-07-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ.(13-07-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ..(13-07-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๔ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (13-07-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ.(13-07-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ..(13-07-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาตรวจเอกซเรย์ทรวงอก ด้วยรถ mobile x-ray (13-07-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๓๖ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (13-07-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๙ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (13-07-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจักษุ จำนวน ๑ รายการ (13-07-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๖ รายการ นายเหิม เสือโต (13-07-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นางน้อย จันดาเขียว (13-07-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายสมศักดิ์ สินคงป้อง (13-07-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายมนูญ พิสิทธิ์คุณ (13-07-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางสินธร ท่อนทอง (13-07-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางสมหวัง อ่อนน้อม (13-07-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายพวงมาลัย คำยอด (13-07-63)
ประกาศช้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (13-07-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (10-07-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเอกซเรย์ทรวงอก ด้วยรถฯ จำนวน ๒,๔๐๐ ราย (10-07-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ (10-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (10-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ3 (10-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ2 (10-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ1 (10-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ3 (10-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ2 (10-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ1 (10-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อBlood gas reagent (10-7-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (9-7-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ3 (9-7-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ2 (9-7-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ1 (9-7-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๒ รายการ (09-07-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ (09-07-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ (09-07-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๔ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (09-07-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบน้ำ Soft จำนวน ๑ งาน (09-07-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ HAMILTON จำนวน ๑๓ เครื่อง (09-07-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๓๖ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (09-07-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๙ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (09-07-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสว่านเจาะกระดูกฯ จำนวน ๑ Set (09-07-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารฯ จำนวน ๑ เครื่อง (09-07-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นายสมควร สิงห์ทอง (09-07-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางไลย์ อินผล (09-07-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางบุญจันทร์ จงธรรม์ (09-07-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางก้านเหลือง หล้าน้อย (09-07-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายจันทร์ จันทร์แสง (09-07-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายโกวิทย์ คำศรีบัว (09-07-63)
ประกาศสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการปฏิรูประบบบริหารเวชภัณฑ์ ประจำไตรมาส ๓ (09-07-2563)
ประกาศขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน (เงินบำรุงโรงพยาบาลเพชรบูรณ์) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ (09-07-2563) 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (09-07-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (08-07-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (08-07-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (08-07-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ2 (3-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ1 (3-7-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (3-7-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (3-7-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายโกวิทย์ คำศรีบัว (03-07-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางบุญจันทร์ จงธรรม์ (03-07-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๔ รายการ (03-07-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๓ รายการ (03-07-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๒ รายการ (03-07-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ (03-07-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ. (03-07-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (03-07-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ. (03-07-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๘ รายการ YASARGIL STR ๙mm (03-07-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นายสถิตย์ วันกิ่ง (03-07-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นายพรศักดิ์ ปานดารา (03-07-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางอะเลมะ สินจ้าง (03-07-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางหวิน เทพสิงเสาร์ (03-07-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางละเอียด แป้นเพชร (03-07-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางบุญชุ่ม ชินบุตร (03-07-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางซิ้ม อ่อนสี (03-07-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางคำมูล เมืองแมน (03-07-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายสุวิทย์ พิมพาพันธ์ (03-07-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นางผัด เมืองแก่น (03-07-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นางคำพอง ผองแผ่น (03-07-63)
ข้อมูลสาระสำคัญฯเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ (3-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (3-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ2 (3-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ1 (3-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯไซริงค์แก้ว SAVE ขนาด50 cc (3-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ (3-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ (3-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ2 (3-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ1 (3-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ3 (3-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ1 (3-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (3-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ5 (3-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ4( 3-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ3 (3-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ2 (3-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ1 (3-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ2 (3-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ7 (3-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ5 (3-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ4 (3-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ3 (3-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ1 (3-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อน้ำยาชุดตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC (3-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อPro BNP (3-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อMicro Albumin Reagent strip (3-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อMarijuana test (THC) (3-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อBlood gas reagent (3-7-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯชุดทำแผลสเตอร์ไรด์ (3-7-2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดปากมดลูก และเครื่องจี้เย็น จำนวน 1 ชุด (03-07-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (03-07-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (03-07-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (03-07-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (02-07-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (02-07-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (02-07-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (02-07-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (02-07-2563) (4)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (02-07-2563) (3)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (02-07-2563) (2)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ2 (1-7-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ1 (1-7-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (1-7-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (1-7-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อไม้พันสำลี ขนาด 6 นิ้ว เบอร์L (1-7-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อถุงมือสำหรับการศัลยกรรมปราศจากเชื้อชนิดมีแป้ง เบอร์.7 (1-7-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อSYNTHETIC DIALYZER ELISIO- 210HR (1-7-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อSINGLE BLOOD BAG 350ml.(1-7-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อGAUZE SWAB VASALINE 3x3 นิ้ว (1-7-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (01-07-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (01-07-2563) (4)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (01-07-2563) (3)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (01-07-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (01-07-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วฯ จำนวนประมาณ 1330 ราย (30-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (30-06-2563)
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (30-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (30-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (30-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (30-06-2563) (4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (30-06-2563) (3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (30-06-2563) (2)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (30-06-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องผลิตสุญญากาศแบบใช้น้ำมัน จำนวน 1 เครื่อง (30-06-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (30-06-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อสารทำความสะอาดผสมเอมไซม์ขนาด 3.8 ลิตร (30-6-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2รายการ2 (30-6-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2รายการ1 (30-6-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อเทปกาวของระบบไอน้ำ ขนาด 1.2 นิ้ว (30-6-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อตัวเย็บแผลหลังผ่าตัด (30-6-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อFLEX Liner 1.5 L (30-6-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อBacteria Filter (30-6-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ2 (30-6-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ1 (30-6-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำฯ ๒ เครื่อง (30-06-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (30-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (30-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (30-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (30-06-2563) (4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (30-06-2563) (3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (30-06-2563) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (30-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางอะเลมะ สินจ้าง) (29-06-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางดม ใจสอน) (29-06-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางซิ้ม อ่อนสี) (29-06-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายสุวิทย์ พิมพาพันธ์) (29-06-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายผัด เมืองแก่น) (29-06-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (26-06-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (26-06-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (26-06-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อห่อทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป (25-6-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ (25-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (25-06-2563)
ร่างประกาศปรกวดราคาซื้อเครื่องตัดปากมดลูก และเครื่องจี้เย็น จำนวน 1 ชุด (24-06-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือดฯ จำนวน 1 เครื่อง (24-06-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อวัสดุจักษุจำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (23-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตสุญญากาศแบบใช้น้ำมัน จำนวน 1 เครื่อง (23-06-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อฯ จำนวน 1 เครื่อง (23-06-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (23-6-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน1 โครงการ5 (23-6-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน1 โครงการ4 (23-6-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน1 โครงการ3 (23-6-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน1 โครงการ2 (23-6-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน1 โครงการ1 (23-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจหาเซลล์มะเร็ง จำนวน 1 โครงการ (23-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจหาเชื้อวัณโรคและวัณโรคดื้อยาด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา (23-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสซิกา จำนวน 1 โครงการ (23-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างซีรั่มฯ (23-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต2 จำนวน 1 โครงการ (23-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต จำนวน 1 โครงการ3 (23-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต จำนวน 1 โครงการ1 (23-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจยืนยันเชื้อบริสุทธิ์ฯ จำนวน 1 โครงการ (23-6-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (23-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (23-06-2563) (3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (23-06-2563) (2)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (22-6-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (22-6-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อSINGLE BLOOD BAG 450 ml. (22-6-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อHemoflow F7HPS (22-6-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อDOUBLE BLOOD BAG 450 ml. (22-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (22-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (22-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสารทำความสะอาดผสมเอมไซม์ขนาด 3.8 ลิตร (22-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (22-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (22-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (22-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ตามเอกสารที่แนบ จำนวน 1 โครงการ (22-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (22-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (22-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยางรัดริดสีดวง (22-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อแผ่นอิเล็คโตรด สำหรับการตรวจคลื่นไฟฟ้า (22-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขวดพลาสติกใสพร้อมหัวปั้ม (22-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อก๊อสพับ ขนาด ๒ นิ้วx๒ นิ้ว (22-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อUNIVERSAL SPLIT CORD (22-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อTOP DRESSING 6x8 ปลอดเชื้อ (22-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อTOP DRESSING 3x6นิ้ว (22-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อHIBISCRUB (22-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อFoley 2 Way No.20 (22-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อDISPOSABLE GLOVE SIZE M (22-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อCITROSTER DISINFECTANT 5L (22-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อBARIUM SULFATE ขนาด 50 กิโลกรัม (22-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อA.V FISTULA NEEDLE TUM WING 16G (22-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อ โครมิค 4.0 17 มม. 1.2 ราวด์ (22-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ6 (22-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ5 (22-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ4 (22-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ3 (22-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ2 (22-6-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ1 (22-6-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (22-06-2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้ (22-06-2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบวัดค่าโซเดียมในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง (22-06-2563)
ระกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 1 เครื่อง (22-06-2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรสำหรับทารกแรกเกิด (22-06-2563)
ประกาศปรกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำฯ จำนวน 1 เครื่อง (22-06-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรฯ จำนวน 1 เครื่อง (22-06-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑๖ รายการฯ (19-06-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑๓ รายการฯ (19-06-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๗ รายการฯ (19-06-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (19-06-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (19-06-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ. (19-06-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อแผ่นอ่านค่าฮีมาโตรคิต จำนวน 1 แพค (19-06-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อถังสำหรับผ่าตัดต่อมลูกหมาก จำนวน 1 ใบ (19-06-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดออกซิเจนเรกกูเลเตอร์ สำหรับแทงค์ จำนวน 2 ชุด (19-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๘ รายการ YASARGIL TI STD-CLIP ๙MM (19-06-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (นายพรศักดิ์ ปานดารา) (19-06-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางบุญชุ่ม ชินบุตร) (19-06-63)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดดูดเสมหะพร้อมชุดขวดรองรับของเหลว จำนวน 2 ชุด (19-06-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดแสง (Lux meter) พร้อมโพรบ จำนวน 1 เครื่อง (19-06-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องมือตัดชิ้นเนื้อในกล่องเสียง จำนวน 1 ชิ้น (19-06-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปั่นหาค่าเปอร์เซ็นต์ของเลือด จำนวน 1 ครื่อง (19-06-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องดูดเสมหะระบบไปป์ไลน์ จำนวน 10 เครื่อง (19-06-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครื่อง (19-06-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องดูดของเหลวสำหรับงานทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง (19-06-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กเล็กชนิดดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง (19-06-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (19-06-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ_3 (19-06-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ_2 (19-06-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (19-06-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อ Wire Cutting Pliers จำนวน 1 ชิ้น (19-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางละเอียด แป้นเพชร) (18-06-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นางคำพอง ผองแผ่น) (18-06-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑๗ รายการ Cancellous Screw ๔mm๑๘m (18-06-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ เอทธิบอนด์ ๒ ๔๕มม V-๓๙ ๔x๗๕ (18-06-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Universa Soft (๖.๐Fr๒๒-๓๒cm) ( (18-06-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Suprapubic Set ๑๖FR (18-06-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Silicone CWV ๒๐๐CC (18-06-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ REDURA REGEN ๔๐x๖๐M (18-06-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ CRANIOPLASTIC KIT (18-06-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นายพรชัย ศรีลาดี (18-06-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายขำ เรืองศรี (18-06-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางสมัคร เกษแก้ว (18-06-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางสนม ลีลา (18-06-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางพลอย เพียรเกิด (18-06-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางทองปาน กองปาน (18-06-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ น.ส.อุดม คำภูเงิน (18-06-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นางพัชนี ประมาพันธ์ (18-06-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ (18-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำฯ จำนวน ๒ เครื่อง (18-06-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุจักษุ จำนวน 1 รายการ (16-06-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (16-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทำแผลสเตอร์ไรด์ (16-6-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อHb typing test (16-6-2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หูคอจมูก พร้อมระบบโฟกัสด้วยไฟฟ้า (16-06-2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 57 รายการ.c (16-06-2563)
ประกาศประกวดราคากล้องส่องตรวจท่อไตและไตชนิดโค้งงอได้ พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณฯ (16-06-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (16-06-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาฯ ๒๒ เครื่อง (15-06-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบฯ ๑๖ เครื่อง (15-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้านฮอร์โมนสารบ่งชี้มะเร็งและภูมิคุ้มกันวิทยาในร่างกาย ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (15-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจักษุ จำนวน 1 รายการ (15-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (15-06-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (15-06-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (15-06-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (15-06-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างงานรื้อถอน-ย้ายติดตั้ง จำนวน 1 งาน (15-06-2563)
ร่างประกาศปรกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำฯ จำนวน 1 เครื่อง (12-06-2563)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาชุดตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) (12-6-2563)
ผู้ชนะฯซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารชีวเคมีอิเลคโตรไลท์ในเลือดปัสสาวะฯ จำนวน 24 รายการ (12-06-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อห่อทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป จำนวน 2,300 ชิ้น (12-6-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ เอทธิบอนด์ ๒ ๔๕มม เทเปอร์คัท (12-06-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นายพรชัย ศรีลาดี (12-06-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายขำ เรืองศรี (12-06-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางสมัคร เกษแก้ว (12-06-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางพลอย เพียรเกิด (12-06-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางทองปาน กองปาน (12-06-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดแสง (Lux meter) พร้อมโพรบ จำนวน 1 เครื่อง (12-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (12-06-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (12-06-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (12-06-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงฯ (12-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (12-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (12-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (12-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานรื้อถอนย้ายติดตั้ง ระบบก๊าซทางการแพทย์ (12-06-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ตามเอกสารที่แนบ จำนวน 1 โครงการ1 (11-6-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ตามเอกสารที่แนบ จำนวน 1 โครงการ2 (11-6-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ (11-6-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ตามเอกสารที่แนบ จำนวน 1 โครการ4 (11-6-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ตามเอกสารที่แนบ จำนวน 1 โครการ3 (11-6-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ตามเอกสารที่แนบ จำนวน 1 โครการ2 (11-6-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ตามเอกสารที่แนบ จำนวน 1 โครการ1 (11-6-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (11-6-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (11-6-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทโมเว้นฟิว์เตอร์ (11-6-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไซริงค์แก้ว SAVE ขนาด 50 CC. (11-6-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (11-6-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ2 (11-6-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ1 (11-6-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ EKG ขนาด 110mm.x140mm.200sheets (11-6-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อSerum ketone test (11-6-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อDrop Sensor Unit (11-6-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อBlood lactate test (11-6-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อBlood gas reagent (11-6-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (11-06-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (11-06-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (11-06-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง (11-06-2563)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 1 เครื่อง (10-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑๖ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (10-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑๓ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (10-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๗ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (10-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (10-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (10-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (10-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (10-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (10-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (10-06-2563) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ เครื่อง (10-06-2563)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้ (09-06-2563)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบวัดค่าโซเดียมในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง (09-06-2563)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรสำหรับทารกแรกเกิด (09-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังสำหรับผ่าตัดต่อมลูกหมาก จำนวน 1 ใบ (09-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดออกซิเจนเรกกูเลเตอร์ สำหรับแทงค์ฯ จำนวน 2 ชุด (09-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดดูดเสมหะพร้อมขวดรองรับของเหลว จำนวน 2 ชุด (09-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือตัดชิ้นเนื้อในกล่องเสียง จำนวน 1 ชิ้น (09-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือดฯ จำนวน 1 เครื่อง (09-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นหาค่าเปอร์เซ็นต์ของเลือด จำนวน 1 เครื่อง (09-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดเสมหะระบบไปป์ไลน์ จำนวน 10 เครื่อง (09-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครื่อง (09-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดของเหลวสำหรับงานทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง (09-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กเล็กชนิดดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง (09-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (09-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ_2 (09-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (09-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Wire Cutting Pliers จำนวน 1 ชิ้น (09-06-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (09-06-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อMASK (แบบคล้องหู) 8-6-2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (05-06-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (05-06-2563)
ประกาศขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน (เงินบำรุงโรงพยาบาลเพชรบูรณ์) ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2563 (04-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางสนม ลีลา (04-06-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นางพัชนี ประมาพันธ์ (04-06-63)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หูคอจมูก พร้อมระบบโฟกัสด้วยไฟฟ้า (04-06-63)
ร่างประกาศประกวดราคากล้องส่องตรวจท่อไตและไตชนิดโค้งงอได้ พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณฯ (04-06-63)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดผู้ใหญ่ จำนวน 20,000 ขวด (04-06-63)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร 4-6-2563 (04-06-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ (04-06-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน ๓๐ เครื่อง (04-06-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน ๑ รายการ (04-06-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องผลิตสุญญากาศฯ จำนวน ๑ รายการ (04-06-63)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (02-06-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อMASK(แบบคล้องหู) (02-06-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อCITROSTER DISINFECTANT 5L (02-06-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (02-06-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (02-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (01-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (01-06-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ (01-06-2563)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 57 รายการ (29-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นอ่านค่าฮีมาโตรคิต จำนวน 1 แพค (29-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อฯ จำนวน 1 เครื่อง (29-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาฯ จำนวน ๒๒ เครื่อง (29-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบฯ จำนวน ๑๖ เครื่อง (29-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑๗ รายการ Cancellous ๔mm.full th.๑๘ mm (29-05-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ Pavi Cementless Standard Stem (29-05-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Universa Soft Ureteral Stent ๖.๐Fr (29-05-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Suprapubic Drainage Set ๑๖FR (29-05-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Silicone CWV Reservoir ๒๐๐CC (29-05-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ REDURA REGEN DURAL ๔๐x๖๐M (29-05-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ CRANIOPLASTIC KIT (29-05-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (29-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (29-05-2563)
ยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (27-5-2563)
ยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (27-5-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดพลาสติกใสพร้อมหัวปั้ม (27-5-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อPro BNP (27-5-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ (27-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมฯ จำนวน ๓๐ เครื่อง (27-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน ๑ เครื่อง (27-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องผลิตสุญญากาศฯ จำนวน ๑ เครื่อง (27-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (27-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตฯ (27-05-2563)
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ (27-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (27-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (27-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นายสมควร สิงห์ทอง (25-05-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางไลย์ อินผล (25-05-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางก้านเหลือง หล้าน้อย (25-05-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายจันทร์ จันทร์แสง (25-05-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรฯ (25-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาฯ (25-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑๓ รายการ CRE ๑๐-๑๒mm ๕.๕cm๒๔๐cm (22-05-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๕ รายการ DISP ENDOCLIP LGE (22-05-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ Parietex ANAT LT STDPY ๑๕x๑๐ (22-05-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ Suture Wire ๐.๕m๑๐m. Long (22-05-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Surgical gown ๑ Layer PUXL (22-05-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Kii Balloon Biunt Tip ๑๒x๑๐๐ (22-05-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นายจรูญศักดิ์ ขุนทิพย์ (22-05-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายวิรัฎฐ์ เสือน้อยกุลธร (22-05-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสลายเนื้องอกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง (22-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๒ รายการ (21-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ (21-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ (21-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ.(21-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ..(21-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑๖ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (21-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑๑ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (21-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๘ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (21-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๔ รายการ (21-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๓ รายการ (21-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ (21-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ...(21-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ..(21-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๓ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (21-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๐ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (21-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๙ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (21-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๕ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (21-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๕ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง.(21-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (21-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (21-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ.(21-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ..(21-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ...(21-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกัน แบบรวมอะไหล่ เครื่องควบคุมฯ (21-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๕๘ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (21-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๓๖ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (21-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๑๘ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (21-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดฯ (21-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรฯ (21-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดันฯ (21-05-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อแอลกอฮอล์เจลล้างมือชนิดใช้ร่วมกับเครื่องช่วยอัตโมัติฯ (21-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (21-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ (21-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (21-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (21-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (21-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ3 (21-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ2 (21-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ1 (21-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเมอร์ซิลค์ 3.0 เข็ม 20มม.ราวด์ 3.8 (21-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อฟิงเกอร์ทิป (21-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อพีดีเอส ทู 3.0 90ซม. เข็มคู่ 26มม. (21-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อแผ่นฟิล์มปราศจากเชื้อที่มีไอโอดีน (21-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อผ้าก๊อสพับ ขนาด3x4นิ้ว8ชั้น5ชิ้น ปลอดเชื้อ (21-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อถุงมือสำหรับการศัลยกรรมปราศจากเชื้อชนิดมีแป้ง เบอร์.7.5 (21-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อถุงมือสำหรับการศัลยกรรมปราศจากเชื้อชนิดมีแป้ง เบอร์.6.5 (21-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อตัวเย็บแผลหลังผ่าตัด (21-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขวดพลาสติกใสพร้อมหัวปั้ม ขนาด 500 ml (21-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ2 (21-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ1 (21-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อID CARD Liss Coombs 24X12 (21-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อHYDROGEL (21-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อGAUZE DRAIN 8 mm. x 4 yds (21-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อCPE GOWN ชนิดคล้องนิ้ว (21-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อAnti HIV ( rapid test ) (2nd) (21-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจหาเซลล์มะเร็ง จำนวน 1 โครงการ (21-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต จำนวน 1 โครงการ (21-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ5 (21-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ4 (21-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ3 (21-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ2 (21-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ1 (21-5-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายวิรัฎฐ์ เสือน้อยกุลธร (21-05-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (21-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงฯ (21-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (21-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (20-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ เครื่อง (20-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (20-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุจักษุ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (20-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (19-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง (19-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (19-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (19-05-2563) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดพลาสติกใสพร้อมหัวปั๊ม ขนาด 500 ml. (19-5-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อDISPOSABLE GLOVE SIZE .M (19-5-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องผลิตสูญญากาศ Vacuum (19-5-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (18-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รานการ (18-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ (18-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (18-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (18-05-2563) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการฯ (15-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วฯ จำนวนประมาณ 1330 ราย (15-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (15-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (15-05-2563) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวฃภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (15-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (15-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องส่องกล่องเสียงเพื่อช่วยใส่ท่อฯ จำนวน 1 เครื่อง (15-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (15-05-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (13-5-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ตามเอกสารที่แนบ จำนวน 1 โครงการ (13-5-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ (13-5-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ2 (13-5-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ1 (13-5-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ3 (13-5-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ2 (13-5-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ1 (13-5-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ2 (13-5-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ1 (13-5-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (13-5-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครมิค 4.0 17 มม. 1.2 ราวด์ (13-5-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อUNIVERSAL SPLIT CORD (13-5-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อHIBISCRUB (13-5-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อFoley 2 Way No.20 (13-5-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อCITROSTER DISINFECTANT 5L (13-5-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อBARIUM SULFATE ขนาด 500 กรัม (13-5-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อA.V.FISTULA NEEDLE TUM WING 16G (13-5-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง2 (13-5-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง1 (13-5-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑๓ รายการ CRE ๑๐-๑๒mm๕.๕cm ๒๔๐cm. (13-05-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๕ รายการ DISP ENDOCLIP LGE (13-05-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ Suture Wire ๐.๕ mm. ๑๐.m Long (13-05-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Surgical gown ๑ Layer PUXL (13-05-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Kii Balloon Blunt Tip System ๑๒x๑๐๐m. (13-05-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นายจรูญศักดิ์ ขุนทิพย์ (13-05-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ BASIC SET UP PACK (13-05-63)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อหมวกผ่าตัดสีเขียว (13-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อผ้าก๊อสพับ ขนาด 3x4xนิ้ว (13-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดน้ำยาXpert Xpress SAR-COV2 (13-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อSuction connecting 1.8 (13-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อDISPOSABLE GLOVE SINE.S (13-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อCPE GOWN ชนิดคล้องนิ้ว (13-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อCONNECTING TUBE (13-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ2 (13-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ1 (13-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง (13-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งส่วนบนฯ (12-05-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกเรเดียสสาวนปลายด้านหน้าฯ (12-05-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นส่วนหลังของดวงตาฯ (12-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (12-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ (12-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (12-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (12-05-2563) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๒ รายการ (12-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ (12-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ (12-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ.(12-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ..(12-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑๖ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (12-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑๑ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (12-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๘ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (12-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๔ รายการ (12-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๓ รายการ (12-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ (12-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ.(12-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ..(12-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๓ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (12-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๐ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (12-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๙ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (12-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๕ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (12-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๕ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง.(12-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (12-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (12-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ.(12-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ...(12-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ...(12-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกัน แบบรวมอะไหล่ เครื่องควบคุมฯ (12-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๕๘ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (12-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๓๖ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (12-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๑๘ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (12-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด (12-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรฯ (12-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน (12-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างต่ออายุรับบริการแผ่นวัดรังสีบุคคล (OSL) ๗๘ รายการ ตามเอกสารที่แนบ (08-05-2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เลนส์แก้วตาเทียม) (08-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ (08-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๕ รายการ (08-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (08-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (08-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (08-05-2563) (3)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (08-05-2563) (2)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารทำความสะอาดผสมเอมไซม์ขนาด 3.8 ลิตร (07-05-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (07-05-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (07-05-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ตามเอกสารที่แนบ จำนวน 1 โครงการ1 (07-05-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ตามเอกสารที่แนบ จำนวน 1 โครงการ6 (07-05-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ตามเอกสารที่แนบ จำนวน 1 โครงการ5 (07-05-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ตามเอกสารที่แนบ จำนวน 1 โครงการ4 (07-05-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ตามเอกสารที่แนบ จำนวน 1 โครงการ3 (07-05-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ตามเอกสารที่แนบ จำนวน 1 โครงการ2 (07-05-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ (07-05-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ (07-5-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ5 (07-05-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ4 (07-05-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ3 (07-5-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ2 (07-05-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ1 (07-5-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรัดริดสีดวง (07-05-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นอิเล็คโตรด สำหรับการตรวจคลื่นไฟฟ้า (07-05-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาชุดตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) (07-05-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดน้ำยาXpert Xpress SAR-CoV๒ (07-05-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊อสพับ ขนาด 2x2นิ้ว (07-05-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อTOP DRESSING 6 x 8 ปลอดเชื้อ (07-5-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อTOP DRESSING 3 x 6 นิ้ว (07-5-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อMicro Albumin Reagent strip (07-05-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อMarijuana test (THC) (07-05-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อBOWIE-DICK PLUS TEST (07-05-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อBlood lactate test (07-05-2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อBlood gas reagent (07-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมฯ จำนวน ๑ เครื่่อง (07-05-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจเด็กเล็กฯ จำนวน ๑ เครื่่อง (07-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ (07-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๕ รายการ (07-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (07-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (07-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (07-05-2563) (3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (07-05-2563) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุรับบริการแผ่นวัดรังสีบุคคลฯ จำนวน ๒ รายการ (07-05-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (05-05-2563)
ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน (เงินบำรุงโรงพยาบาลเพชรบูรณ์) ประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2563 (05-05-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสารทำความสะอาดผสมเอมไซม์ขนาด 3.8 ลิตร (01-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ(นางเสริมศรี กิจประเสริฐ) (01-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ(นางสำรวจ เจริญศุภชัย) (01-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ(นางมาลัย สุพัฒน์ (01-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ(นางฝัย อินนันท์) (01-05-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ(นางบัวทอง ศิลจรรยา) (01-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ(นางทองเมือง สินเพียง) (01-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ(นางดลดา แก้วนวน) (01-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ(นางชนิดาภา ไชยสิทธิ์) (01-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ(นางคำฟอง เชื้อบุญมี) (01-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (01-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (01-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (01-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออะไหล๋ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (01-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ3 (01-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ2 (01-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ1 (01-5-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) จำนวน 1 ยูนิต (30-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง (30-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าระบบเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ กำลังการผลิต 600 ลิตร (30-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วฯ จำนวน 191 ราย (30-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วฯ จำนวน 10 ราย (30-04-2563)
ประกาศสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการปฏิรูประบบบริหารเวชภัณฑ์ ประจำไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (30-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมฯ จำนวน ๑ เครื่อง (30-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจเด็กเล็กถึงเด็กโต จำนวน ๑ เครื่อง (30-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกันฯ จำนวน ๑ เครื่อง (30-04-2563)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาฯ (28-04-2563)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบฯ (28-04-2563)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาฯ (28-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (28-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (28-04-2563)
ร่างประากาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (27-04-2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ รอบ 2 (27-04-2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงสำหรับดามกระดูกขนาดใหญ่ (27-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ BASIC SET UP PACK (27-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบฯ (27-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (27-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ.(27-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างสอบเทียบเครื่องตรวจการได้ยินฯ จำนวน ๑ โครงการ (27-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ 600 ลิตร (24-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (24-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑการแพทย์ จำนวน ๑ เครื่อง (24-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (24-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (24-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (24-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (24-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ (23-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ (23-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (23-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ (23-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ2 (23-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ1 (23-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ2 (23-4-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ1 (23-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ2 (23-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ1 (23-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (23-4-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดผู้ใหญ่ (23-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อSerum ketone test (23-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อMicro Albumin Reagent strip (23-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อHb typing test (23-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อBlood lactate test (23-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อBlood gas reagent (23-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯชุดน้ำยาตรวจนับจำนวน CD4 (23-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ1 (23-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (23-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑืการแพทย์ จำนวน ๑ เครื่อง (23-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (23-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (23-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑืที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (22-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (22-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ (22-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (22-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (22-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (22-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (22-04-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (22-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (22-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (22-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (22-04-2563) (9)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (22-04-2563) (8)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (22-04-2563) (7)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (22-04-2563) (6)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (22-04-2563) (5)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (22-04-2563) (4)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (22-04-2563) (3)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (22-04-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (22-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ BASICSET UP PACK (21-04-63)
ประกาศประกวดราคาซื้อห่อทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป 21-4-2563
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาชุดตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 21-4-2563
ประกาศประกวดราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดผู้ใหญ่ 21-4-2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (ส.ต.อมร แควป่าสัก) (21-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (นางแสวง กะรินตา) (21-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (นางกาหลง หล่มสัก) (21-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายวิทยา ศักดิ์เจริญชัยกุล) (21-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายบุญลับ สารมะโน) (21-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางพรหมลัทธิ์ ขวัญปลอด) (21-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางพยอม พิลึก) (21-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางปุ่น นามสงคราม) (21-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางบุญเหลือ พรมวณา) (21-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางคำพั้น คำแก้ว) (21-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางกุหลาบ กันทะนะ) (21-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางกานดา ส่งกรม) (21-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายแต้ม โสพันพิมพ์) (21-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายจรูญ สายทองดี) (21-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายเกรียงศักดิ์ แก้วทาสี) (21-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นางอำนวย เหง้ากอก) (21-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นางนพา จันทร์หอม) (21-04-63)
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้านฮอร์โมน สารบ่งชี้มะเร็งฯ จำนวน 19 รายการ (20-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (20-04-256)3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าก็อสพับ ขนาด 3x4 นิ้ว (20-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อID CARD Liss Coombs 24x12 (20-04-2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีอิเลคโตรไลท์ในเลือดฯ จำนวน 24 รายการ (20-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ (20-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (20-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (20-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (20-04-2563) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (20-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (20-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (20-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (20-04-2563) (2)
ร่างประกาศปรกวดราคาซื้อชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงสำหรับดามกระดูกขนาดใหญ่ (17-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (17-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ๒ รายการ (17-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ๒ รายการ (17-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (17-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (17-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (17-04-2563) (6)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (17-04-2563) (5)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (17-04-2563) (4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (17-04-2563) (3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (17-04-2563) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (17-04-2563)
ประกาศขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน (เงินบำรุงโรงพยาบาลเพชรบูรณ์) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ (17-04-2563)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ รอบ 2 (16-04-2563)
ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาฯ (16-04-2563)
ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบฯ (16-04-2563)
ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาฯ (16-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ ส.ต.อมร แควป่าสัก (16-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นางแสวง กะรินตา (16-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นางกาหลง หล่มสัก (16-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายวิทยา ศักดิ์เจริญชัยกุล (16-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายบุญลับ สารมะโน (16-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางพรหมลัทธิ์ ขวัญปลอด (16-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางพยอม พิลึก (16-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางปุ่น นามสงคราม (16-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางบุญเหลือ พรมวณา (16-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางคำพั้น คำแก้ว (16-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางกุหลาบ กันทะนะ (16-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางกานดา ส่งกรม (16-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายแต้ม โสพันพิมพ์ (16-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายจรูญ สายทองดี (16-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายเกรียงศักดิ์ แก้วทาสี (16-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นางอำนวย เหง้ากอก (16-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นางนพา จันทร์หอม (16-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (16-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ.(16-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเตรียมน้ำฯ (16-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องตรวจการได้ยินฯ (16-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักฯ จำนวน 28 ชุด (16-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำฯ จำนวน 1 เครื่อง (16-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊่าซทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (16-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นโลหะดามดระดูกเรเดียสส่วนปลายด้านหน้าฯ จำนวน 5 รายการ (15-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจฯ จำนวน 2 เครื่อง (15-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่วฯ จำนวน 191 ราย (15-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่วฯ จำนวน 10 ราย (15-04-2563)
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นส่วนหลังของดวงตาฯ จำนวน 1 เครื่อง (15-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๔ รายการ Titanium Mini Plates ๓๐h (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๔ รายการ CSF-VEAT PLIANT (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ G-Patch-๒ Small (๘x๑๐cm) (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ Plant Based HEMOSTAT๓ GM (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ OLSEN๑๒IN BI IRR TUBE AND CORD (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ ข้อต่อแบบสั้น พร้อมใบมีดขนาด ๒๐ มม. (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ PUNKTIONSSET SET๘ CH (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ POSE LUBRIC MILK (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Open-End Fiexi-Tip(๕.๐F๗๐) (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Multiple Band Ligator (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ MIZUHO RANEY SCALP CLIP (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Medium nine clips (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Groove Stent Length ๒๖cm (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นายวิชัย ปลัดท้วม (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายหยวก อ้นเอน (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายสวัสดิ์ ยืนชีวิต (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายสมชาย ดีแก้ว (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายมานิจ ศรีโคตร์ (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายทวีศักดิ์ บุญคุ้ม (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายจำรัส โสดบ้ง (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายคำพัน แดงชาติ (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางพรวน ทาสี (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางฉลวย มณเฑียร (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางจันทร์ มณีธรรม(14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางจันทร์ มณีธรรม (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายสุทัน สิงห์สุติน (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายลอน นันทะพรม (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายพิมาย พวงภู่ (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายบุตรดี แก้วเข็ม (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายนพรัตน์ร สีเขียว(14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายดวงทิพย์ สิงหา (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นางสมศรี รังสิกรรพุม (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นางแดง คงโพธิ์น้อย (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นางMA NU (พม่า) (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ น.ส.ฐิตินันท์ ชายงาม (14-04-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน ๑ รายการ (14-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (14-04-2563)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ (10-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) จำนวน 1 ยูนิต (10-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข็งส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง (10-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจฯ จำนวน 1 ชุด (10-04-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์2 (09-04-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์1 (09-04-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อสารทำความสะอาดผสมเอมไซม์ ขนาด 3.8 ลิตร (09-04-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (09-04-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ2 (09-04-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ1 (09-04-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (09-04-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ2 (09-04-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ1 (09-04-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อเมอร์ซิลค์ 3.0 เข็ม 20มม. ราวด์ 3.8 (09-04-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อพีดีเอส ทู 3.0 90 ซม.เข็มคู่ (09-04-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อถุงมือสำหรับการศัลยกรรมปราศจากเชื้อชนิดมีแป้ง เบอร์ 7.5 (09-04-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ (09-04-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อSuction connecting 1.8(09-04-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อGAUZE DRAIN 1 cm.x4yds (09-04-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อDISPOSABLE GLOVE SIZE.M (09-04-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อCPE GOWE ชนิดคล้องนิ้ว (09-04-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อCONNECTING TUBE (09-04-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ2 (09-04-2563 )
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ1 (09-04-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างซ่อมหม้อต้มแผ่นให้ความร้อนแบบเคลื่อนที่ได้(09-04-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างซ่อมสว่านลมเจาะกระดูก (09-04-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างซ่อมเครื่องอบแก๊สฆ่าเชื้อ (09-04-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปรืมาตร (09-04-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างซ่อมเครื่องกรองอากาศให้ปราศจากเชื้อแนวนอน (09-04-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร (09-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (09-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำฯ จำนวน 1 เครื่อง (08-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงฯ จำนวน 4 รายการ (08-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 20 รายการ (08-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 11 รายการ (08-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 8 รายการ (08-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (08-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ_1 (08-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (08-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นายสุทัศน์ สังข์ทอง) (08-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นายพฤหัส เพียรดี) (08-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นางสาวภารตี บัวใหญ่) (08-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นางจุฑามาศ คำทอง) (08-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายสถิต มิ่งขวัญเมือง) (08-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายนาม ทิพย์เคลือบ) (08-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายณรงค์ ปันแก้ว) (08-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายจอมพล แก่นใน) (08-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางอุดม โทนมี) (08-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางแสงอรุณ แก้วเวียน) (08-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสาวสำลี ศรีบัวบาน) (08-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสาวระเบียบ กระกุลดา) (08-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสาวธิดารัตน์ ทองจันทร์) (08-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางลูกคิด ทองรูปพรรณ์) (08-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางแจ่ม กองเตย) (08-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายอวยชัย คำกุ้ง) (08-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายอภิชาติ แก้วมณี)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายสมนึก นนขุนทด) (08-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายคงฤทธิ์ ทับทอง) (08-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางวัชราภรณ์ ภูหัวไร่) (08-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดฟื้นชีพแบบใช้มือบีบผู้ใหญ่ จำนวน 20 ชุด (08-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (08-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่วฯ จำนวน 206 ราย (08-04-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่วฯ จำนวน 11 ราย (08-04-2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาฯ (07-04-2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ้างบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบฯ (07-04-2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาฯ (07-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๔ รายการ CSF-VENT PLIANT (07-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ ข้อต่อสั้นมีใบมีดขนาด๒๐มม. (07-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ POSE LUBRIC MILK (07-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Multiple Band Ligator (07-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ (07-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (07-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (07-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน 5 รายการ (07-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุจักษุ จำนวน 1 รายการ (07-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 2 รายการ (07-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (07-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (07-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (07-04-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (07-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (07-04-2563) (3)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (07-04-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (07-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (07-04-2563) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฟื้นชีพแบบใช้มือบีบผู้ใหญ่ จำนวน 20 ชุด (03-04-2563)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่วฯ จำนวนประมาณ 1330 ราย (03-04-2563)
ประกาศร่างฯซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้านฮอร์โมน สารบ่งชี้มะเร็งและภูมิคุ้มกันวิทยาฯ (02-04-2563)
ประกาศร่างประกาวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารชีวเคมีอิเลคโตรไลท์ในเลือด ฯ (02-04-2563)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาชุดตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) (02-04-2563)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดผู้ใหญ่ จำนวน ๒๐,๐๐๐ ขวด (02-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๔ รายการ TitaniumMini Plates ๓๐holes (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ G-Patch-๒ Small (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ Plant Based Hemostatic ๑ GM (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ OLSEN๑๒IN BI IRR (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ PUNKTIONSSET FUR SET ๘ CH (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Open-End Flexi-Tip(๕.๐Fr ๗๐cm) (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ MIZUHO RANEY SCALPCLIP (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Medium nine clips (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Groove Stent Fr๖ Length๒๖m (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นายวิชัย ปลัดท้วม (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายหยวก อ้นเอน (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายสวัสดิ์ ยืนชีวิต (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายสมชาย ดีแก้ว (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายมานิจ ศรีโคตร์ (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายทวีศักดิ์ บุญคุ้ม (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายจำรัส โสดบ้ง (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายคำพัน แดงชาติ (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางพรวน ทาสี (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางฉลวย มณเฑียร (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางจันทร์ มณีธรรม1 (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางจันทร์ มณีธรรม (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายสุทัน สิงห์สุติน (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายลอน นันทะพรม (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายพิมาย พวงภู่ (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายบุตรดี แก้วเข็ม (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายนพรัตน์ สีเขียว (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายดวงทิพย์ สิงหา (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นางสมศรี รังสิกรรพุม (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นางแดง คงโพธิ์น้อย (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นางMA NU(พม่า) (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ น.ส.ฐิตินันท์ ชายงาม (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 2 รายการ (02-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (02-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (02-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (02-04-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (02-04-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (02-04-2563) (3)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (02-04-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๔ รายการ (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ. (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ..(02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๒ รายการ (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ. (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๕ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ.(02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ. (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑๗ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑๗ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง.(02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๕ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๕๔ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๑๘ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๑๘ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ.(02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๑๑ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๔ รายการ (01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๒ รายการ (01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๒ รายการ.(01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ (01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ (01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ.(01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ..(01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ...(01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ.(01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ..(01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ...(01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ....(01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ.....(01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ......(01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ.......(01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ........(01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับหน่วยจ่ายกลางฯ (01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องทดสอบสมรรถภาพฯ (01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ฯ (01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฯ ๓ เครื่อง (01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน ๒ รายการ (01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องวัดความดันลูกตา จำนวน ๑ เครื่อง (01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจเด็ก จำนวน ๑ เครื่อง (01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมฯ ๑๐ เครื่อง (01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นฯ จำนวน ๑ ตัว (01-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑รายการ  (31-03-2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ นรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (31-03-2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุจักษุ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (31-03-2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (31-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุยึดตรึงกระดูกสันหลัง บกพร่องกระดูก จำนวน ๓ รายการ (Pedicular) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุยึดตรึงกระดูกสันหลัง ความพิการกระดูก จำนวน ๓ รายการ (Pedicular)2 (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุยึดตรึงกระดูกสันหลัง ความพิการกระดูก จำนวน ๓ รายการ (Pedicular)1 (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุยึดตรึงกระดูกสันหลัง ความพิการกระดูก จำนวน ๓ รายการ (Pedicular) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายอุบล นาพรม) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายสุนทร ประสงค์ผล) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายสำราญ มีกำลัง) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายสมหวัง น้อยรินทร์) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายมานิตร สังข์ทอง) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายมนัส เทศศรี) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายบุญลึก ปานไกร) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายกฤษดา ยาวระ) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางห่วง ทองยศ) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางมยุรี สีงาม) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางพวง สุขศรี) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางแบบ คำอ้าย) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางบัวยน พาคำ) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางนิกามาศ กุลวัฒนศาล) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางชอุ้ม แก้วดวง) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางจันทร์แรม แท่งทอง) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางเคลื่อน บุญคล้าย) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (น.ส.สอน สร้อยทอง) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายอำนาจ อินทิยา) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายหนึ่ง เอกบุตร) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายมงคล ปิ่นพรม) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายพัฒนา คำสิงห์นอก) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นางบุญลือ คงผ่อง) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (น.ส.เสถียร ศรีโพธิ์) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (น.ส.สว่าง อาจหาญ) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุดามกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน ๓ รายการ (CervicalPlate) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุดามกระดูกมีหัวสกรูพยุงชนิดหัวล็อค จำนวน ๖ รายการ (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้าใช้สารยึด จำนวน ๓ รายการ (Bipolar) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุข้อสะโพกเทียมมีเบ้าแบบไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน ๔ รายการ (Total) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุข้อสะโพกเทียบแบบไม่มีเบ้า จำนวน ๓ รายการ (Bipolar) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุข้อเข้าเทียมไม่สามารถเลื่อนไหวได้ จำนวน ๓ รายการ (FixedBearing) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุกลวงใส่ในโพรงกระดูกต้นขา จำนวน ๔ รายการ (Nail) (30-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับจำนวน CD4 (30-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (30-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (30-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (30-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (30-03-2563) (2)
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (30-03-2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดฯ (30-03-2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (30-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๘ รายการ วัสดุดามกระดูกมีสกรูพยุง Large LCP(27-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๗ รายการ วัสดุดามกระดูกมีสกรูพยุง Large LCP(27-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๕ รายการ วัสดุดามกระดูกมีสกรูพยุง Small LCP (27-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (นายลำพูน แพงสี) (27-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายสุริยา อุตกรวย) (27-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางหลัน สร้อยตา) (27-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางสุพรรณี เพชระบูรณิน) (27-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางประทุม บานเย็น) (27-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (น.ส.สุปราณี จันทร์หยวก) (27-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (ด.ช.จุฑาวัฒน์ ประระไทย) (27-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นางบุญทำ บัญญา) (27-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (น.ส.พัชราพร ผิวสานต์) (27-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๑ รายการ (น.ส.คูณ ป้อมปิ่น) (27-03-63)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อห่อทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป จำนวน 2300 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (27-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (27-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (3) (27-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (2) (27-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (27-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (27-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (2) (27-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๕ รายการ (นายพอย ควรดอน) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (นายอำนวย จันทร์ไทย) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (นางสำรวย ยังคลัง) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (นางวิลาสินี หล่อเงิน) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (นางบุญเฮียง นวนปืน) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (นางเจวี คำพิมพ์) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายสันติ ลีลา) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายสมชาย ทองย้อม) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายวิชัย เคลืออยู่) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายวสันต์ เดชเถร) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายไพศล จันทรภักดี) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายไพรวัลย์ อยู่เป็นสุข) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายเพชร กาฬสินธุ์) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายปิยณัฐ รัตนเดช) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายประสิทธิ์ ประเศรษฐสุต) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายจิตติศักดิ์ พานโคตร) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางสมจิตร มีไทย) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางเพียน จันดัด) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางโปน ปิ่นนาง) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางประเมิน ศรีสุวรรณ) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางบัวลอง แร่นาค) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางทองยุ่น ดวงตาปา) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางทวี จันดาหาร) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางจำนงค์ ทีฟอง) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางจันทนา แก้วกก) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (น.ส.ทศพร บุตรศรี) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายหมอ สนเมือง) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายสุลัน นานาค) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายนาวินทร์ สีเทศ) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายณัฐพงษ์ สารภี) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายชัยฤทธิ์ ใจเขียด) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นางสุนิสา กองทูล) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นางบุญนาค สอนตีด) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นางน้อย วงศ์ใหญ่) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นางจันนีย์ พิมพ์ศรีเกตุ) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (น.ส.อรุณรัตน์ แซ่เฮ้อ) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (น.ส.แสงสุรี เกวิรัตน์) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (น.ส.พรพรรณ สาอ่อน) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (น.ส.ธันย์ชนก ราชา) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (น.ส.ฉวีวรรณ ศรีรอด) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๑ รายการ (น.ส.สายฝน โพธิ์ใบแย้ม) (26-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน 5 รายการ (26-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (26-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (26-03-2563) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (26-032563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (26-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาพร้อมสอบเครื่องเฝ้าติดตามฯ (25-03-2563)
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่วฯ จำนวนประมาณ 1330 ราย (25-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (25-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (25-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจักษุ จำนวน 1 รายการ (25-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (25-03-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดฟื้นชีพแบบใช้มือบีบผู้ใหญ่ จำนวน 19 ชุด (25-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๔ รายการ (24-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๑๑ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (24-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ.(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ..(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๔  รายการ(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๒ รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ. (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ..(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๕ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๒ รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๒ รายการ. (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ.(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ. (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑๗ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑๗ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง.(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๕ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ.(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ..(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ...(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ.(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ..(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ...(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ....(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ.....(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ......(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ฯ จำนวน ๑ เครื่อง (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๕๔ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๑๘ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๑๘ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ. (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน ๒ รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องวัดความดันลูกตา จำนวน ๑ เครื่อง (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจฯ ๑๐ เครื่อง จำนวน ๑ โครงการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจเด็ก จำนวน ๑ เครื่อง (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นฯ จำนวน ๑ ตัว (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อฟิงเกอร์ทิป (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อตัวเย็บแผลหลังผ่าตัด (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดผู้ใหญ่ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อHb typing test (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อBlood lactate test (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อBlood gas reagent (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อAnti HIV ( rapid test )(2nd) (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (2) (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (3) (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (2) (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการ.เสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (23-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (23-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุจักษุ จำนวน 1 รายการ (23-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุจักษุ จำนวน 1 รายการ (23-03-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (23-03-2563)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดแผ่นโลหะดามกระดูก (Small Locking Plate) จำนวน 28 รายการ (20-03-2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ (20-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ (19-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ (19-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อDisposable Prefilled Bubble Humidifier (19-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อALCOHOL PAD (19-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ (17-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ (17-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (17-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อผ้าก๊อสพับ ขนาด 3x4นิ้ว8ชั้น 5ชิ้น ปลอดเชื้อ (17-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อถุงมือสำหรับการศัลยกรรมปราศจากเชื้อชนิดมีแป้ง เบอร์ 6.5 (17-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อSerum ketone test (17-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจหาเซลล์มะเร็ง จำนวน 1 โครงการ (17-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจหาเชื้อวัณโรคและวัณโรคดื้อยาฯ จำนวน 1 โครงการ (17-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสซิกาฯ จำนวน 1 โครงการ (17-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างซีรั่ม ฯ จำนวน 1 โครงการ (17-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต3 จำนวน 1 โครงการ (17-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต2 จำนวน 1 โครงการ (17-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต1 จำนวน 1 โครงการ (17-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจยืนยันเชื้อบริสุทธฺ์ฯ จำนวน 1 โครงการ (17-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ (17-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางเสริมศรี กิจประเสริฐ) (16-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสำรวจ เจริญศุภชัย) (16-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางมาลัย สุพัฒน์) (16-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางฝัย อินนันท์) (16-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางบัวทอง ศิลจรรยา) (16-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางทองเมือง สินเพียง) (16-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางดลดา แก้วนวน) (16-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางชนิดาภา ไชยสิทธิ์) (16-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางคำฟอง เชื้อบุญมี) (16-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุโลหะยึตรึงกระดูกสันหลัง (Pedicular Screw)จำนวน ๓ รายการ (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุโลหะยึตรึงกระดูกสันหลัง (Pedicular Screw)๓จำนวน ๔ รายการ (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุโลหะยึตรึงกระดูกสันหลัง (Pedicular Screw)๒จำนวน ๓ รายการ (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุโลหะยึตรึงกระดูกสันหลัง (Pedicular Screw)๑จำนวน ๓ รายการ (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุโลหะกลวงใส่ในโพรงกระดูกต้นขา (Nail)จำนวน ๔ รายการ (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดดามกระดูกสันหลังส่วนคอ (Cervical Plate)จำนวน ๓ รายการ (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายอุบล นาพรม) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายสุนทร ประสงค์ผล) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายสำราญ มีกำลัง) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายสมหวัง น้อยรินทร์) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายมานิตร สังข์ทอง) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายมนัส เทศศรี) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายบุญลึก ปานไกร) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายกฤษดา ยาวระ) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางห่วง ทองยศ) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางมยุรี สีงาม) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางพวง สุขศรี) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางแบบ คำอ้าย) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางบัวยน พาคำ) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางนิกามาศ กุลวัฒนศาล) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางชอุ้ม แก้วดวง) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางจันทร์แรม แท่งทอง) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางเคลื่อน บุญคล้าย) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (น.ส.สอน สร้อยทอง) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายอำนาจ อินทิยา) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายหนึ่ง เอกบุตร) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายมงคล ปิ่นพรม) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายพัฒนา คำสิงห์นอก) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นางบุญลือ คงผ่อง) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (น.ส.เสถียร ศรีโพธิ์) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (น.ส.สว่าง อาจหาญ) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุดามกระดูกมีหัวสกรูพยุงชนิดหัวล็อคจำนวน ๖ รายการ (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงขนาดใหญ่(Large Locking)จำนวน ๘ รายการ (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงขนาดใหญ่(Large Locking)จำนวน ๗ รายการ (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงขนาดเล็ก(Small Locking)จำนวน ๕ รายการ (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุข้อสะโพกเทียมแบบไม่มีเบ้าใช้สารยึด(Bipolar)๒จำนวน ๓ รายการ (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุข้อสะโพกเทียมแบบไม่มีเบ้า(Bipolar)๑จำนวน ๓ รายการ (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุข้อสะโพกเทียมชนิดมีเบ้าไม่ใช้ซีเมนต์(TotalHip)จำนวน ๔ รายการ (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักได้(Fixed)จำนวน ๓ รายการ (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมฯ จำนวน 28 ชุด (16-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (16-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ฯและวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (16-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (16-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (13-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่วฯ จำนวน 206 ราย (13-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่วฯ จำนวน 11 ราย (13-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นายหยุย เทียมเพ็ง) (12-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นายส่ง กองพรม) (12-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นายธนโชติ พรหมอารักษ์) (12-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นายทมินทร์ คำเขียน) (12-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นายชัยรัต เพียมนตรี) (12-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นางหลงเมือง ศรีสวรรค์) (12-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นางสังเวียน พรมมาวัน) (12-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นางยุพิน ชาติชำนาญ) (12-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นางทองอินทร์ แสงหิรัญ) (12-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นางคำมี รอดน้อย) (12-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายวสันต์ เดชเถร) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๕ รายการ (นายพอย ควรดอน) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (นายอำนวย จันทร์ไทย) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (นายลำพูน แพงสี) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (นางสำรวย ยังคลัง) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (นางวิลาสินี หล่อเงิน) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (นางบุญเฮียง นวนปืน) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (นางเจวี คำพิมพ์) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายสุริยา อุตกรวย) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายสันติ ลีลา) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายสมชาย ทองย้อม) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายวิชัย เคลืออยู่) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายไพศล จันทรภักดี) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายไพรวัลย์ อยู่เป็นสุข) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายเพชร กาฬสินธุ์) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายปิยณัฐ รัตนเดช) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายประสิทธิ์ ประเศรษฐสุต) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายจิตติศักดิ์ พานโครต) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางหลัน สร้อยตา) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางสุพรรณี เพชรบูรณิน) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางสมจิตร มีไทย) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางเพียน จันดัด) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางโปน ปิ่นนาง) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางประเมิน ศรีสุวรรณ) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางประทุม บานเย็น) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางจำนงค์ ทีฟอง) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (น.ส.สุปราณี จันทร์หยวก) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (น.ส.ทศพร บุตรศรี) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (ด.ช.จุฑาวัฒน์ ประระไทย) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายนาวินทร์ สีเทศ) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นางสุนิสา กองทูล) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นางบุญนาค สอนตีด) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นางบุญทำ ปัญญา) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นางน้อย วงศ์ใหญ่) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (น.ส.แสงสุรี เกริรัตน์) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (น.ส.พัชราพร ผิวสานต์) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (น.ส.พรพรรณ สาอ่อน) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (น.ส.ธันย์ชนก ราชา) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (น.ส.ฉวีวรรณ ศรีรอด) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๑ รายการ (น.ส.สายฝน โพธิ์ใบแย้ม) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๑ รายการ (น.ส.คูณ ป้อมปิ่น) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจักษุ จำนวน ๑ รายการ (11-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจักษุ จำนวน ๑ รายการ (11-03-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (11-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (11-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (11-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (11-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (11-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (11-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (11-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (11-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (11-03-2563) (3)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (11-03-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (11-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (11-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต จำนวน 1 โครงการ (10-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ชนิดใช้ร่วมกับเครื่องฯ (10-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อหมวกผ่าตัด (สีเขียว) (10-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (10-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ (10-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (10-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (10-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (10-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อMicro Albumin Reagent strip (10-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อMASK (แบบคล้องหู) (10-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อCPE GOWN ชนิดคล้องนิ้ว (10-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจหาเซลล์มะเร็ง จำนวน 1 โครงการ (10-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ4 (10-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ3 (10-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ2 (10-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ1 (10-03-2563)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ (09-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกสะโพกฯ (09-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นายสุนันทา สังข์ทอง) (09-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นายพฤหัส เพียรดี) (09-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นางสาวภารตี บัวใหญ่) (09-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายนาม ทิพย์เคลือบ) (09-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายณรงค์ ปันแก้ว) (09-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสาวระเบียบ กระกุลดา) (09-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางแจ่ม กองเตย) (09-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายสมนึก นนขุนทด) (09-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายคงฤทธิ์ ทับทอง) (09-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฟื้นชีพแบบใช้มือบีบผู้ใหญ่ จำนวน 19 ชุด (09-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบน้ำบริสทธิ์สำหรับหน่วยจ่ายกลางฯ (09-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจฯ (09-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฯ (09-03-2563)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (06-03-2563)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (06-03-2563)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (06-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (06-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (06-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (06-03-2563) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (06-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (06-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (06-03-2563) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (06-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (06-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นายหยุย เทียมเพ็ง) (06-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นายส่ง กองพรม) (06-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นายธนโชติ พรหมอารักษ์) (06-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นายทมินทร์ คำเขียน) (06-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นายชัยรัต เพียมนตรี) (06-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นางหลงเมือง ศรีสวรรค์) (06-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นางสังเวียน พรมมาวัน) (06-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นางยุพิน ชาติชำนาญ) (06-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นางทองอินทร์ แสงหิรัญ) (06-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นางคำมี รอดน้อย) (06-03-2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นส่วนหลังของดวงตาฯ จำนวน 1 เครื่อง (06-03-2563)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (05-03-2563)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุจักษุ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05-03-2563)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (05-03-2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (05-03-2563)
ประกาศขออนุมัติเผยแพร่ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเดินงาน (เงินบำรุงโรงพยายาบเพชรบูรณ์) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (05-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (04-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (04-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ (02-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (02-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (02-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อแอลกอฮอล์เจลล้างมือชนิดใช้ร่วมกับเครื่องจ่ายอัตโนมัติ (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้ออ๊อกซิเจนแคนนูล่า (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยชนิด (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อไทซิลด์ 3.0 ไม่ติดเข็ม (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อแก๊สเอธิลีนอ๊อกไซด์ 340 กรัม (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อFoley 2 Way No.16 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อElisio 210HR (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อBlood tubing Sets (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิต จำนวน 1 โครงการ2 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิต จำนวน 1 โครงการ1 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ15 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ14 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ13 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ12 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ11 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ10 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ9 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ8 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ7 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ6 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ5 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ4 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ3 (28-02-256)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ2 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ1 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์2 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์1 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเตียงผ่าตัด ๒ เตียงฯ (28-02-63)    
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหาร ๑ เครื่อง (28-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 20 รายการ (28-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 11 รายการ (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (28-02-2563) (7)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (28-02-2563) (6)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (28-02-2563) (5)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (28-02-2563) (4)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (28-02-2563) (3)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (28-02-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (28-02-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (28-02-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (28-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นฟิล์มปราศจากเชื้อที่มีไอโอดีน (27-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อHYDROGEL (27-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 8 รายการ (27-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (27-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อฯ จำนวน 1 ตู้ (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 24 รายการ (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 20 รายการ (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 11 รายการ (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นายวัลลภ วงษ์หิรัญ) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นายผดุง พุ่มคำ) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นายชัด พรมปาน) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นายจารึก ศิลปปรีชา) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นางสมจิตต์ ตาทอง) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นางมะลิ ไชยทอง) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายอาทิตย์ เขียวอุตสาห์) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายโกศล ยนตะศาต) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางเส็ง แชเชือน) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสมจิตร บุญคล้าย) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางวีณา วงศ์วิสิทธิ์) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางวัชรา วังแก้ว) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางลออ ทองเผือก) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางประเชิญ ชาคิ้ม) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางประคอง ทับชา) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางบุญเส็ง กงบัวพา) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางบุญสม เอี่ยมศิริ) (25-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางบุญ สุวรรณศร) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางนวพร นันทวงค์) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางทองปลิว แก้วท้วม) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางดม ใจสอน) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายทวี พวงสันเทียะ) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางทุเรียน ราชสีมา) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อรถเข็นสแตนเลสสำหรับใส่ท่อออกซิเจนขนาด 0.5 คิว (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดฟื้นชีพแบบใช้มือบีบผู้ใหญ่ จำนวน 6 ชุด (27-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (27-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (26-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (26-02-2563) (4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (26-02-2563) (3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (26-02-2563) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงผ่าตัด ๒ เตียงฯ จำนวน ๑ ครั้ง (26-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องส่องตรวจกระเพราอาหาร (26-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อสำลีก้อน 1.40 กรัม (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อสำลีก้อน 0.35 กรัม (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อสารทำความสะอาดผสมเอมไซม์ขนาด ๓.๘ ลิตร (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อไวคริลพลัส 1 เข็ม ซีพี คัทติ้ง 40 มม. (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ2 (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ1 (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ2 (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ1 (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ4 (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ3 (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ2 (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ1 (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อฟิงเกอร์ทิป (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อถุงมือสำหรับการศัลยกรรมปราศจากเชื้อชนิดมีแป้ง เบอร์ ๗ (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อHEMATOCRIT TUBE (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อDISPOSABLE GLOVE SIZE S (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อDISPOSABLE GLOVE SIZE L (26-02-2563)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นส่วนหลังของดวงตาฯ จำนวน 1 เครื่อง (26-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ เซอร์จิเซล ออริจินัล 10x20 ซม. (26-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ Polymer Clip,Surgical (26-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นางจุฑามาศ คำทอง) (26-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายสถิต มิ่งขวัญเมือง) (26-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายจอมพล แก่นใน) (26-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางอุดม โทนมี) (26-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางแสงอรุณ แก้วเวียน) (26-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสาวสำลี ศรีบัวบาน) (26-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสาวธิญารัตน์ ทองจันทร์) (26-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางลูกคิด ทองรูปพรรณ์) (26-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายอวยชัย คำกุ้ง) (26-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายอภิชาติ แก้วมณี) (26-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางภัชราภรณ์ ภูหัวไร่) (26-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๒ ชุด (25-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๗ รายการฯ (25-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๕ รายการฯ (25-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายหมอ สนเมือง) (25-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายณัฐพงษ์ สารภี) (25-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (น.ส.อรุณรัตน์ แซ่เฮ้อ) (25-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (25-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ 340 กรัม (25-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อElisio 210HR (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ รายการ (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ ชุด (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ฯและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ (2) (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๑ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (25-02-2563) (2) (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (2) (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๗ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างสอบเทียบเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์ ๖ รายการ (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างสอบเทียบเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์ ๒ รายการ (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างสอบเทียบเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์ ๒ รายการ (2) (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส ๒ เครื่อง (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องดมยาฯ (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องพยุง (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๕๔ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๓๖ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องส่องตรวจตาฯ จำนวน ๑ เครื่อง (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน ๑ เครื่อง (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (25-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ชนิดใช้ร่วมกับเครื่องฯ (25-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (25-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑืที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (25-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (25-02-2563) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (25-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (25-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (25-02-2563) (5)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (25-02-2563) (4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (25-02-2563) (3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (25-02-2563) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (25-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 1 รายการ (25-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (25-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (25-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางบัวลอง แร่นาค) (24-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางทองอยู่ ศรีวิไล) (24-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางทองยุ่น ดวงตาปา) (24-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางทวี จันดาหาร) (24-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางจันทนา แก้วกก) (24-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายสุลัน นานาค) (24-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายชัยฤทธิ์ ใจเขียด) (24-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นางจันนีย์ พิมพ์ศรีเกตุ) (24-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ฯและวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (24-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (24-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (24-02-2563)
ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่องเฝ้าฯ จำนวน ๗๕ เครื่อง (21-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ฯและวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (21-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (21-02-2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (20-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออ๊อกซิเจนแคนนูล่า (19-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ (19-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ (19-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (19-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (19-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยฯ (19-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไทซิลด์ 3.0 ไม่ติดเข็ม (19-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อFoley 2 Way No.16 (19-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อBlood tubing Sets (19-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (19-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดเครื่องมือสว่านเจาะกระดูก (19-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออโรสโคป (19-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ฯและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (19-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (19-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ (19-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายส่าย ท่าเสาร์) (18-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายยง สิงห์โต) (18-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายประเสริฐ มีเพชร) (18-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายบุญส่ง พิษชนะชน) (18-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางหอม สีลาดเลา) (18-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางสาวกมลวรรณ ทองสุขมาก) (18-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางศรีนวล เรือนแก้ว) (18-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางพุด ทองปฐพี) (18-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางปิ่น อินโน) (18-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางประเทือง รอดเที่ยง) (18-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางจันดา ยอดแสง) (18-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (น.ส.เล็ก ศรีสุรัตน์) (18-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายซ้อน อินทร์สุธา) (18-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายชารี จวงเย็น) (18-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายเฉลิม เศษสม) (18-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายเกริกศักดิ์ แก้วเถาว์) (18-02-63)
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน (เงินบำรุงโรงพยาบาลเพชรบูรณ์) ประจำเดือนมกราคม 2563 (18-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นายชัด พรมปาน) (18-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายอาทิตย์ เขียวอุตสาห์) (18-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางโกศล ยนตะศาต) (18-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ (17-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๑ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (17-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ (17-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สฯ (17-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องดมยาสลบฯ (17-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องพยุงการทำงานฯ (IABP) (17-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องส่องตรวจตาชนิดลำแสงแคบฯ (17-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรฯ (17-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสมจิตร บุญคล้าย) (14-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางวัชรา วังแก้ว) (14-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางลออ ทองเผือก) (14-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางทุเรียน ราชสีมา)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์ฯ จำนวน 1 รายการ (14-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์ฯ จำนวน 1 รายการ (14-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (14-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (14-02-2563)ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ (14-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (14-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (14-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (14-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (14-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (14-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (14-02-2563) (7)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (14-02-2563) (6)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (14-02-2563) (5)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (14-02-2563) (4)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (14-02-2563) (3)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (14-02-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ฯ จำนวน 1 รายการ (14-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (นางมะลิ ไชยทอง) (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางบุญสม เอี่ยมศิริ) (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๒ ชุด (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ รายการ (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ ชุด (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ. (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๗ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๕ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๗ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๕๔ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๓๖ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (12-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 24 รายการ (12-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นสแตนเลสสำหรับใส่ท่ออกซิเจนขนาด 0.5 คิว จำนวน 2 คัน (12-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายส่าย ท่าเสาร์) (07-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายยง สิงห์โต) (07-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายประเสริฐ มีเพชร) (07-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายบุญส่ง พิษชนะชน) (07-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางหอม สีลาดเลา) (07-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางสาวกมลวรรณ ทองสุขมาก) (07-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางศรีนวล เรือนแก้ว) (07-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางพุด ทองปฐพี) (07-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางปิ่น อินโน) (07-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางประเทือง รอดเที่ยง) (07-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางจันดา ยอดแสง) (07-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (น.ส.เล็ก ศรีสุรัตน์) (07-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายซ้อน อินทร์สุธา) (07-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายชารี จวงเย็น) (07-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายเฉลิม เศษสม) (07-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายเกริกศักดิ์ แก้วเถาว์) (07-02-63)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ (07-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์ฯ จำนวน 1 รายการ (07-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (07-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (07-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (07-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (07-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (07-02-2563) (4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (07-02-2563) (3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (07-02-2563) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางเส็ง แชเชือน) (04-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางนวพร นันทวงค์) (04-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์ฯ จำนวน 1 รายการ (03-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (03-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (03-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (03-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ฯ จำนวน 1 รายการ (03-02-2563)
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่องเฝ้าติดตามฯ (30-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (30-01-2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทวัสดุจักษุฯ (29-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 20 รายการ (29-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 11 รายการ (29-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นายวัลลภ วงษ์หิรัญ) (29-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นายจารึก ศิลปปรีชา) (29-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นางสมจิตต์ ตาทอง) (29-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางวีณา วงศ์วิสิทธิ์) (29-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางประคอง ทับชา) (29-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางบุญเส็ง กงบัวพา) (29-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางทองปลิว แก้วท้วม) (29-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายทวี พวงสันเทียะ) (29-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฟื้นชีพแบบใช้มือบีบผู้ใหญ่ จำนวน 6 ชุด (29-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ (28-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (28-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (28-01-2563) (2)
ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการปฏิบัติระบบบริหารเวชภัณฑ์ ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 (24-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (24-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (24-01-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (23-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ฯ จำนวน 1 รายการ (24-01-2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสำลีก้อน 1.40 กรัม (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสำลีก้อน 0.35 กรัม (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารทำความสะอาดผสมเอมไซม์ขนาด ๓.๘ ลิตร (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไวคริลพลัส 1 เข็ม ซีพี คัทติ้ง 40 มม. (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ2 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ1 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ2 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ1 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ4 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ3 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ2 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ1 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฟิงเกอร์ทิป (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือสำหรับการศัลยกรรมปราศจากเชื้อชนิดมีแป้ง เบอร์ ๗ (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อMactrode Adapter Clip for GE MAC (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อHEMATOCRIT TUBE (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อDISPOSABLE GLOVE SIZE. S (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อDISPOSABLE GLOVE SIZE. L (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต1 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต 2 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ15 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ14 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ13 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ12 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ11 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ10 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ9 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ8 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ7 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ6 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ5 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ3 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ2 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ1 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นายผดุง พุ่มคำ) (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางประเชิญ ชาคิ้ม) (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางบุญ สุวรรณศร) (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางดม ใจสอน) (23-01-2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกสะโพก จำนวน 4 รายการ (23-01-2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักฯ จำนวน 28 ชุด (23-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน ๒ รายการ กระเป๋าปฐมพยาบาลพขั้นสูง (23-01-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (23-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ (23-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (23-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (23-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (23-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (23-01-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ฯ จำนวน 1 รายการ (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน ๒ รายการ กระเป๋าปฐมพยาบาลพขั้นสูง (22-01-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (22-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (22-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (22-01-2563) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (22-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 10 รายการ (21-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 8 รายการ (21-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายเตอ เพชรเกิด) (21-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสำราญ ทองดี) (21-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางเบ้า จันทร์ดี) (21-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางสาวสมหวัง บุญเปลี่ยน) (21-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วฯ จำนวน 135 ราย (21-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วฯ จำนวน 7 ราย (21-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (20-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (20-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (20-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (20-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (20-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (20-01-2563) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ (20-01-2563)
ประกาศขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน (เงินบำรุงโรงพยาบาลเพชรบูรณ์) ประจำเดือนธันวาคม 2562 (17-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 10 รายการ (17-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 8 รายการ (17-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายเตอ เพชรเกิด) (17-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสำราญ ทองดี) (17-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางเบ้า จันทร์ดี) (17-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางสาวสมหวัง บุญเปลี่ยน) (17-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง (17-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วฯ จำนวน 135 ราย (17-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วฯ จำนวน 7 ราย (17-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๓ รายการ (17-01-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ (17-01-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (17-01-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและฯ จำนวน ๒ เครื่อง (17-01-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจฯ จำนวน ๒ เครื่อง (17-01-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจฯ จำนวน ๑ เครื่อง (17-01-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๕๔ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (17-01-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน ๑ เครื่อง (17-01-63)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด_2 จำนวน 1 รายการ (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 14 รายการ (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 11 รายการ (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 6 รายการ (นางสำเนียง สีบุ) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายเสมอ นาราศรี) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายสมชาย ทองอ่อน) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายไพฑูรย์ ) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายธนา หมื่นศรี) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางหนูประนิตร จันทร์ฟู) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางแสวง ดาจันทร์) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสำออย ตาลแสน) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสาวรัญดร สีเกษตร) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางรัก เหง้าสารี) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางมณี จันทร์สว่าง) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางเพ็ญศรี จันฤทธิ์) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางทองคำ มาลา) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางจันดี พรมประเสริฐ) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางเคี่ยน พิมเสนา) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายาบุญจันทร์ มาละวัน) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางสุดใจ ไชยชาญรำ) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางสีตาล ทองสิน) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางกัญญา จันทะนา) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิหลอดทดลองฯ จำนวน 1 เครื่อง (17-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด_2 จำนวน 1 รายการ (16-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 14 รายการ (16-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 11 รายการ (16-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (16-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายรัก เหง้าสารี) (16-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสำออย ตาลแสน) (16-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางเคี่ยน พิมเสนา) (16-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางสีตาล ทองสิน) (16-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางกัญญา จันทะนา) (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ3 (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ2 (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ1 (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ2 (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ1 (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ2 (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ1 (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ2 (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ1 (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ3 (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ2 (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ1 (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อโมโนคริว1 90 ซม. เข็ม 65 มม. เอทธิการ์ด (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อแผ่นตรวจสอบทางเคมีภายในของระบบไอน้ำระดับ๕ (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อผ้าก๊อสพับ ขนาด ๓x๔นิ้ว ปลอดเชื้อ (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อเข็มเย็บแผล 3.8นิ้ว คัตติ้ง 28 ม.ม ME28 (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อกระดาษ SONY UPP-110HD (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อW31C ขี้ผึ้ง 2.5 กรัม (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อPro BNP (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อMASK (แบบคล้องหู) (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อElisio 150LR Low Flux (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อDISPOSABLE GLOVE SIZE M (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อDIALYZER HIGH FLUX 1.8 SURFAC (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อA.V Fistula Needle Turn Wing 16G (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิก ตามเอกสารที่แนบ จำนวน 1 โครงการ (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจ Viral load ตามเอกสารที่แนบ จำนวน 1โครงการ (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ2 (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ1 (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (16-01-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นางคำหล้า วันอ้น) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายเสาร์ แก้วมา) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายธนพล มีพิษ) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายณัฐวุฒิ สินปรุ) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายเขียน บัวทอง) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางหรรษา เกษจรัล) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางเสงี่ยม รั้วตั้ว) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสายทิพย์ จาเปา) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสมอง นวลบุญ) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางเภา ดอกจำปี) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางเป๊าะ ทองหวล) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางไฉน แสนคำ) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางจันทรา ใบกุหลาบ) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางคำ การกิ่งไพร) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายาณรงค์ศักดิ์ พึ่งบุญงาม) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายหนึ่ง เอกบุตร) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายสุทัศน์ ปาระบุญ) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายวิชิต โปร่งแก้วงาม) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายบุญช่วย แก้วโชติ) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายนิเวศร์ มีดี) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายธเนศพล แป้นเงิน) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายแกย้ง วุฒิจิรัฐิติกาล) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางสมอน เขียวอ่อนแว่น) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางบัวแก้ว สาลี) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางทองใบ รักหาญ) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางเตือนใจ ขวัญพรม) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 2 รายการ (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดจ่ายออกซเจนสำรองฯ จำนวน 2 ระบบ (16-01-2563)

Bostancı EscortMaltepe EscortAtaşehir EscortKartal EscortBostancı EscortMaltepe EscortMaltepe EscortPendik EscortPendik EscortAtaşehir EscortMaltepe EscortKadıköy EscortAtaşehir EscortKartal EscortBostancı EscortKadıköy EscortPendik EscortPendik EscortMaltepe EscortAtaşehir EscortKadıköy EscortÜmraniye EscortKartal EscortKadıköy EscortPendik EscortKadıköy EscortTuzla EscortGebze EscortKadıköy EscortKartal EscortKadıköy EscortMaltepe EscortKadıköy EscortBostancı EscortAtaşehir EscortKadıköy EscortPendik EscortHacklinkHacklinkshellwso shellwso shellgörüntülü sohbetbahis siteleri